Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Ambtelijk secretaris OR a.i.

Zuid Holland

16-05-2022

Ambtelijk secretaris OR a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


‘Uitgelezen kans voor een krachtige, adviesvaardige secretaris OR a.i. in een grote, complexe organisatie waar interessante vraagstukken aan de orde zijn’

Organisatie

Zorgpartners Midden-Holland is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant waarbij de persoonlijke behoefte aan wonen, welzijn en/of zorg van de individuele cliënt centraal staat.

Zorgpartners Midden-Holland is actief voor haar cliënten dankzij de inspanningen van 3.000 medewerkers en 1.600 vrijwilligers. De Stichting Zorgpartners Midden-Holland heeft 13 woon-zorglocaties met locatiedirecteuren en een thuiszorgonderdeel. Zorgpartners Midden-Holland kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. In de organisatiestructuur van de Zorgpartners zijn er in totaal 16 organisatieonderdelen die een afgevaardigde hebben in de OR.

Opdracht

Als ambtelijk secretaris OR a.i. voer je de reguliere secretaris taken uit: ondersteuning, begeleiding en advisering van de Ondernemingsraad (OR) binnen de Zorgpartners Midden-Holland. Je voert daartoe diverse beleidsmatige, organisatorische en secretariële werkzaamheden uit, zodat de OR, binnen de door hen gestelde kaders, optimaal wordt geadviseerd en als Raad kan functioneren.

De Raad van Bestuur is de formele opdrachtgever: de inhoudelijk aansturing is vanuit de voorzitter van de OR.

De afgelopen jaren heeft de medezeggenschap binnen Zorgpartners een professionaliseringsslag gemaakt. Er is een open dialoog en constructief kritische samenwerking met de Raad van Bestuur en de diverse bedrijfsonderdelen, waarbij de OR op eigen initiatief advies uitbrengt en pro-actief meedenkt.

Er zijn een aantal belangrijke thema’s die actueel spelen:

• De OR heeft een visie ontwikkeld op (slagvaardiger) medezeggenschap die medio juni geagendeerd staat voor overleg met o.a. de Raad van Bestuur;

• De kaderbrief en opzet jaarplan 2023 worden in de komende periode opgesteld;

• Er is recente een organisatiebreed meerjaren strategietraject opgestart.

De OR adviseert de komende periode pro-actief over fundamentele, organisatiebrede vraagstukken. Naast een goede procesbegeleiding en ondersteuning van jouw kant, is hier ook de mogelijkheid om je (organisatie)adviesvaardigheden in te brengen en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de besluitvorming.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren ambtelijk secretaris OR a.i. met een bewezen trackrecord in de zorg, bij voorkeur in de VVT.

Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van de interne (administratieve) organisatie, de geldende procedures en processen en relevante wet- en regelgeving. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied.

Je vormt samen met de voorzitter van de OR een belangrijke spil in de medezeggenschap, een samenwerking waarin jouw rol die van een onafhankelijke sparringpartner is, zodat je elkaar scherper en beter maakt -met het organisatiebelang voor ogen. Je werkt zeer gestructureerd zodat je overzicht houdt in de complexe omgeving en brengt discipline aan in de werkzaamheden. Je hebt uitstekende gespreksvaardigheden en een vlotte pen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is bij voorkeur 30 mei ivm de overdracht met de huidige ambtelijk secretaris. De opdracht is voor 24 uur per week. De verwachte looptijd is minimaal 4 – 6 maanden (werving voor de vaste secretaris wordt thans opgestart).

Op 23 mei rond het middaguur vinden selectiegesprekken bij de opdrachtgever plaats.

Reactie & informatie

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via onderstaand formulier. 

Ik maak graag eerst kennis met je via videobellen en houd daarna live gesprekken van een uur in de omgeving van Utrecht of Arnhem.


Philip Backx +31 6 40980167