Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Wijkteams

Tilburg/Breda

23-12-2022

Manager Wijkteams

Een betrokken leider die duidelijkheid en aandacht brengt.

Organisatie

WonenBreburg is een sociale woningcorporatie die zich inzet voor het bieden van een thuis aan mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt in Breda en Tilburg.

Dat doet WonenBreburg niet alleen, maar in samenwerkingsverbanden met bewoners, gemeenten, maatschappelijke partners, bedrijven en andere belanghebbenden. Met 350 medewerkers en 27.000 woningen huisvest WonenBreburg ruim 40.000 mensen. De organisatie maakt in de regio het verschil. Ze is een belangrijke speler, zet lijnen uit, neemt deel aan veel projecten, schakelt snel en is altijd op zoek naar slimme oplossingen. Zij is een van de kartrekkers in de regio op het gebied van duurzaamheid.

De focus van WonenBreburg is om een waardevolle bijdrage te leveren aan leefbare en kansrijke wijken. Dat begint met een droom en vertaalt WonenBreburg naar een ambitie. In het Ondernemingsplan 2021 tot 2024 wordt dit verder uitgewerkt in concrete doelen en wordt veel belang gehecht aan ‘ondernemerschap & werkgeluk’. WonenBreburg wil eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen door Wijkgericht te werken en te sturen.

De kernwaarden van WonenBreburg zijn betrokken, duidelijk en vakmanschap.

“We zijn oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van de bewoners. We vertellen wat we doen, wat we kunnen en waar onze grenzen liggen en zetten dag in en dag uit onze deskundigheid in voor onze bewoners”, aldus een van de bestuurders.

De organisatie heeft een driehoofdig bestuur en werkt met twee MT’s. In het MT Thuis zijn de managers Wijkteams, Klantprocessen , Techniek en Vastgoedprojecten vertegenwoordigd. Van het MT Basis maken de managers Finance & Control, Digitale dienstverlening, Juridische zaken en P&O onderdeel uit.

Het afgelopen jaar heeft een interim-manager wijkteams bijgedragen aan de transitie naar de wijkgerichte aanpak. Daarbij lag de focus vooral op het voorbereiden van de organisatie naar het wijkgericht werken. Het is nu zaak dat er een vaste Manager Wijkteams gaat komen die gaat investeren in de teams, werkprocessen en natuurlijk de wijken. Het echt werkend krijgen van wijkgericht werken en sturen.

De medewerkers in de wijkteams voelen zich samen verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de 27.000 woningen én het woongenot van de bewoners in hún wijk. Binnen de wijkteams werken ongeveer 100 medewerkers (woonconsulenten/ buurtbeheerders/ wijkopzichters/projectleiders) verdeeld over 5 wijkteams met ieder 2 wijkteamleiders (sociaal maatschappelijk/assetmanagement). Ook is het voornemen om de portefeuillemanager en het team Verkoop/BOG/VVE onder de manager wijkteams te positioneren.

De cultuur binnen de organisatie is te typeren als informeel, mensgericht, enigszins familiair en “met elkaar de schouders eronder zetten”. De beweging die we momenteel maken is gericht op meer proces- en resultaatgerichtheid.

De huurderstevredenheid is 7,8. De organisatie is financieel gezond.

Functie

Je hebt als manager wijkteams een cruciale functie binnen WonenBreburg. Uiteindelijk ben je vanuit WonenBreburg, samen met je wijkteamleiders en medewerkers, mede verantwoordelijk voor de 27.000 woningen en de ruim 40.000 bewoners die daarin hun thuis hebben gevonden. Verder draag je in samenwerking met verschillende andere organisaties (gemeente, welzijn, onderwijs, etc.) bij aan het verbeteren van de wijken waar WonenBreburg actief is. De manager levert een waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de wijkteams om zo de dromen, strategie en ambities uit het ondernemingsplan verder vorm te geven en te realiseren. Met aandacht voor de vertaling van plannen naar realisatie; met aandacht voor de wijze waarop de medewerkers hierin worden betrokken zodat zij zich gekend voelen en zodat zij met passie en vakmanschap hun werkzaamheden voor de bewoners blijven doen.

Binnen WonenBreburg loopt op dit moment een programma waarin samenwerken over de afdelingen heen, eigenaarschap in de wijken en dienend leiderschap parallel loopt aan de implementatie van een (hernieuwd) ERP systeem waarin standaardisatie en eenduidigheid van dienstverlening een gewenste richting is. Verzakelijken zonder eigenheid te verliezen.

Dit proces vraagt tijd, uitleg en energie van de organisatie in een post-Corona periode waarin medewerkers weer gewoon “lekker aan het werk” willen zijn voor en bij hun bewoners. Juist daarom is er ook oog voor vitaliteit en welzijn, voor werkgeluk en verbinding tussen de verschillende afdelingen van WonenBreburg.

De buitenwereld is uitdagend voor WonenBreburg met de groeiende problematiek van de veranderende markt, de toenemende complexiteit in wijken, armoede, verduurzaming en kostenstijging. Uitdagingen waar de teamleiders aan de frontlinie staan en de manager voor de juiste ondersteuning, advies, faciliteiten en back-up garant staat.

Het spreekt voor zich dat de manager integraal verantwoordelijk is voor het vastgoed, het sociaal maatschappelijke aspect en de bedrijfsvoering. Voor het ontwikkelen en verbeteren van de wijken, het borgen van de kwaliteit van service, het onderhoud, de leegstand en uiteraard, het personeelsbeleid binnen het bedrijfsonderdeel. Sámen met andere afdelingen binnen WonenBreburg draagt de manager in nauwe samenwerking bij aan het gezamenlijke resultaat van de organisatie.

In het MT vertegenwoordig je de wijken en ben je een stevige sparringpartner voor het bestuur en de MT collega’s. Je deelt je inzichten over ontwikkelingen, verbeterpunten, structurele issues en je denkt vanuit integraliteit mee over de te varen koers van de organisatie.

Wie wij zoeken

Je hebt een groot maatschappelijk hart. Dat hoort bij het werken in een organisatie als WonenBreburg. Je hebt aantoonbaar kennis van of veel affiniteit met de werkgebieden vastgoed en/of het sociaal maatschappelijke domein. Je hebt gevoel voor ondernemerschap; je zoekt de regelruimte op die je nodig hebt, je bent pro-actief en ziet kansen en verzilvert die. Het ondernemerschap inbedden in een maatschappelijke organisatie is jou op het lijf geschreven. Je bent bewezen succesvol in het op gang brengen van organisatie- en cultuurveranderingen. Je treedt daarbij schurend én verbindend op.

Je houdt van uitdagingen, je bent een stevige gesprekspartner en je hebt de ambitie om aan het roer te staan. Op basis van jouw expertise, talenten en maatschappelijke betrokkenheid ga jij die bijdrage leveren, die belangrijk is om de ambities van WonenBreburg te realiseren. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven, je geeft medewerkers ruimte, zegt wat je doet én doet wat je zegt en neemt besluiten. Je communiceert helder, komt snel tot de essentie, verstaat de kunst om bruggen te bouwen en om medewerkers te inspireren. Je neemt ze mee in het verhaal van WonenBreburg en spreekt hen aan om zo te werken aan een sterk fundament voor WonenBreburg; je bent in staat te relativeren en je hebt een gezonde dosis humor.

Je onderkent het belang van samenwerken vanuit het maatschappelijk belang en je hebt de skills om de verbindingen te leggen en goede relaties op de bouwen met externe samenwerkingspartners.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende opdracht bij een belangrijke maatschappelijke organisatie in ontwikkeling waar je écht het verschil kunt maken en van betekenis kunt zijn voor medewerkers en bewoners. Het gaat om een functie voor 36 uur/week. Het salaris bedraagt afhankelijk van expertise en ervaring maximaal €108.000 op jaarbasis (niveau 2023/inclusief vakantiegeld). WonenBreburg kent een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Daarvoor hebben we 4 januari tussen 14.00 en 16.30 uur gereserveerd en 16 en 17 januari tussen 10.00 en 12.30 uur. De live VOORselectiegesprekken vinden plaats op 24, 25 en 31 januari én 1 februari. 

Het is onze intentie om de procedure vóór 1 maart 2023 af te ronden.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via dit reactieformulier. Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of tel: 06-51666669.