Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Secretaris Raad van Bestuur a.i.

Landelijk

01-06-2023

Secretaris Raad van Bestuur a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Alert in denken en doen, regisseur van het proces, verbinder

Organisatie

LIMOR helpt mensen die - om welke reden dan ook - in de problemen zijn geraakt. Denk aan mensen die niet zelfredzaam zijn, niet kunnen meedoen in de samenleving of dakloos zijn. LIMOR zorgt ervoor dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen. Bekijk ook de LIMORfilm

LIMOR is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. LIMOR biedt specialistische GGZ-begeleiding voor mensen met een complexe, vaak meervoudige problematiek. De organisatie onderscheidt zich door onder andere de methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’. De kernwaarden zijn Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend (BIOS).

De organisatie is als HKZ-erkende zorgaanbieder actief in de provincies Zuid Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

De organisatie is ambitieus en ontwikkelt zich goed. Tegelijk is er nog veel werk te verzetten. LIMOR heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de directeur Bedrijfsvoering, de regiodirecteur West en de Regiodirecteur Noord-Oost. 

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht die zich allen kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid.

Documentatie over LIMOR is hier te vinden.

Opdracht

LIMOR heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in het op orde krijgen van de bedrijfsvoering en met resultaat; de organisatie zit aantoonbaar in de weg omhoog. Dat geeft ruimte voor focus op kwaliteit van dienstverlening, ontwikkelen van medewerkers en professionaliseren van processen. Vorig jaar is de functie Secretaris Raad van Bestuur ingevoerd in de organisatie. Nu, een jaar later, is de basis goed op orde en is het zaak om er een soepel lopend geheel van te maken. Daarnaast bestaat de opdracht uit het volgende:

 • Je bent verantwoordelijk voor een vloeiend verloop van alle bestuurlijke processen, zodat koersvorming en sturing kwalitatief, transparant en efficiënt plaatsvindt.
 • Zichtbaar en soms op de achtergrond zet je processen in gang die je blijft volgen en begeleiden. Daarbij bewaak je dat de infomatievoorziening kwalitatief, accuraat en tijdig plaatsvindt.
 • Je stimuleert en coacht betrokkenen om voortgang en kwaliteit te brengen en om discipline te houden in de uitvoering van (strategische) processen en van de PDCA-cyclus.
 • Je draagt bij aan een heldere en open communicatie tussen alle gremia en lagen in de organisatie.
 • Je biedt strategisch advies aan de Raad van Bestuur, het Directie Overleg (DO) en op verzoek aan de Raad van Toezicht.
 • Omdat de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat, fungeer je ook als vertrouwenspersoon en kritisch sparringpartner. Daarnaast ondersteun je de Raad van Toezicht.
 • Je wordt aangestuurd door de Bestuurder en je geeft leiding aan de medewerkers van het bestuurssecretariaat (2 bestuurssecretaresses) en 2 communicatie adviseurs. Je draagt als adviseur en procesbewaker bij aan het DO. Als regievoerder van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming ben je een belangrijke spil tussen alle gremia.
 • Tot slot vertaal je landelijk beleid en ontwikkelingen naar de organisatie. Je neemt de vrijheid om deel te nemen aan externe netwerken om de in- en externe wereld te verbinden.

Wie wij zoeken

LIMOR is flexibel in waar je vandaan komt, als je zelf ook maar flexibel bent om geregeld te reizen (overleggen vinden plaats vanuit de regiokantoren in Leeuwarden, Zwolle of Rijswijk).

 • Je bent authentiek, autonoom, (organisatie)sensitief en zelfbewust. Vanuit zelfkennis en een sterk moreel kompas ben je de regisseur van de bestuurlijke processen. 
 • Je bent energiek, nieuwsgierig en je bent graag in contact met de organisatie waaronder het primair proces. Je bent benaderbaar en sociaal, je bezit een zekere nuchterheid en straalt rust uit. Bij tegendruk blijf je overeind. Je hebt oog voor de relatie en je kunt spiegelen en feedback geven. Je hebt een heldere en vlotte schrijf- en communicatiestijl en je brengt met gemak zaken tot de kern.
 • Je hebt een dienstverlenende en faciliterende instelling, je hebt er plezier in als je op de achtergrond kan bijdragen aan soepel lopende (besluitvormings)processen. Je zet het belang van de organisatie voorop. Daarbij zoek je naar oplossingen die bij de situatie en organisatie passen.
 • Je legt verbindingen waar nodig en je hebt oog voor de successen die er zijn.
 • Je bent gewend te functioneren in een complex en bestuurlijk krachtenveld waarin organisatie sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn. Ook subtiele signalen vang je op. Je voedt de Bestuurder met voor hem noodzakelijke informatie. Je bent ervaren in het strategisch adviseren over de inrichting van bestuurlijke processen en de organisatiestructuur.
 • Je hebt affiniteit met compliance en governance. Je overziet en doorziet de samenhang der dingen in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen (mogelijk).
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau aangevuld met ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je beschikt over strategisch vermogen waardoor je de Bestuurder, het DO en de Raad van Toezicht kunt adviseren vanuit organisatie-, proces- en governance expertise.
 • Ervaring met situationeel leidinggeven en kennis- en ervaring in de Zorg zijn beide een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht voor een gedreven organisatie met een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Vanuit deze opdracht kan je een belangrijke bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van LIMOR. Een afwisselende en veelzijdige opdracht voor gemiddeld 32 uur per week en de vermoedelijke duur van 6 tot 8 maanden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Jan Willem ten Hagen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via een videogesprek. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op donderdag 8 juni in Den Haag. Kort daarna zullen de gesprekken bij LIMOR plaatsvinden op een nog te plannen moment.

Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor opdrachtverlening dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.