Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Kwartiermaker/Projectmanager WMO

Rijswijk

29-01-2021

Interim Kwartiermaker/Projectmanager WMO

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaring met, en kennis van, het opzetten van WMO-dienstverlening

Organisatie

Niet iedere jongere staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. De organisatie bestaat 18 jaar en levert jaarlijks jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.400 jongeren en hun ouders met meer dan 850 gepassioneerde professionals en 1.100 pleeggezinnen. Met zo’n 36 gezinshuizen in de regio Haaglanden, ambulante gezinsondersteuning, logeerhuizen, diagnostiek & behandeling, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school en kinderopvang heeft Jeugdformaat een uitstekende reputatie.

Samen met ouders en opvoeders wil Jeugdformaat jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op het volwassen worden. Helaas is dat niet voor alle jongeren eenvoudig. Een deel heeft na hun achttiende verjaardag nog hulp nodig. Jeugdformaat biedt daarom, naast de mogelijkheid voor verlengde jeugdhulp, sinds een aantal jaar ook WMO-begeleiding in vooral de gemeenten Delft, Rijswijk en Zoetermeer. Vanaf 1 januari 2021 is hiermee ook gestart in Den Haag.

Opdracht

Gemeenten proberen grip te krijgen op de budgetten van jeugdzorg, wat ertoe leidt dat zorg eerder en vaker ‘afgeschaald’ wordt naar de WMO. Voor de doorlopende lijn van zorgverlening is het essentieel dat Jeugdformaat zich ook richt op deze vorm van dienstverlening. In deze opdracht adviseer je de Directeur Zorg over de borging, implementatie en positionering van de WMO-dienstverlening.

Als interim Kwartiermaker/Projectmanager WMO ligt de focus op het neerzetten van de infrastructuur van WMO. Je krijgt de vrijheid om binnen de scope van de opdracht een WMO-afdeling op te zetten. Je stelt de business case op als kader voor de dienstverlening en je bent verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Dit vraagt onder meer om advisering over de inrichting van ondersteunende processen als financiën, data en control, marketing & business development en services en hr. Je onderzoekt de mogelijkheden tot samenwerking, bouwt een relevant netwerk op, onderhoudt dit en draagt dit netwerk vervolgens over aan Jeugdformaat. Je werkt intensief samen met de managers Zorg en de managers Bedrijfsvoering.

Wie wij zoeken

Ervaring in, en kennis van de WMO en het opzetten van WMO-dienstverlening is een vereiste, zowel zorginhoudelijk als op het vlak van de bedrijfsvoering. Idealiter heb je kennis van jeugdhulp.

Je bent kwaliteits-, resultaat- en doelgericht. Je hebt de stip op de horizon helder voor ogen en je werkt hier in co-creatie met de collega’s binnen Jeugdformaat naar toe. Je bent goed in staat zelfstandig en autonoom te werken en tegelijkertijd is er veel ruimte te sparren met de collega’s en directeur. Je neemt besluiten binnen de scope van de opdracht, communiceert open en bent benaderbaar – jouw ervaring met dit soort processen brengt rust en vertrouwen.

De ideale kandidaat beschikt daarnaast over een stevige dosis innovatiekracht - je bent in staat om WMO-overstijgend mee te denken over vraagstukken die spelen in de organisatie: tegen welke uitdagingen lopen we als organisatie tegenaan en hoe anticiperen we hierop?

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Deze mooie opdracht stelt je in staat een steentje bij te dragen aan de ondersteuning van jongvolwassenen in een fase van hun leven waarin zij dat nodig hebben. Het betreft een opdracht voor 28-36 uur per week. De opdracht duurt naar verwachting 6-9 maanden. Start: zo spoedig mogelijk.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel, ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid, mogelijke vakantieplanning en tariefindicatie via het reactieformulier op de website. Uiteraard volgen wij de voorschriften van het RIVM m.b.t. het voeren van gesprekken. Voor aanvullende vragen kun je bellen met Edo Lagendijk op 06 54 33 48 22.