Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim teammanager

Gorinchem

20-02-2024

Interim teammanager

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Verbinder en bruggenbouwer met ervaring in de klinische GGZ

Als gevolg van uitval van de teammanager door ziekte zijn we op zoek naar een ervaren interim teammanager voor de klinische voorziening op de Wijnkoperstraat in Gorinchem. Dit betreft een waarnemingsopdracht, te starten zo spoedig als mogelijk, voor 28 tot 32 uur per week.

Organisatie

Yulius helpt mensen van alle leeftijden met psychiatrische problemen. Bij de cliënt thuis, bij de huisarts, in een (poli)kliniek of in een beschermde woonomgeving. Yulius beschikt over ongeveer 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem waaronder 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Met ruim 2100 medewerkers is Yulius één van de grootste aanbieders van gespecialiseerde en generalistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio’s Drechtsteden en Rotterdam Rijnmond. De koers voor de komende jaren ligt op het ontwikkelen van een toekomstbestendig en onderscheidend Yulius. De vier leidende principes (samen het verschil, luisteren, doen en ontplooien) zijn gericht op maximale aandacht voor de cliënt waarbij Yulius samen met de cliënt en zijn/haar omgeving kijkt naar wat nodig is.Wijnkoperstraat 2
De klinische voorziening op Wijnkoperstraat 2 in Gorinchem is gericht op langdurige opname van volwassen cliënten, dagbesteding en inloop. Yulius gebruikt de afkorting WKS2 voor deze locatie, gelegen in de Gildenwijk. Yulius heeft decennialang ervaring met kwetsbare mensen en zet deze niet alleen in voor cliënten maar ook voor inwoners van Gorinchem. Sinds 2020 staan de deuren van dit pand open voor de buurt als ontmoetingsplek en draagt Yulius haar steentje bij aan de positieve gezondheid van de Gildenwijk.

Opdracht

Het is jouw opdracht als interim teammanager van WKS2 om de aansturing van de locatie zo goed mogelijk waar te nemen tot het moment is aangebroken dat je het weer kunt overdragen aan de vaste teammanager. WKS2 telt 40 bedden, heeft een dagbestedingsaanbod waar klinische en ambulante cliënten gebruik van maken en er is ruimte voor inloop voor sociaal kwetsbare buurtbewoners. Het multidisciplinaire team waarvoor jij verantwoordelijk bent telt ruim 30 fte.

Jij bent een verbinder en samenwerker die zowel binnen WKS2 als daarbuiten, met andere partners van binnen en buiten Yulius, bruggen kan slaan. Vanuit het team zelf is er behoefte aan  een stevige en koersvaste teammanager die relationeel sterk is en vanuit rust vertrouwen weet te geven en collega's in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen. Uitdagingen op WKS2 zijn het waarmaken van afspraken zoals de plafondafspraken waardoor er naast Zvw financiering meer ingezet wordt op Wmo en Wlz financiering. Ook de continuïteit (personele uitdagingen) en eenduidigheid staan regelmatig onder druk. Je rapporteert aan Sonja Kusters, algemeen directeur Volwassenenzorg.

Wie wij zoeken

Jij bent een ervaren teammanager, je kent de GGZ op je duimpje en je bent goed bekend met de langdurige klinische opname van volwassen cliënten. Met een goed gevoel voor de verschillende financieringsvormen (Zvw, Wmo en Wlz) weet je het team mee te nemen in kansen en mogelijkheden voor WKS2. Het  team werkt vanuit de visie op positieve gezondheid en heeft herstel hoog in het vaandel, dit sluit naadloos aan op jouw visie. Je bent geduldig, kunt goed relativeren en je herkent jezelf in het profiel zoals we dat hebben geschetst in de opdrachtomschrijving.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit betreft een waarnemingsopdracht voor 28 tot 32 uur per week, te starten zo spoedig als mogelijk, in ieder geval in maart 2024. De duur van de opdracht is moeilijk te voorspellen. Yulius steekt in op een contract voor 6 maanden initieel met een optie tot verlenging voor zo lang als het nodig is.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten zijn gepland op 29 februari 2024 bij Yulius in Dordrecht. Een referentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet voor aanvang van de opdracht aangevraagd worden.