Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiomanager Huisartsenzorg Oost Achterhoek

Winterswijk

28-02-2018

Regiomanager Huisartsenzorg Oost Achterhoek

Unieke kans voor een verbindende manager om in een innovatieve regio met populatiegerichte zorg de eerstelijnszorg van de toekomst vorm te geven.

Organisatie

Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG) is in 2015 voortgekomen uit een fusie tussen Archiatros, de Zorggroepen van Apeldoorn, de Huisartsenposten Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen. De huisartsen in de regio’s Oost-Achterhoek , Apeldoorn en Zutphen hebben zich georganiseerd in drie regionale Huisartsencoöperaties. In deze regio’s zijn alle activiteiten van de huisartsenzorg gebundeld, waardoor de huisartsen als groep beter aanspreekbaar zijn voor patiëntenorganisaties, ketenpartners, zorgverzekeraars en gemeenten. De drie coöperaties zijn vervolgens aandeelhouder van HOOG, waardoor de huisartsen gezamenlijk beleid kunnen ontwikkelen ten aanzien van zorg, kwaliteit, innovatie, ICT, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. Dit alles zorgt ervoor dat huisartsen- en eerstelijnspraktijken door de oprichting van HOOG nog beter kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd.


De regio

In de regio Oost-Achterhoek staat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van zorg onder druk door demografische ontwikkelingen. Demografische verhoudingen in de regio verschuiven harder dan gemiddeld in Nederland. Er is noodzaak om de zorg, die van hoge kwaliteit is, ook in de nabije toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. De regio heeft die uitdagingen omgezet in de ambitieuze en innovatieve werkwijzen. Mede op initiatief van verzekeraar Menzis zijn betrokken partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid aangegaan met het project ‘Good te passe’. Populatiegerichte zorg is daarbij een leidend principe.

Functie

De Regiomanager HZOA is primair verantwoordelijk voor het faciliteren van de 24-uurs huisartsgerelateerde zorg (inclusief de HAP) in de regio. Je communiceert met en in het belang van de huisartsen en bent dicht betrokken bij de praktijken, met als doel de huisartsen dusdanig te ontzorgen zodat ze optimaal aan de vraag van de patiënt kunnen voldoen.

Je bent verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte aansturing. Je vertaalt beleid naar concrete werkafspraken en je doet proactief voorstellen aan de directie op het gebied van financiën, organisatie, kwaliteit, scholing en personeel. Je bewaakt de voortgang op gebied van de bedrijfsvoering volgens gemaakte plannen en afspraken en je ziet toe op het nakomen van de, mede door jou, gemaakte afspraken met ketenpartners, sociaal domein en de zorgverzekeraar. Opereren op het snijvlak van bedrijfsvoering en de zorg is voor jou dagelijks werk. Het creëren van draagvlak voor de gemaakte beleidskeuzes én het ontwikkelen en aansturen van nieuwe, innovatieve projecten zijn aan jou toevertrouwd en geven je energie om je werkzaamheden op hoog niveau uit te voeren.

Daarnaast geef je, onder meer als lid van het Medisch Coördinatie Centrum (MCC), vorm aan de samenhang en kwaliteit van zorg in de regio. Je managet in dat kader diverse projecten, van samenhang in zorgaanbod tot dataverzameling, met verschillende zorg- en welzijn aanbieders.

Je voert regelmatig overleg met de (kader)huisartsen en andere ketenpartners over de werkwijze en maakt afspraken hierover en geeft leiding aan verschillende consulenten.

Je legt direct verantwoording af aan de directeur HZOA.

Wie wij zoeken

Je bent een geboren verbinder met aantoonbare leidinggevende ervaring in de zorg of een zorggerelateerde sector, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding (HBO+ niveau) in de gezondheidszorg, bedrijfsvoering. Verder beschikt je over een sterk analytisch en communicatief vermogen, organisatiesensitiviteit en je bent klantgericht. Je weet wat er speelt in de eerstelijns zorg én op gebied van de veranderende wet- en regelgeving bij de zorgverzekeraars en in het sociale domein.

In een dynamisch en complex speelveld kun je mensen inspireren met gezamenlijke doelen. Je bent een overtuigd aanhanger van het Rijnlandse model: je kunt mensen inspireren en verbinden met gezamenlijke doelen. Je bent goed in staat prioriteiten te stellen en je beschikt over een proactieve basishouding. Je (her)kent de ins-en-outs van het primaire proces en je weet als spil moeiteloos te schakelen tussen het strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.

HOOG is vooruitstrevend als samenwerkingsverband en volop in beweging. Je herkent de dynamiek van de organisatie en je bent als bruggenbouwer in staat om snel en effectief verbindingen te leggen met collega’s en (externe) relaties. Je hebt aantoonbare ervaring met stakeholder management en bent een gesprekspartner op niveau (senioriteit en representativiteit). Je kan zowel projectmatig als zelfstandig uitstekend werk verrichten. Je weet goed wat de huisarts in de praktijk én als organisatie nodig heeft en je handelt hiernaar: je bent sterk oplossingsgericht zonder de verschillende belangen hierbij uit het oog te verliezen. Jouw meerwaarde voor de organisatie is snel terug te zien binnen HOOG en vertaalt zich daardoor richting de patiëntenzorg.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie in de meest dynamische sector van de zorg, met de potentie om mooie resultaten neer te zetten in een maatschappelijke organisatie in verandering. Hiervoor wordt flexibiliteit qua inzet en werktijden van je verwacht. De functie is voor 32 - 36 uur per week. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Bij benoeming wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Reactie & informatie

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, reageer dan s.v.p. via onderstaand reactieformulier. Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl). De sluitingstermijn voor deze vacature is 4 juni 2018.