Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Kwaliteitsadviseur GGZ - Ingevuld

West/Midden Nederland

01-12-2021

Kwaliteitsadviseur GGZ


Sparringpartner en expert op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit van langdurige geestelijke gezondheidszorg in de regio West/Midden Nederland

Organisatie

We zijn op zoek naar een kwaliteitsadviseur GGZ voor Zilveren Kruis Zorgkantoor. Sinds 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Zilveren Kruis Zorgkantoor is met 11 regio’s de grootste uitvoerder van Wlz zorg in Nederland. Het zorgkantoor koopt zorg in voor ongeveer 100.000 cliënten binnen een verzorgingsgebied van 6 miljoen inwoners. Jaarlijks contracteert het zorgkantoor ruim 8 miljard euro aan langdurige zorg, met als missie om ervoor te zorgen dat haar cliënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Met de beschikbare middelen wordt naar de beste oplossing gezocht voor cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de ouderenzorg (V&V) en de gehandicaptenzorg (GZ).

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de Wlz stijgt de komende jaren en het aantal mensen met een complexe zorgvraag ook. Er is sprake van toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en schaarste aan geschikte woon- en/of zorgaccommodaties. Er ligt een grote uitdaging om langdurige zorg voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk en betaalbaar te houden. De ambitie van Zilveren Kruis Zorgkantoor is om een regionaal zorglandschap te realiseren dat past bij de huidige en toekomstige zorgvraag.

Er werken 200 mensen bij het zorgkantoor waarvan ruim 80 medewerkers binnen de afdeling Zorginkoop verdeeld over drie teams: Inkoop, Strategie & Analyse en Naleving & Controle. Binnen de afdeling Inkoop bevinden zich twee landelijke multidisciplinaire inkoopteams GZ en GGZ en vier regionale multidisciplinaire inkoopteams V&V.

In het GGZ team werken de kwaliteitsadviseurs nauw samen met de inkopers, de casebehandelaars complexe casuïstiek en de inkoopondersteuner, verdeeld over twee regio’s:

  • West/Midden: Rotterdam, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, ’t Gooi, Utrecht en Flevoland
  • Noord/Oost: Friesland, Drenthe, Zwolle en Apeldoorn-Zutphen

Kwaliteit van leven voor de cliënten in combinatie met toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg in de regio zijn de belangrijkste thema’s. Het inkoopteam is zeer gemotiveerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan goede zorg in samenwerking met de zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en overige stakeholders in de regio’s.

Functie

We zoeken een kwaliteitsadviseur GGZ voor de regio West/Midden. Door de ontwikkelingen in de zorg zoals grote arbeidstekorten en een groeiende zorgvraag wordt naast kwaliteit en doelmatigheid van zorg het thema toegankelijkheid een belangrijk speerpunt. Hierdoor verschuift de aandacht van het zorgkantoor van individuele zorgaanbieders naar regionale en/of landelijke knelpunten en oplossingen. Doordat de GGZ per 2021 een nieuwe doelgroep is binnen de Wlz is er nog veel pionierswerk te verrichten. Zo is er bijvoorbeeld nog geen definitief kwaliteitskader voor de GGZ.

Je bent verantwoordelijk voor het, in dialoog met de aanbieders en regionale partners, continu verbeteren en innoveren van de toegankelijkheid en kwaliteit van het in te kopen zorgaanbod in jouw regio. Als kwaliteitsadviseur ben je expert op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit en denk je mee over doelmatigheid van de GGZ. Dit doe je in nauwe samenwerking met de inkoper die verantwoordelijk is voor de inkoop van de zorg bij de aanbieders. Jouw visie en inzichten worden verwerkt in de regionale ontwikkelopgave.

De naam kwaliteitsadviseur dekt de lading niet helemaal, je bent meer een proactieve en ondernemende sparringpartner en expert die ook met zijn voeten in de klei staat. Je bent bij uitstek de verbindende schakel op de thema’s toegankelijkheid en kwaliteit tussen cliënten, zorgaanbieders, regionale partners, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. Met enige regelmaat ga je samen met je collega zorginkoper op locatiebezoek en voer je een ‘kwaliteitsdialoog’ met Raad van Bestuur, MT, medewerkers en cliëntenvertegenwoordigers. Daarnaast onderhoudt je zelfstandig contacten met een select aantal aanbieders en partners in jouw regio. Je draagt bij aan regionale ontwikkelafspraken, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen en arbeidsmarkt.

Elke kwaliteitsadviseur bij Zilveren Kruis Zorgkantoor neemt de lead op één of meer regio overstijgende dossiers, waardoor diep inhoudelijke kennis vanuit de vraag breed in de organisatie geborgd wordt. Denk aan dossiers als: WvGGZ, laag volume hoog complex, groepsmeerzorg, de visie van Zilveren Kruis (op kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid), kennisdeling over innovatie, en vastlegging kwaliteitsmonitoring (in overleg met andere zorgkantoren). Als je niet op pad bent, werk je thuis of op het kantoor van Zilveren Kruis. Goed om te weten dat er in normale omstandigheden (zonder Corona) eens in de twee weken op maandag op kantoor in Apeldoorn overlegd wordt.

Wie wij zoeken

Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als je kennis en ervaring. Je bent sociaal, intelligent en hebt een heldere visie op de toekomst van de GGZ. Wij zoeken kandidaten die beschikken over een positieve grondhouding. Je denkt en handelt vanuit perspectief en mogelijkheden. Je werkt op basis van vertrouwen, je geeft graag complimenten maar evengoed  opbouwende feedback om zo de mensen om je heen de kans te geven te leren en ontwikkelen. Je bent zelfbewust, ontwikkelgericht en resultaatgericht. Je weet te benoemen wat je wilt bereiken, wat je wilt ontwikkelen, en hoe je dat gaat doen. Je bent een verbinder en een netwerker. Je gaat met zorgaanbieders in gesprek over hun plannen op een respectvolle en onderzoekende wijze, en durft door te pakken daar waar je richting wilt bepalen. Samen zoek je naar het beste voor de cliënten en de regio. Zorgaanbieders zien in jou een partner die hen echt verder helpt.

Je bent een serieuze gesprekspartner op bestuurlijk niveau en kunt ook goed aansluiting vinden bij cliënten of professionals op de werkvloer. Je bent sterk op kwaliteitsvraagstukken en overziet ook de impact op bedrijfsvoering. Mensen waarderen je als persoon en als professional. Je geeft zorgaanbieders vertrouwen en creëert openheid, waardoor gesprekspartners bijvoorbeeld ook minder positieve zaken met jou delen. Je stelt positief kritische vragen en zet mensen aan het denken. Je overziet het speelveld met de verschillende belangen van alle betrokkenen. Je bent nieuwsgierig en creatief. Je denkt in (praktische) oplossingen vanuit het cliëntperspectief. Je bent stabiel en laat je niet snel uit je evenwicht brengen. Je voelt je thuis in een team en vindt het ook niet erg om alleen op pad te gaan. Je begrijpt dat je vertrouwen op moet bouwen en dat transparantie daarbij helpt. Je bent in staat in de veelheid van vraagstukken prioriteiten te stellen, overzicht te behouden en je werkt met focus en zichtbaar aan jouw doelen. Je begrijpt hoe de zorg werkt en hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de zorgpraktijk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie (HBO+-niveau) binnen een moderne en ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Het betreft een fulltime functie voor 34 uur per week (de nieuwe standaard bij Achmea), flexibel en deels vanuit huis in te vullen. Binnen Zilveren Kruis word je aangemoedigd en uitgedaagd je verder te ontwikkelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan jouw ontwikkeling binnen de organisatie.

Zilveren Kruis hanteert conform de CAO Achmea uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 144 verlofuren per jaar en een keuzebudget voor je vakantietoeslag (8%), eindejaarsuitkering (8,33%) en bovenwettelijk verlof (3,85%). Jij kiest zelf wanneer en hoe je je keuzebudget laat uitbetalen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om extra verlofuren te kopen.

De functie is ingeschaald in schaal I met een maximum 5.395 euro per maand (34 uur per week). Een leaseauto maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket mits voldaan wordt aan de voorwaarden (minimaal drie dagen per week op pad of meer dan 15.000 km per jaar). Daarnaast kent Zilveren Kruis een uitstekende pensioenvoorziening van 1,875% met een vaste jaarlijkse premie, korting op je zorgverzekering voor jou en je gezin bij Zilveren Kruis en korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis. Je ontvangt ook nog een extraatje van 250 euro bruto per jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren, David Zeman en Kyra Cools zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. 

Het streven is om de procedure voor deze vacature op korte termijn af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren, in ieder geval vóór 31 december 2021. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel! Vermeld in je motivatiebrief ook je eventuele (winter)vakantieplanning.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk en uitgebreid selectiegesprek maken wij graag eerst kort kennis met behulp van videobellen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Een referentenonderzoek, online assessment en een pre-employment screening zijn onderdeel van de selectieprocedure. Voor vragen of een nadere toelichting kun je mailen naar: david@voor.nl.