Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Pre-analyse

Amsterdam

16-02-2023

Manager Pre-analyse

Uitdagende rol voor verbindende verandermanager, die zich richt op de afnamedienst, transport en andere ondersteunende diensten in het primair proces. Nieuwe rol binnen organisatie. Wij zoeken iemand die ervaring heeft met leidinggeven op afstand in een operationele omgeving. Die procesdenken combineert met warmte en aandacht.

Organisatie

Met circa 600 medewerkers is Atalmedial één van de grotere laboratoriumorganisaties op het gebied van klinische chemie en medische microbiologie/moleculaire biologie van Nederland. Dagelijks verwerkt het meer dan 10.000 buisjes bloed en andere lichaamsmaterialen om de oorzaak van een klacht of ziekte vast te stellen, of om de voortgang van een ziekte of genezingsproces te kunnen volgen. Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen. Ook exploiteert de organisatie een grote afdeling Trombosezorg die aan ruim 17.000 patiënten antistollingszorg biedt. Opdrachtgevers zijn huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Atalmedial is actief in de regio's Amsterdam, Amstelland, Kennemerland, Alphen aan de Rijn, Leiden, Leiderdorp en Flevoland.

Het primaire proces binnen Atalmedial bestaat, naast de trombosezorg, uit de afnamedienst en transport enerzijds en de laboratoria anderzijds. De afnamedienst bestaat uit meer dan 130 afnamelocaties, waar bloed wordt afgenomen en ander onderzoeksmateriaal ingeleverd kan worden. Ook draagt de afnamedienst zorg voor huisbezoeken aan mensen die niet op eigen gelegenheid naar één van de afnamelocaties kunnen komen.

De laboratoriumorganisatie binnen Atalmedial bestaat uit een Centraal Laboratorium in Amsterdam en diverse decentrale laboratoria. Deze zijn gevestigd in ziekenhuizen in Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen en Leiderdorp. Het Centraal Laboratorium is volledig gerobotiseerd, volgens de nieuwste technieken ingericht en biedt onderdak aan één van de grootste tracks klinische chemie in Europa. Ook is hier het medisch microbiologisch & moleculair biologisch laboratorium gevestigd. Door dit centrale/decentrale netwerk aan laboratoria heeft Atalmedial de capaciteit om een grote hoeveelheid aanvragen te verwerken. Daarbij volgt het het principe dat men ‘centraal doet wat kan en decentraal wat moet’.

Een belangrijk fundament in de manier hoe Atalmedial kijkt naar de organisatie, betreft het procesdenken. Er is een nieuwe managementstructuur ontwikkeld die één-op-één aansluit bij de belangrijkste processen van de organisatie. Hierbij is een driedeling in de aansturing gerealiseerd, die bestaat uit:

  • het primaire proces (o.a. pre-analyse en laboratoria)
  • klant & markt
  • het ondersteunende proces

Elk van deze processen wordt in de nieuwe situatie aangestuurd onder eindverantwoordelijkheid van één directeur. Directeuren vormen het MT en rapporteren aan de Raad van Bestuur. Voor de medische eindverantwoordelijkheid is een stafconvent opgericht (klinisch chemici, artsen-microbioloog en medisch leider trombosezorg).

Om de verschillende onderdelen binnen het primaire proces de aandacht te geven die ze verdienen, zijn wij voor de managementlaag onder de directie nu op zoek naar één manager laboratorium en één manager pre-analyse. Ook zal op korte termijn begonnen worden met de zoektocht naar een manager integrale planning. Deze laatste positie wordt momenteel op interimbasis ingevuld. VOOR is gevraagd te ondersteunen bij het invullen van de verschillende managementposities.

Functie

Binnen de afdeling pre-analyse zorgen ruim 300 mensen (circa 200 FTE) ervoor dat bloed en ander onderzoeksmateriaal wordt afgenomen en vervoerd naar het laboratorium. Afname vindt plaats op één van de 130 afnamelocaties of aan huis bij diegenen die niet of minder mobiel zijn.

Als manager pre-analyse draag je de integrale verantwoordelijkheid voor het voeren van een gezonde bedrijfsvoering en creëer je de voorwaarden voor een kwalitatief hoogwaardige, veilige en verantwoorde dienstverlening. Je stuurt hierbij zeven teamleiders aan.

Uitdaging binnen deze rol is het creëren van rust en duidelijkheid. Dit vraagt een juiste afstemming tussen mensen, middelen en faciliteiten. Als manager pre-analyse zorg je ervoor, samen met de Manager laboratorium en de Manager integrale planning, dat de verschillende onderdelen binnen het primaire proces goed op elkaar aansluiten en samenwerken. Dit vraagt om iemand die in staat is af en toe afstand te nemen van de dagelijkse processen, goed voor ogen te hebben waar de knelpunten in processen zitten én vervolgens hierop te acteren. Jij bent daarbij primair verantwoordelijk voor het onderdeel pre-analyse. Door jouw inspanningen verloopt het werk binnen dit onderdeel efficiënt en gaan collega’s met plezier naar hun werk – je creëert rust.

Een belangrijk onderdeel van je werk is het positioneren van teammanagers. Zij zijn degenen die de collega’s op de vele locaties dagelijks begeleiden en aansturen en het is jouw taak hen daarin te ondersteunen en doen groeien – hier is ook behoefte aan. Je zorgt daarnaast voor verbinding binnen jouw team en tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Als Manager pre-analyse werk je nauw samen met de Manager laboratorium en Manager Integrale planning en je legt verantwoording af aan de Directeur primair proces.

Wie wij zoeken

Voor deze nieuwe positie in de organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren manager die hart voor de zorg combineert met zakelijkheid. Die ruime operationele en leidinggevende ervaring heeft in een organisatie met decentrale locaties. Affiniteit met zorg is uiteraard een harde eis. Bovenal moet iemand de kwaliteit in huis hebben op natuurlijke wijze veranderingen door te voeren.

Atalmedial bevindt zich in een veranderende omgeving. Daarbij heeft Atalmedial, net als veel andere zorgorganisaties, te maken met een krappe arbeidsmarkt en vergrijzende populatie. Jij beschouwt dat als een gegeven en begrijpt de context waarbinnen de organisatie opereert. Je hebt hier bovendien een visie op of weet deze snel te ontwikkelen.

Je hebt eerder succesvol bewezen een organisatieonderdeel mee te nemen in veranderingen. Je zet daarbij een heldere koers uit, je bent transparant en navolgbaar, ook bij weerstand. Je beschikt over meer dan goede communicatieve vaardigheden en hebt een gezonde dosis organisatiesensitiviteit.

Procesmatig ben je sterk onderlegd. Je bent in staat boven de materie uit te stijgen om vervolgens samen met het team deze processen te optimaliseren. Je bent bewezen succesvol in dergelijke trajecten en kunt terugvallen op bijvoorbeeld kennis van, en ervaring met, LEAN. Jouw rol is het daarbij om breder te kijken dan enkel jouw onderdeel en hierin samen met de andere onderdelen binnen Atalmedial op te trekken.

Als persoon ben je iemand die rust brengt en rust uitstraalt. Je bent een verbinder in hart en nieren en in staat duurzame veranderingen tot stand te brengen. Je bent daarnaast in staat te reflecteren en beweegt anderen ertoe dit ook te doen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Wij bieden een afwisselende functie (32-36 uur) binnen een veranderende organisatie. Aangezien het een nieuwe functie betreft, is er veel ruimte om te bouwen. De functie is ingeschaald in schaal 70 CAO ziekenhuizen en kent 8,33% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding en een bijdrage voor het pensioen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR. Uiteraard kun je ook contact opnemen als je vragen hebt.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de opdrachtgever worden nader bepaald.

Referenties maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.