Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Behandelpraktijk Pieters Behandel Praktijk Pieter van Foreest - Ingevuld

Delft - Naaldwijk

14-10-2020

Manager Behandelpraktijk Pieters Behandel Praktijk Pieter van Foreest

Ondernemende manager met ervaring in de 1ste lijns dynamiek

Organisatie

Pieter van Foreest is een organisatie waar je op kunt bouwen. Zij staan stevig, zijn financieel gezond en weten waar ze naar toe willen. Pieter van Foreest is een veelzijdige zorgorganisatie voor ouderen met 25 verpleeghuizen en woonzorgcentra, thuiszorg, hulp bij huishouden, ontmoetingscentra met dagbehandeling en diverse gespecialiseerde voorzieningen zoals revalidatie- en behandelcentra, palliatieve zorgafdelingen en zorgboerderijen. Het werkgebied ligt in de regio’s Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. Pieter van Foreest is Prezo-gecertificeerd. De kernwaarden zijn; Samen, Jezelf zijn en Boven verwachting.

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest biedt met ruim 3600 medewerkers (circa 1900 fte) en 2.400 vrijwilligers zorg-, woon-, welzijns- en behandeldiensten aan zorgbehoevende ouderen. Pieter van Foreest levert diensten in het kader van de persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling met en zonder verblijf aan cliënten met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en hulp bij het huishouden. Tevens biedt Pieter van Foreest geriatrische revalidatie, extramurale behandeldiensten (zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie) en tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Meer informatie en kerncijfers over Pieter van Foreest zijn te vinden op Pieter van Foreest

Pieter van Foreest biedt een breed pakket aan zorg en ondersteuning voor mensen thuis, voor revalidatie en tijdelijk verblijf en verschillende vormen van wonen met zorg en behandeling.

Pieters Behandel Praktijk:

Pieters Behandel Praktijk is dé grote 1ste lijns behandelpraktijk voor gespecialiseerde behandeling van Pieter van Foreest.

Het team bestaat uit deskundige behandelaren die gespecialiseerd zijn in ouderenzorgproblematiek. De kracht van de behandelpraktijk is een breed samengesteld behandelteam bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen die waar nodig met elkaar samenwerken. Daardoor kan een complete behandeling worden geboden, zowel op de praktijk als bij de cliënt thuis.

Sinds een aantal jaren heeft het team ook specialisten ouderengeneeskunde (afgekort SO) die in de eerste lijn ingezet kunnen worden op verzoek van de huisarts.

Deze relatief nieuwe dienst wordt door de SO’s nog verder uitgebouwd en is bijvoorbeeld dit voorjaar uitgebreid met het beoordelen van Rechtelijke Machtiging (RM) in het kader van de wet Zorg en Dwang.

Pieters Behandel Praktijk heeft een grote mate van zelfstandigheid. Samenwerking met de andere afdelingen en locaties van Pieter van Foreest is vanzelfsprekend.

Functie

De Manager Behandelpraktijk geeft leiding en sturing aan een sterk team van 36 gedreven en jonge professionals. Als manager heb je de directe dagelijkse verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en het financiële resultaat. Er ligt een stevige uitdaging, zowel bedrijfskundig als organisatorisch. Je zorgt voor de verbinding tussen de diverse verpleeghuislocaties van Pieter van Foreest en de medewerkers. Je motiveert en inspireert.

Pieters Behandel Praktijk is een unieke combinatie van ondernemen op het snijvlak van 1ste lijnszorg en directe koppeling aan ouderenzorg.

Voor de komende 2 jaar liggen een aantal belangrijke concrete doelstellingen waaronder het door ontwikkelen op die specifieke dienstverlening waar de behandelpraktijk echt toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere praktijken. Daarnaast ga je samen met de SO’s de rol van de Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn verder ontwikkelen en verder laten aansluiten bij regionale ontwikkelingen.

Samen met de manager Revalidatie en Herstel ga je revalidatie thuis als vervolg op GRZ-verblijf verder onderzoeken en vormgeven. Je kijkt naar nieuwe zorgpaden om de processen beter te stroomlijnen, te optimaliseren.

Samen met het team ga je, o.a. door slimme planning, de roosterindeling optimaliseren in balans met declarabiliteit en klantvriendelijkheid.
Ook overgang van G2 naar Nedap dien je verder uit te nutten.

De manager rapporteert aan de directeur divisie Thuis en is lid van het MT van divisie Thuis.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren en ondernemende manager met lef, die zijn/haar sporen aantoonbaar verdiend heeft. Je hebt bij voorkeur ervaring met de dynamiek van de 1ste lijnszorg of ervaring in de (gespecialiseerde) revalidatie- en ouderenzorg en in het aansturen van multidisciplinaire behandelteams. Een achtergrond als behandelaar spreekt in je voordeel.

Je bent bedrijfskundig sterk, een inspirator voor de teams waarmee je werkt en je kan zelfstandig je eigen weg vinden. Je hebt een tactische blik en kijkt daarbij zowel naar de grote lijnen als naar de daadwerkelijke inrichting en implementatie. Je hebt snel inzicht in processen en cijfers en bent in staat om organisatie breed te kijken en analyses te maken. Je bent sterk in helder communiceren en het creëren van draagvlak.

Je weet als geen ander op welk moment je de professionals zelf kunt vragen om met een oplossing te komen. En op welk moment je moet staan voor een door het management gekozen oplossing waarbij je je teams soepel begeleidt, ondersteunt en faciliteert. Jouw kracht en plezier is het inzichtelijk maken en bespreekbaar houden van het rendement van de behandelteams in samenhang met de complete zorg- en dienstverlening van Pieter van Foreest. Met jouw kennis en ervaring heb je een visie en zicht op welke acties nu en binnenkort nodig zijn om rendement te behalen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie waar ondernemerschap en lef van belang is. Pionieren onder de vleugels van een grote stabiele ouderenzorgorganisatie.

De functie wordt gewaardeerd op FWG 65 (max. € 5.584,07) binnen de CAO VVT. Het betreft een functie voor 28 tot 32 uur per week. Aantrekkelijke secondaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming sportschool, Fun voor Pieter en verlofurenregeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel dan ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv en een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring via onze website.

Voor aanvullende vragen kun je bellen met Roger Vroemen 06-20884554.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we eerst kennis via beeldbellen (Skype, FaceTime, MS Teams, Zoom). Deze gesprekken vinden plaats tussen 19 oktober en 6 november. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats tot 13 november. VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken met de opdrachtgever vinden plaats in de derde week van november 2020 op de locatie van de opdrachtgever.

Een referenten onderzoek en assessment maakt onderdeel uit van de procedure.