Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Projectmanager arbeidsmarkt en onderwijs, Sigra - Ingevuld

Amsterdam

07-10-2023

Interim Projectmanager arbeidsmarkt en onderwijs, Sigra

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Maatschappelijk bevlogen en talentvol in het boeken van resultaten binnen samenwerkingsverbanden’

Organisatie

Sigra is het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland. In Sigra zijn circa 154 organisaties verenigd, met samen ruim 236.000 professionals die zich dagelijks inzetten voor 2,7 miljoen inwoners in de regio’s. 

Door de stijgende zorgbehoefte, veranderende zorgvraag, oplopende personeelstekorten en de groei van de steden staat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en welzijn onder druk. Om deze organisatie-overstijgende vraagstukken aan te pakken, is samenwerking noodzakelijk. Bij Sigra geloven ze in de kracht van ‘samen’ en is de missie: alleen samen kan passende ondersteuning en zorg geven worden. Samen gaan ze voor vitale inwoners en professionals in de  regio’s.

Sigra werkt vanuit drie verschillende, elkaar aanvullende invalshoeken:

Allereerst verbeteren ze de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Zo maken ze het samen mogelijk dat gezinnen de juiste ondersteuning en zorg krijgen en ouderen thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast verbeteren ze de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt binnen zorg- en welzijn. De vraag naar professionals groeit, dus willen ze hen zoveel mogelijk aantrekken, opleiden en behouden voor de sector. Ten slotte richten ze zich op organisatie-overstijgende vraagstukken op het gebied van digitale zorg en privacy. Zo zorgen ze voor een goede en veilige informatieoverdracht tussen professionals, terwijl de informatie ook toegankelijk is voor inwoners.

In het Innovatie lab pakken ze taaie vraagstukken op. Met externe expertise en door te experimenteren komen ze hier samen tot innovatieve oplossingen. zoals ondersteuning door kunstmatige intelligentie.

Sigra werkt met zo’n 70 medewerkers vanuit 3 programma’s; Integrale Zorg & Welzijn, Arbeidsmarkt & Onderwijs (A&O) en Digitale Zorg. Het MT van Sigra bestaat uit de directeur-bestuurder, de 3 managers van programmalijnen en de manager bedrijfsvoering. Het team Arbeidsmarkt & Onderwijs bestaat uit circa 15 adviseurs, beleidsmedewerkers en projectmedewerkers.

Het doel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs is het uitbouwen en versterken van samenwerking tussen de leden en stakeholders (onderwijs en medefinanciers zoals Gemeenten en VWS) op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs aan de hand van drie focusgebieden:

  • - Kiezen & toeleiden 
  • - Leren & opleiden 
  • - Werken & behoud.

Daarnaast is het team actief binnen het focusgebied Innoveren & Experimenteren.

Opdracht

De functie van interim projectmanager A&O is voor de regio Noord-Holland Noord. Je werkt intensief samen met Sjoerd van Loon, programmaleider Noord-Holland Noord.

De aan te stellen interim projectmanager is de verbindende schakel tussen het regiobestuur, de regio en de verschillende expertise-gebieden binnen het team Sigra. Als projectmanager werk je vanuit Sigra ten behoeve van een van de regiobesturen. Je ondersteunt en adviseert het regiobestuur primair op vraagstukken rond arbeidsmarkt en onderwijs. Je weet hierbij een koppeling te leggen met inhoudelijke ontwikkelingen binnen zorg en welzijn in genoemd werkgebied. Je vertaalt specifieke aandachtsgebieden van het regiobestuur in concrete initiatieven of projecten binnen de programmalijnen van Sigra Arbeidsmarkt & Onderwijs. Je kunt ideeën, expertise en mensen aan elkaar koppelen en daarmee tot concrete projecten komen.

In afstemming met het regiobestuur en je manager ontwerp je ten behoeve van een van de regio’s een jaarlijkse werkagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs. Je bewaakt de voortgang van deze agenda en rapporteert daarover periodiek aan genoemd regiobestuur en je manager.

Je bent sparringpartner voor leden en stakeholders: bestuur, directies, (HR- en project-)managers en/of inhoudelijk deskundigen en versterkt onderlinge relaties en samenwerking. Je stuurt collega’s inhoudelijk aan op (deel)projecten. Je zorgt samen met de communicatiemedewerkers voor in- en externe communicatie over samenwerkingsprojecten en resultaten. Je initieert en geeft vorm aan professionalisering van project- en procesmanagement rondom samenwerkingsvraagstukken.

Wie wij zoeken

Je bent al enige jaren actief als bijvoorbeeld; bestuursadviseur of -secretaris, beleidsmedewerker, projectleider of programmamanager in de sector van zorg & welzijn en/of onderwijs. Je bent een ervaren en verbindende netwerker met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en verschillende belangen. Je weet betrokkenen vanuit visie en op inhoud te overtuigen en in beweging te krijgen. Je kunt relativeren, bent organisatorisch sterk, ondernemend en ziet kansen en zet die om in concrete acties. Je bent energiek, innovatief en doortastend. Je hebt een sterk analytisch schakel vermogen en denkt in mogelijkheden. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs van zorg & welzijn. Kennis van en ervaring met actuele HR vraagstukken en anders werken in zorg & welzijn is een pre. Je hebt ervaring in het begeleiden en adviseren van samenwerkingsverbanden. Je hebt uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden. Je bent gewend om, zowel tactische als strategisch, te werken in een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld. Je bent gericht op het boeken van resultaten en deze zichtbaar maken voor de regio en Sigra-leden. Je bent bij voorkeur woonachtig in het werkgebied.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Start zo snel mogelijk. De opdracht is voor gemiddeld 24 - 32 uur per week. De verwachte duur van de opdracht bedraagt 4 - 6 maanden met de mogelijkheid van een verlenging, dit is afhankelijk van de succesvolle werving van de vaste invulling. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze opdracht uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid, eventuele vakantieplanning en een indicatie van je uurtarief via het reactie formulier onder deze vacature op onze website. https://voor.nl/vacatures/1283/interim-programmamanager-arbeidsmarkt-en-onderwijs-sigra Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Stefan van den Oever, stefan@voor.nl tel: 06-51705362.