Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager Reclassering bij Antes

Rotterdam en Dordrecht

06-11-2020

Teammanager Reclassering bij Antes

Ervaren, verbindende en daadkrachtige manager die graag vanuit een managementrol het verschil maakt in het herstel van cliënten en in veiligheid van de maatschappij

Organisatie

Antes is een GGZ-specialist in verslaving en gericht op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Antes wil ernstige gevolgen daarvan tot een minimum beperken, waardoor de patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Als onderdeel van Parnassiagroep, streeft Antes naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen en maakt de organisatie geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Antes vindt het belangrijk om van en mét elkaar te leren en dat iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt.

Antes werkt vanuit 6 divisies, namelijk Volwassen Ambulant, Volwassen Klinisch Noord, Volwassen Klinisch Zuid, Forensisch, Wonen - werken – leren en de divisie Ouderen, NAH en Ziekenhuispsychiatrie. Elke divisie wordt aangestuurd door een duaal directieteam.Voor de divisie Forensisch zoeken wij een Teammanager Reclassering Toezicht 2.

De Reclassering binnen Antes draagt zorg voor vermindering van recidive en een veiligere samenleving. Reclasseringswerkers begeleiden daartoe jaarlijks rond de 1000 cliënten door zich te richten op de combinatie van delict gedrag en verslavingspsychiatrie. Ze werken samen met ketenpartners (zoals Openbaar Ministerie, politie, gemeenten en zorg). Een dergelijk traject duurt maximaal 2 jaar.

De 70 FTE aan HBO+/Academisch opgeleide Reclasseringswerkers hebben een achtergrond van SPV, SJD, Criminologie en/of Rechten en zijn onderdeel van één van de drie Reclasseringsteams: Advies, Toezicht 1 en Toezicht 2. Deze teams worden duaal aangestuurd door een teammanager voor HRM en bedrijfsvoering en een kwaliteitsfunctionaris voor de inhoud van de begeleiding. Het team Toezicht 2 bestaat uit 25 FTE en is verdeeld in sub teams op specialisatie en werkt vanuit twee locaties: Rotterdam en Dordrecht.

Functie

Als Teammanager Reclassering voor team Toezicht 2 ben je, samen met jouw collega kwaliteitsfunctionaris, verantwoordelijk voor het werkklimaat en de resultaten van het team.

De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, deskundigheidsbevordering van het team en kwalitatieve parameters. De teammanager draagt zorg voor alle bedrijfsmatige en HRM-activiteiten en externe betrekkingen. Samen met het MT ontwikkel en vertaal je strategie en beleid naar de operatie.

Actuele thema’s als Huiselijk geweld, Kindermishandeling en LVG-problematiek vragen (mede vanuit externe betrekkingen) een vertaalslag naar beleid en operatie binnen het primair proces. Net als bij alle andere projecten die spelen draag je zorg voor en/of monitor je het implementeren, opvolgen, evalueren en bijstellen.

De vacature voor Teammanager Reclassering Toezicht 2 is opnieuw ontstaan vanwege het switchen van baan van de huidige teammanager binnen een jaar. Wegens samenloop van omstandigheden is het verloop van management de afgelopen periode hoog geweest. De Teammanagers Advies en Toezicht 1 zijn 1-3 jaar in dienst bij Antes en in de rol van teammanager, zeer betrokken en ambitieus. Toezicht 2 en het MT hebben nu behoefte aan een teammanager die:

  • zich langdurig wil en kan committeren,
  • leiding kan geven aan hoogopgeleide professionals vanuit ervaring met de dilemma’s die ontstaan bij deze doelgroep en de vrijheid beperkende maatregelen,
  • de verbinding brengt tussen inhoud en bedrijfsvoering in samenwerking met de kwaliteitsfunctionaris,
  • voldoening haalt uit het samen bouwen aan een sterk MT.

Wie wij zoeken

Antes Reclassering is op zoek naar een zeer ervaren teammanager die het voortouw neemt in en meebouwt aan effectief Toezicht en een effectief MT.

Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van (verander)management.

Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en operationele aansturing van hoog opgeleide professionals. Je bent duidelijk in wat er van medewerkers wordt verwacht, ook in professionele ontwikkeling, en weet medewerkers daartoe te bewegen. Grenzen stellen en voor draagkracht zorgen is voor jou geen tegenstelling.

De uitdagingen van werken binnen het Gedwongen Kader spreken je aan en heb je zelf of vanuit de zijlijn resultaatgericht, integer en samen met ketenpartners zoals forensische zorg, ministerie van Justitie, gemeenten en het openbaar ministerie, opgepakt.

Je krijgt energie van het werkend maken van duaal management waarbij bedrijfsvoering en inhoud elkaar versterken.

Je haalt er voldoening uit als blijkt dat door jouw betrokkenheid, vragen, daadkracht en voorbeeldgedrag de effectiviteit van besluitvorming, samenwerking en communicatie binnen het MT is verbeterd. Je hebt dat voor elkaar gekregen door:

  • oog te hebben voor de verschillende persoonlijkheden binnen het MT,
  • als onderdeel van het team en vanuit de verschillende persoonlijkheden, competenties, passies en rollen een effectief samenwerkend team te bouwen,
  • je leidinggevende te zien als sparringpartner, ontwikkelingen binnen je vakgebied te signaleren en haar te adviseren over mogelijkheden om werkprocessen te verbeteren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Teammanager Reclassering Toezicht 2 is een cruciale functie binnen het MT en voor het team.

De teammanagers en de kwaliteitsfunctionarissen zien uit naar je komst en willen graag vanuit jouw doorleefde ervaring van je leren hoe je effectieve teams bouwt vanuit verschillende persoonlijkheden, rollen en belangen.

Bij Antes kun je bijdragen aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en via de Parnassia Groep Academie gebruik maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Binnen Antes staan we open voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden voor onze patiënten en succesvol zijn.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO GGZ. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools en Jan Willem ten Hagen zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 5 december a.s. via het hier onderstaande formulier bij deze vacature op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Zoom of WhatsApp).

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De organisatie draagt de kosten van de aanvraag.