Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee Teamleiders/Verandercoaches

Arnhem

24-09-2021

Twee Teamleiders/Verandercoaches


‘Twee teamleiders tevens verandercoaches die onze locatie in Arnhem door de transitie loodsen naar een verpleeghuis waar vanuit de bedoeling en bezieling een (w)aardige oude dag geboden wordt aan de bewoners’. Functie voor bepaalde tijd, gewaardeerd in FWG 60. 

Organisatie

Innoforte bestaat uit vijf verschillende locaties in de regio Velp en Arnhem Noord. Innoforte biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 450 ouderen in de vijf woonzorgcentra en 800 ouderen in zorg aan huis. Bij Innoforte werken 1000 bevlogen medewerkers en zo’n 300 gewaardeerde vrijwilligers. De behandeldienst wordt samen met collega aanbieders uit de regio vormgegeven. Innoforte is in 2020 gefuseerd met Vreedenhoff. Door de fusie met Vreedenhoff heeft de organisatie een schaalgrootte bereikt waarmee het een professionalisering slag kan maken.

Kenmerkend voor Innoforte is de nadruk die zij legt op welzijn. De zorg volgt zo goed mogelijk wat iemand thuis gewend was te doen -en dat medewerkers van Innoforte ‘op bezoek komen’ bij de bewoner. In de praktijk wordt daarmee gestreefd naar een ‘thuisgevoel’, het dereguleren van de zorg, het stimuleren van maximale bewegingsvrijheid en het participeren in lokale en regionale netwerken en zorgketens waarmee ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

In de transitie die Innoforte als de post-fusie organisatie meemaakt staat het Rijnlands denken centraal. Vakmanschap, creativiteit en inspiratie: werken voor je client vanuit de bedoeling en je niet te veel laten afleiden door voorschriften, methoden en procedures. Innoforte werkt vanuit vertrouwen met vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker als rode raad. Binnen de organisatie uit zich dat in decentralisatie van bevoegdheden, opleidingen, teamwerken, faciliterend cq coachend leidinggeven.

Innoforte kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een dagelijks MT (RvB, bestuurs-secretaris, twee Managers Zorg, Manager Bedrijfsvoering), teamleiders en medewerkers in het primaire proces. De organisatie kent een Ondernemingsraad, VAR/PAR, een Centrale Cliëntenraad en vijf lokale Cliëntenraden in de locaties en een Cliëntenraad i.o. voor de extramurale cliënten.

Functie

Voor de prachtig gelegen locatie Vreedenhoff in Arnhem zoeken we twee teamleiders die samen het veranderproces vormgeven van de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis en het werken met zelforganiserende teams. Het betreft een nieuwe en tijdelijke functie waarbij je werkzaam bent als teamleider. Als verandercoach geef je daarnaast vorm aan, en ben je aanvullend verantwoordelijk voor het veranderproces binnen Vreedenhoff. Daarbij wordt gedacht aan een periode van 3 tot 4 jaar, waarna de locatie verder gaat met reguliere teamleiders.

Als teamleider/verandercoach heb je een voortrekkersrol in de transitie van de locatie en neem je je collega teamleiders van de andere afdelingen mee in het transitieprogramma; dit doe je op coachende wijze. Daarnaast geef je direct leiding aan een PG of somatische afdeling binnen Vreedenhoff.

Het bewonersbestand van Vreedenhoff kent een breed palet aan zorgzwaartes (PG, somatiek en GGZ). Er wonen momenteel 160 bewoners: met de ver/nieuwbouw zullen dat binnenkort 180 bewoners zijn. Er werken zes teams bestaande uit een teamleider, verpleegkundige(n), (contact)verzorgenden, helpenden, activiteitenbegeleiders, huiskamerondersteuners en interieurverzorgers. Ook werken er vrijwilligers die belangrijke hand- en spandiensten verrichten voor de bewoners.

Vreedenhoff wordt getypeerd als een ècht “Ernems” huis. Hier staat gezelligheid centraal en heerst saamhorigheid; Het huis heeft de menselijke maat behouden. Bewoners en medewerkers kennen elkaar. Er zijn veel activiteiten en de bewoners hechten aan de knusse gezelligheid. Er zijn korte lijnen waarmee een goed idee ook snel in de praktijk kan worden gebracht.

Vreedenhoff kent een roerig recent verleden met wisselingen van bestuur, de fusie en Corona, maar bevindt zich nu in rustiger vaarwater. Dat blijkt onder andere uit de positief kritische relatie met de medezeggenschap (OR en CR) en het algehele (zelf)vertrouwen dat groeit binnen de organisatie. Het is nu tijd voor optimisme en bouwen. Er is ook trots op de grote stappen die in korte tijd zijn gemaakt en er liggen prachtige projecten in het verschiet: ervaringstuin, koken op de groep, muziek. Zorgmedewerkers draaien standaard ook welzijnsdiensten en leren hun bewoners ook op die manier beter kennen. En andersom: medewerkers hebben ook allemaal hun eigen talenten die ze zo inbrengen: bakken, bewegen, knutselen, tuinieren.

Vreedenhoff kent van oorsprong een familiecultuur waarin de sturing hiërarchisch is geweest en (cultuur)veranderingen over de medewerkers werden uitgerold. Er is veel aandacht besteed aan de omslag van een beheersmatige cultuur naar een cultuur van leren ván en met elkaar. Sinds 2020 werkt Vreedenhoff met teamplannen waarbij ingezet wordt op eigenaarschap en ondernemerschap.

Belangrijke thema’s als verandercoach in de komende tijd zijn:

• Bezieling, inspiratie en richting brengen als dagelijks onderdeel van je werk;

• Na de pandemie opnieuw focussen op persoonsgerichte aandacht voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers;

• Binnen de kaders van persoonsgerichte zorg bevorderen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en je collega teamleiders en medewerkers daarin meenemen;

• Professionaliseren van de samenwerking met de behandeldienst op zo’n manier dat de persoonsgerichte zorg versterkt wordt.

Daarnaast zijn er de reguliere teamleiders taken:

• Voortzetten en uitbouwen van integraal en methodisch werken binnen de teams;

• Het versterken van het PDCA werken;

• Medewerkers waarderend begeleiden in het verder professionaliseren van welzijn, basiszorg en persoonsgerichte zorg voor onze bewoners;

• Het creëren van een veilige, lerende omgeving waarin medewerkers zich kwetsbaar kunnen opstellen en de kwaliteit van zorg continu verbetert;

• Begeleiden van medewerkers die in verband met ziekte geheel of gedeeltelijk verzuimen.

De rol van teamleider/verandercoach is een tijdelijke rol waarin je als duo de voortrekkersrol voor de transitie van de locatie op je neemt. Je legt direct verantwoording af aan de manager Zorg.

Wie wij zoeken

Wij zoeken twee operationeel managers met veranderkundige expertise en ervaring met de transitie in de ouderenzorg. Je hebt kennis en ervaring vàn, en werken mèt, het Rijnlandse gedachtengoed en je weet dit ook te vertalen naar de praktijk. Ervaring met verandertrajecten heb je bij voorkeur zowel in de praktijk als in opleiding opgedaan.

Je hebt ervaring op het gebied van PG en/of Somatiek en herkent jezelf in de missie en visie op zorg van Innoforte. Dat is de reden dat deze vacature je interesse heeft: je wordt aangesproken door de uitdaging waar Innoforte voor staat en aangestoken wordt door de missie en visie op zorg en organisatie.

Je beschikt over een stevige maar dienstbare persoonlijkheid. Je beschikt over coachende vaardigheden die je teams en collega’s helpen bij de transitie naar zelforganisatie. We zoeken een teamleider met een warm hart (betrokken, benaderbaar, empathisch) en een koele geest (ondernemend, duidelijk, stevig en doorpakken). Met al je kennis en ervaring ben je in de basis in eerste instantie dienstbaar aan het welzijn van de bewoners.

Je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en prioriteiten aanbrengen in een veeleisende omgeving en blijft daarbij dicht op het operationele proces terwijl je koersvast bent. Je hebt zowel zorgexpertise als kennis van de bedrijfsvoering.

Je bent bekend met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied en bij de beroepsvereniging V&VN. Je hebt creatieve en vernieuwende ideeën over levensbestendige zorg en je bent ook bekend met de dynamiek tussen thuiszorg en intramuraal.

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Teamleider/verandercoach bij Vreedenhoff Innoforte is een cruciale, tactische functie in een platte organisatie, met enorm betrokken teams van zorgverleners rondom de bewoners, en met een uitdagende opdracht om door te ontwikkelen en te groeien. Je krijgt daarbij veel ruimte en je kunt veel bereiken met je teams.

Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat nog kent en koestert èn die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je bouwt met je collega teamleiders en de manager Zorg aan een organisatie die haar medewerkers werkgeluk wil bieden vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 60 cao VVT. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen ik graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier. Reacties graag voor 22 oktober a.s.. 

Voordat ik kandidaten uitnodig voor een persoonlijk selectiegesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Innoforte draagt de kosten van de aanvraag. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.