Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Managers Zorg

Rijswijk

09-01-2020

Managers Zorg

Resultaatgericht en waardegedreven

Organisatie

Niet iedere jongere staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. De organisatie bestaat 17 jaar en levert jaarlijks jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.000 jongeren en hun ouders met meer dan 1000 gepassioneerde professionals en 1100 pleeggezinnen. Met zo’n 35 gezinshuizen in de regio Haaglanden, ambulante gezinsondersteuning, logeerhuizen, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school en kinderopvang heeft Jeugdformaat een uitstekende reputatie.

De maatschappelijke context van de jeugdhulp is al jaren sterk in beweging. De financiering is in 2015 verschoven van het Rijk (subsidies) naar de gemeenten (aanbestedingen). De complexiteit en diversiteit van de hulpvraag van de cliënt neemt toe. Ook is er een verschuiving van productgerichte naar resultaatgerichte financiering. Dit vraagt een integrale sturing en een scherpe focus. Van managers wordt gevraagd om in samenhang teams integraal te sturen en verantwoording af te leggen over prestaties en resultaten.

Jeugdformaat is in transitie naar een waardegedreven en resultaatgerichte organisatie. De reorganisatie van de topstructuur van bestuur en directie heeft plaatsgevonden en nu wordt ook de managementstructuur aangepast naar de ambities van de organisatie. Gekozen is voor een indeling in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Iedere RVE bestaat uit meerdere teams en wordt aangestuurd door een Manager Zorg. Dit is een nieuwe functie binnen de organisatie. Daarnaast is er de nieuwe functie van Teamcoach. De functie van teamcoach heeft als doel professionals en teams door middel van coaching in staat te stellen hun vakmanschap te benutten en te vergroten, zodat zij met een grote mate van autonomie en laag in de organisatie belegde verantwoordelijkheid professioneel kunnen omgaan.

Er  is een overzicht beschikbaar van de RVE’s met daarin de doelgroep, doelstellingen en belangrijkste opgave.

Voor deze organisatie zoeken wij bedrijfsmatige, resultaatgerichte en waardegedreven Managers Zorg.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de RVE: Personeel, financiën, kwaliteit, productie en resultaten. Daarnaast stuur je de specifieke veranderopgave of implementatieopdracht van jouw RVE aan. Binnen de RVE ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en bewaken van het beleid en het jaarplan, zodanig dat de voor de RVE geformuleerde doelstellingen zijn behaald. Je denkt na, in samenwerking met medewerkers, over de koers van de RVE en vertaalt, met de medewerkers, de strategische organisatiedoelstellingen naar teamdoelstellingen en initiatieven. Je legt verantwoording af over de behaalde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en evalueert de behaalde prestaties. Dit gebruik je als input voor nieuwe teamdoelstellingen, om constant te verbeteren en kritisch te blijven op wat anders en beter kan.

Je zorgt voor een omgeving waarbinnen medewerkers en teams kunnen leren. Je betrekt medewerkers bij de voortdurende veranderingen binnen de sector en de organisatie. Je verbindt en bent duidelijk, zodat medewerkers zich onderdeel voelen van de ingezette koers. Je biedt ondersteuning en stuurt en coacht de medewerkers richting meer zelfstandigheid en eigenaarschap.

Je behartigt de belangen van Jeugdformaat in externe overleggen en samenwerkingsverbanden. Je onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking en je onderhoudt een netwerk van relevante contacten voor de RVE.

Je vormt samen met de andere managers zorg een goed functionerend managementteam (MT). Het MT werkt integraal samen met de managers bedrijfsvoering. Vanuit je rol als MT-lid geef je mede vorm aan het neerzetten van en vasthouden aan de visie en koers van de organisatie. Samen met de directeur Zorg geef je vorm aan de gewenste organisatieontwikkeling en veranderprocessen. Hierarchisch leg je verantwoording af aan de Directeur Zorg.

Het MT bedrijfsvoering en MT Zorg werken nauw samen om de organisatie en processen zo in te richten dat medewerkers en clienten zich maximaal ondersteund voelen.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren integraal manager, procesmatig en bedrijfsmatig sterk, die bij voorkeur ervaring heeft met zorg aan kwetsbare jongeren en gezinnen. Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau, aangevuld met een managementopleiding. Je kent de wet- en regelgeving binnen de Jeugdzorg en de actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Je bent zowel kwaliteits- als resultaatgericht. Je vormt je snel een beeld van alle aspecten van jouw functie, ziet verbanden en stuurt de teams aan op resultaat. Je hebt ervaring met veranderprocessen en bent in staat om projectmatig te werken aan ontwikkel- en implementatietrajecten. Je hebt een natuurlijke stijl van leidinggeven die je aanpast aan de situatie. Je stimuleert eigenaarschap en geeft vertrouwen.

In het MT ben je samenwerkingsgericht, stemt af en deelt kennis en benut de kennis en vaardigheden van anderen. Je zoekt naar synergie en faciliteert teams om dit ook te doen. Je houdt ook in lastige situaties het overzicht. Je kunt omgaan met complexe, zorginhoudelijke en financiële vraagstukken.

Je bent een betrouwbare gesprekspartner zowel intern als extern. Je neemt besluiten en je communiceert open en duidelijk en bent goed benaderbaar. Je kunt goed omgaan met emotioneel beladen situaties. Je bent authentiek en reflecteert op je eigen handelen en dat van je teams. Je voelt je verantwoordelijk en legt verantwoording af.

Voor deze functie zijn de volgende competenties bepaald:

  • Waardegedreven
  • Resultaatgerichtheid/resultaatsturing
  • Flexibiliteit in denken en handelen
  • Leidinggeven aan verandering: versterken probleemoplossend vermogen en eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Analyseren en oordeelsvorming
  • Besluitvaardigheid
  • Communiceren
  • Vooruitziend/planmatig

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een nieuwe integrale managementfunctie in een mooie organisatie met een complexe opgave. De functie is ingeschaald in schaal 13 CAO Jeugdzorg. Gestart wordt met een jaarcontract dat uitzicht biedt op een contract voor onbepaalde tijd. Voor deze functie werven wij gelijktijdig intern en extern. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar interne kandidaten. Interne kandiaten behouden hun huidige contract.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV. Van interne kandidaten verwachten wij die uiterlijk 21 januari en van externe kandidaten uiterlijk 28 januari via onderstaand reactieformulier.