Wij zijn VOOR.

Directeur-bestuurder

Zeist

08-03-2024

Directeur-bestuurder


“Kwetsbare én krachtige directeur-bestuurder voor de kwetsbare én krachtige doelgroep van hoogbegaafde jongeren”

Organisatie

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding is een unieke jeugdzorgorganisatie die een veilige omgeving biedt voor jongeren van 12 tot 22 jaar (en hun ouders) die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn op school en waarbij (hoog)begaafdheidsproblematiek een rol speelt. Feniks is een plek om eerst te herstellen van klachten op psychisch, fysiologisch, maatschappelijk en sociaal vlak. Daarnaast wil Feniks jongeren stimuleren in het (her)ontdekken van hun talenten en daar energie uit te halen. De jongere vindt bij Feniks (eindelijk) een belangrijke peergroup en er is een breed palet aan activiteitenprogramma’s, opgenomen in een weekprogramma, waarin de jongere op een ervaringsgerichte manier zichzelf beter kan leren kennen en zich (verder) kan ontwikkelen. Vervolgens wordt er per jongere een maatwerktraject opgezet om tot een passend toekomst perspectief te komen. Feniks werkt samen met scholen, professionals en gemeenten.


“De openheid van de medewerkers vind ik het fijnst. Er is altijd bereidheid om met je in gesprek te gaan en te helpen. Er is hier tijd voor maatwerk” Jongere bij Feniks


Feniks werkt vanuit drie pijlers:

 • Preventie: heeft betrekking op het voorkomen van uitval van jongeren. Zowel binnen Feniks als op scholen geeft Feniks programma’s gericht op preventie, voor jongeren en leerkrachten.
 • Zorg: het zorgteam, met een vaste begeleider voor iedere jongere en verschillende groepssettings waarin jongeren elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Ze vinden hier hun interesses en werken aan nieuwe vaardigheden.
 • BewustBrein: heeft betrekking op de uitstroom van de jongere. Dat kan zijn een vervolgstap in onderwijs, in werk of naar een stageplek. De verschillende programma’s vinden zowel bij Feniks als op scholen plaats.


“Het is een unieke plek voor HB-ers, met een compleet en gevarieerd aanbod: ik hoor voor het eerst in een lange tijd: ‘dat wil ik wel’ van mijn kind. Daar heb ik lang naar gezocht.” Lid Cliëntenraad


Gemiddeld nemen zo’n 70 jongeren vanuit het hele land deel aan het Feniks programma. De organisatie bestaat uit zo’n 20 professionals met achtergronden als psycholoog, vaktherapeut, jongerenwerker, orthopedagoog en andere vakmensen (bijv. ICT expert, kunstenaar).


“Ik voel me hier gezien - en ze verliezen me niet uit het oog.” Jongere bij Feniks

Functie

Het bestuur van Feniks wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur ofwel directeur-bestuurder die statutair de eindverantwoording draagt. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, organisatie en de (financiële) bedrijfsvoering van de stichting Feniks.


De directeur-bestuurder (16 u/w) vormt samen met de manager Zorg (32 u/w) en de manager Bedrijfsvoering (24 u/w) het Managementteam van Feniks. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


Als directeur-bestuurder van Feniks ontwikkel je een breedgedragen lange termijn strategie en draag je zorg voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid. Je kent de verschillende perspectieven van de ketenpartners, de financiers en de belangen van de jongeren met hoogbegaafdheid en weet deze constructief samen te brengen om optimale zorg en ondersteuning vanuit Feniks vorm te geven. Je overziet het speelveld en kunt dwarsverbanden aanbrengen. Je bent bekend met jeugdzorg thema’s en hebt een visie op wat nodig is om deze zorg verder te brengen.


Verantwoordelijkheden als directeur-bestuurder:

 • Als directeur-bestuurder treed je naar buiten toe op als boegbeeld en behartiger van de HB belangen in het maatschappelijke en politieke krachtenveld. Daartoe onderhoud je contacten met gemeenten, overheidsinstanties, zorginstellingen en onderwijsinstanties, politiek en de media.
 • Extern is het van belang de aansluiting van Feniks op voor- en natrajecten te verbeteren en de samenwerking met de GGz te structureren voor aanvullende GGz zorg tijdens het ervaringsgerichte traject bij Feniks.
 • De interne organisatie van Feniks is strak en lean ingericht. Dat vraagt nauwe afstemming en een heldere taakverdeling binnen het MT en met de (kleine) staf binnen Feniks. Je draagt zorg voor een open en transparante sfeer met een heldere taakverdeling, duidelijk verwachtingenmanagement en met effectieve communicatielijnen.
 • Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg: ISO certificatie, SKJ, NIP en NVO en vaktherapie registraties. Het EPD loopt soepel, de zorg is geprotocolleerd. Voor de komende tijd ligt de focus voor het MT met name op het bestendigen van deze kwaliteit.
 • Je fungeert als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers in de gelijkwaardige cultuur van Feniks en je schept een inspirerende werkomgeving.
 • Met het MT draag je zorg voor een rendabele exploitatie, voor de zorgcontinuïteit en voor het veiligstellen van adequate en toereikende financiering door de gemeenten op basis van minimaal kostendekkende tarieven.
 • Je bewaakt de tevredenheid van cliënten en medewerkers en fungeert als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Je draagt bij aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht.

Wie wij zoeken

Directeur-bestuurder bij Feniks kun je niet worden, dat moet je al zijn. Empathisch, benaderbaar en radicaal gelijkwaardig. Mensen voelen zich op hun gemak bij je en stellen zich als vanzelf open, omdat je zelf ook open bent en jezelf helemaal inbrengt. Je valt samen met je rol. We willen dan ook heel graag dat je de jongeren ontmoet in de sollicitatie procedure: zij hebben een feilloze antenne voor waarachtig contact. Dat vraagt dat je jezelf goed kent en stevig in je schoenen staat als mens.


“We hebben hier geen “professionals” maar mensen: begeleiders brengen zichzelf in. Neem jezelf niet te serieus als directeur-bestuurder” Jongere bij Feniks


Je hebt als directeur-bestuurder 16 uur per week. En het is belangrijk dat je in die tijd ook zichtbaar bent voor de jongeren. Naast je communicatieve vaardigheden zoeken we dus ook een snelle denker die goed kan afstemmen. Het is belangrijk dat je makkelijk op verschillende niveaus kunt schakelen en op verschillende mensen kunt afstemmen: jongeren, ouders, professionals, MT leden, ketenpartners, financiers, Raad van Toezicht, de politiek. Voor al die partijen ben jij het boegbeeld van Feniks.


Als MT ben je nauw op elkaar aangewezen. Je bent als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk en zult intensief samenwerken met de manager zorg en de manager bedrijfsvoering. Zij hebben aan jou een goede sparringpartner en inspirator. Je ondersteunt een gelijkwaardige cultuur waarin er naar elkaar wordt geluisterd en iedereen elkaar successen gunt.


De veelzijdigheid van Feniks (niet alleen zorg, maar ook dagbesteding, vanuit een landelijke functie) moet je passen. Ongebaande paden, ongebruikelijke samenwerkingen, werken voor een niche-groep. Het vraagt van jou geloof in Feniks en vernieuwend denken en werken. Feniks is (een van) de grootste aanbieder van HB jeugdzorg, doet dat op een unieke manier en blijkt een grote behoefte te vervullen. Er is veel interesse in de aanpak vanuit scholen, jeugdartsen, gemeentes etc. We zijn benieuwd naar wat Feniks in jou losmaakt: welke kansen en mogelijkheden je ziet, wat je zou willen brengen en bijdragen aan de organisatie.


Je hebt visie en geeft richting, je kunt de kennis van Feniks belogen uitdragen en bent inspirerend. Tegelijkertijd ben je ook praktisch en zijn je plannen behapbaar, passend bij de omvang van Feniks. Iemand die zakelijkheid en realisme brengt in een bevlogen en gepassioneerde omgeving. Je herkent jezelf in het beeld van een optimistische, vasthoudende doorzetter die vanuit het lange termijn perspectief graag resultaten boekt.


Vereisten zijn:

 • Je werkt op academisch niveau.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur ook vanuit een eindverantwoordelijke functie.
 • Je hebt ervaring in de zorg, bij voorkeur de Jeugdzorg en/of de GGz.
 • Je hebt ervaring zowel in de zorg als in de bedrijfsvoering en financiering van zorg.
 • Je hebt ervaring met de complexiteit van netwerksamenwerking.
 • Je bent bekend met de transformatieopgaven in de jeugdzorg en beschikt over kennis over de actuele ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein.
 • Je hebt een antenne voor kansrijke (zorg)innovaties en verbeterideeën die kunnen bijdragen aan de positionering van Feniks.
 • Je beschikt over realisatiekracht: je kunt goed prioriteiten stellen en focus aanbrengen en neemt je omgeving daarin mee.
 • Je bent benaderbaar, communicatief vaardig en verbindend.
 • Je kunt makkelijk schakelen op verschillende niveaus.
 • Je hebt gevoel voor (lokale) politieke verhoudingen en de governance in de zorg.
 • Je beschikt over een relevant netwerk voor Feniks.


“Je moet een open blik hebben: de jongeren van hier maken andere keuzes. We zijn een exotische verzameling rare figuren. Kun je dat aan?”. Jongere bij Feniks

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en afwisselende rol in een dynamische en inspirerende omgeving. Directeur-bestuurder bij Feniks is een veelzijdige positie met een belangrijke maatschappelijke opdracht voor een kwetsbare doelgroep. Feniks biedt perspectief aan jongeren die elders zijn vastgelopen en is van vitaal belang. Met een uniek aanbod in Nederland en met een professionele en warme organisatie. Samen met alle medewerkers van Feniks kan je met jouw visie, strategie en verbindende persoonlijkheid wezenlijk impact maken op het leven van vele HB-ers en hun families.


De inschaling voor deze positie valt onder de CAO Jeugdzorg (schaal 13), inclusief een 13e maand, vakantiegeld en diverse ontwikkelmogelijkheden.


Het betreft een functie met een werkbelasting van 16 uur per week. De aanstelling van de

Directeur-bestuurder is initieel voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging bij

gebleken geschiktheid.


“De kracht van Feniks? Het is een fijne plek om te zijn. De zwakte? Hetzelfde: je wilt hier niet weg.” Jongere bij Feniks

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website: https://voor.nl/vacatures/1358/directeur-bestuurder

Voordat ik kandidaten uitnodig voor een persoonlijk selectiegesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek.


Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.


Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding draagt zorg voor de kosten van de aanvraag.


GESPREKKEN ZIJN IN VERGEVORDERD STADIUM, BEL SVP EERST VOORDAT JE REAGEERT 

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.