Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager HR en Staf

Arnhem

01-01-2020

Manager HR en Staf

Positieve, nieuwsgierige en resultaatgerichte verbinder en aanjager

Organisatie

“Alle kinderen blijvend veilig”, dat is waar Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) voor staat. Dagelijks werken de jeugdbeschermers aan dit doel. In gezinnen waar kinderen bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling, omdat ze verwaarloosd, mishandeld of onbegrepen worden. Omdat ze dreigen te ontsporen en afglijden in criminaliteit, of te maken hebben met huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische problemen of conflictueuze scheidingen. Meestal speelt er van alles tegelijk, is er sprake van heftige emoties en zijn situaties uiterst complex.

Jeugdbeschermers begeleiden kinderen en gezinnen. Zij zorgen daarmee voor het herstel van evenwicht. Dat doen jeugdbeschermers om deze kinderen en gezinnen te versterken en daardoor het ‘veilig opgroeien’ te herstellen en te borgen. Dit gebeurt in vrijwillig kader of (indien nodig) binnen het kader van gerechtelijke maatregelen zoals ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclassering. Jeugdbeschermers kunnen in overleg met de gemeente jeugdhulp en jeugdzorg inzetten. Deze jeugdhulp en zorg worden geleverd door organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en door organisaties voor jeugd GGZ. Dit is in de Jeugdwet geregeld.

JbGld bestaat uit 375 zeer gemotiveerde collega’s. Zij werken voor 3 tot 4 duizend kinderen en gezinnen per jaar. De jaaromzet bedraagt circa 27 miljoen euro. De jeugdbeschermers zijn SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers op hbo-niveau. Zij werken in zogenoemde basisteams verdeeld over acht Gelderse jeugdregio’s. Elk basisteam heeft een teamleider en een gedragsdeskundige op wetenschappelijk niveau. De basisteams worden ondersteund door 3 supportteams:

 • Bedrijfsvoering: financiën, marketing, informatisering en automatsering, centrale registratie, facilitair, huisvesting en middelen.
 • HR en Staf: human resource management, expertisecentrum, kwaliteit en beleid.
 • Bestuur: bestuurder, bestuurssecretaris (inclusief bestuurssecretariaat), MT, communicatie.

JbGld ontwikkelt zichzelf tot een missie gedreven organisatie. Bij alles wordt de vraag gesteld hoe dat bijdraagt aan ‘Alle kinderen blijvend veilig’. De focus voor de komende tijd ligt op het werken aan energieke teams, methodische verdieping en partnerschap. Voor het supportteam HR en Staf zijn we op zoek naar een nieuwe, positief ingestelde, nieuwsgierige, verbindende en resultaatgerichte manager.

Functie

De manager HR en Staf is een nieuwe functie. Voorheen was human resource management ondergebracht bij het supportteam Bedrijfsvoering. De stafdienst was een apart supportteam waarin het expertisecentrum, kwaliteit en beleid, de juristen, cultuur sensitief werken en cliëntondersteuning waren ondergebracht. HR en Staf vallen nu dus samen onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe manager. Het versterken van de HR-functie binnen JbGld is één van de prioriteiten van de manager HR en Staf.

Als manager HR en Staf ben je verantwoordelijk om (samen met de supportteams en het MT) zorg te dragen voor een uitstekende ondersteuning en facilitering van de primaire bedrijfsprocessen. Op strategisch niveau is je persoonlijke inbreng sterk HR-gericht, maar zorg je tevens voor voldoende verbinding met de overige support disciplines. Als MT lid, verantwoordelijk voor HR en Staf, zit je ook met enige regelmaat aan tafel bij de OR, de CR en de RvT. Daarnaast vertegenwoordig je JbGld op het gebied van HR bij de branche vereniging en overige externe samenwerkingsverbanden.

Op tactisch niveau verbindt je je aan alle processen die bijdragen aan uitstekend werkgeverschap, opdat iedereen bij JbGld met plezier en energie zijn of haar betekenisvolle werk kan blijven doen. Je bent verantwoordelijk voor werving en instroom van nieuwe medewerkers, verbinding met arbeidsmarkt en onderwijs, opleiding, training en adequate doorstroom, ontwikkelen en toepassen van de juiste personeelsregelingen, cultuur- en kennisontwikkeling en doelmatige uitstroom.

Je geeft op inspirerende en verbindende wijze leiding aan het supportteam HR en Staf. HR bestaat momenteel uit 2 HR-adviseurs, een HR-beleidsmedewerker en een medewerker personeelsadministratie. Voor het expertisecentrum zijn een secretariaatsmedewerker en 2 trainers werkzaam. Daarnaast beschikt het expertisecentrum over een netwerk van trainers en coaches. Kwaliteit en beleid bestaat uit 3 beleidsmedewerkers, 2 stafmedewerkers cultuursensitief werken en cliëntondersteuning en 3 juristen. 

Jouw belangrijkste taken: 

 • De ontwikkeling en uitvoering van resultaatgericht HR-beleid en de bijdrage vanuit HR aan ‘de bedoeling’ van het werk. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de versteviging van de rol en de positie van HR. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team.
 • Je ontwikkelt een strategische HR-visie en vanuit die visie adviseer je de organisatie over belangrijke thema’s zoals strategische personeelsplanning, uitstekend werkgeverschap, hospitality cultuur, borging organisatieontwikkeling, opleidingsbeleid, arbobeleid, vernieuwende HR-instrumenten en complexe operationele en juridische personeelsvraagstukken.
 • Je ontwikkelt beleid, initieert projecten, verbetert processen en zorgt samen met het team en de lijnfunctionarissen voor een goede uitvoering.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor al je medewerkers en geeft op een inspirerende, dienende en waar nodig sturende manier leiding. Je handelt vanuit vertrouwen en geeft medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen. Je maakt gebruik van de inhoudelijke expertise van de medewerkers.
 • Je neemt deel aan in- en externe overleggen en projecten waarin je samenwerkt met HR-collega’s uit de jeugdzorgsector.
 • Je voelt goed aan wat er speelt in de maatschappij en in de jeugdzorg en weet dit om te zetten in een proactief ondersteunende en adviserende bijdrage vanuit HR en Staf richting de bedoeling van JbGld.

Wie wij zoeken

Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een voor HR relevante richting en je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Ook heb je ruime en relevante ervaring als manager van hoogopgeleide professionals binnen een complexe organisatie. Ervaring als HR-manager binnen de zorgsector is een pré. Je bent een teamspeler met hart voor de zaak, een resultaatgerichte en strategisch sterke manager die snapt hoe je medewerkers, processen en kwaliteit van dienstverlening stap voor stap naar een hoger niveau brengt. Andere eigenschappen: 

 • Je bent een manager die goed weet te verbinden, die nieuwsgierig is, het gesprek aangaat (of aanspreekt als het nodig is), die charisma en een goed gevoel voor humor heeft.
 • Je hebt een positieve insteek, je bent bevlogen en in staat om veranderingen te bewerkstelligen. Je hebt oog voor continuïteit en professionalisering van het team en de dienstverlening. Je stimuleert je medewerkers en daagt ze uit in hun ontwikkeling.
 • Je draagt de FOCUS principes uit (de wijze waarop JbGld werkt), bewaakt en onderhoudt de aansluiting met andere organisatie onderdelen en met de buitenwereld.
 • Je voelt aan waar kansen, belangen en gevoeligheden liggen op tactisch en strategisch niveau binnen het jeugdzorgveld en de eigen organisatie.
 • Je bent vernieuwend en draagt ideeën en oplossingen aan in het MT en bij de bestuurder, alsmede bij de ondernemingsraad.
 • Je hebt overtuigingskracht, je kunt weerstand wegnemen en draagvlak creëren in alle geledingen.
 • Je bent goed op de hoogte van de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en past deze kennis toe in je werk. Kennis van het arbeidsrecht en ervaring met arbeidsrechtelijke procedures is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je start met een aanstelling voor de duur van een jaar (32 tot 36 uur per week) met de intentie tot verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld middels de CAO–Jeugdzorg, waaronder een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De salariëring voor deze functie is marktconform en passend bij het niveau van de functie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we jou uitnodigen voor een uitgebreid persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kort kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het antwoordformulier onderaan op deze pagina.

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van deze procedure, een assessment is optioneel. Sluitingsdatum: 1 februari 2020. De VOORselectie gesprekken vinden plaats in januari en de eerste week van februari. De sollicitatiegesprekken bij JbGld in Arnhem zijn gepland op donderdag 13 februari 2020.