Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Divisiemanager Extramurale Zorg

Dirksland

23-02-2021

Divisiemanager Extramurale Zorg

Verbindende manager met executiekracht en visie op extramurale zorg

Organisatie

Jong en oud op Goeree-Overflakkee en Westelijk Voorne-Putten kan bij CuraMare 24/7 terecht voor persoonlijke, passende zorg thuis, in het ziekenhuis en op één van de behandel- of woonzorglocaties. De organisatie vervult een prominente rol op de Zuid-Hollandse eilanden, als zorgverlener en als grote werkgever. Medewerkers en vrijwilligers spannen zich dag en nacht met hart en ziel in voor persoonlijke en passende zorg aan patiënt en cliënt. Binnen deze organisatie (3000 medewerkers) werken ziekenhuis, ouderenzorg en thuiszorg onder één dak. De mogelijkheid om vanuit één organisatie de zorg aan cliënten vorm te geven maakt de organisatie uniek. Het stuurt vanuit de ambitie om bewoners van het verzorgingsgebied de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Dat deze zorg meer en meer bij de bewoner thuis aangeboden gaat worden is voor CuraMare een belangrijke drijfveer om de extramurale zorg te versterken en de integrale zorg in de regio nog beter vorm te geven.

De organisatie bestaat uit drie stichtingen: De stichting Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, voor ziekenhuiszorg, de stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO), voor ouderen- en thuiszorg en de Stichting Ondersteunende Diensten. Onder de naam CuraMare werkt deze organisatie aan geïntegreerde zorgverlening, innovatieve dienstverlening en echt cliëntgerichte zorg. De extramurale zorg vervult een belangrijke rol in deze keten en bestaat uit wijkverpleging en -verzorging, huishoudelijke zorg en op korte termijn ook groepsbegeleiding/dagbesteding. In totaal werken binnen de divisie extramuraal zo’n 450 medewerkers.

De extramurale zorg is een domein dat volop in ontwikkeling is. De taak voor de komende jaren ligt in het toekomstbestendig maken van de wijkteams, waar vanuit een wijkgerichte aanpak wordt gezorgd dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg en ondersteuning. Hierbij mag innovatie niet ontbreken: virtuele thuiszorg , thuismonitoring en slimme verbindingen met het sociaal domein zijn thema’s voor de komende jaren.

Het afgelopen jaar zijn de randvoorwaarden gecreëerd om deze doorontwikkeling te kunnen maken. De ingezette lijn moet verder worden uitgewerkt, doorgezet en uitgebouwd. Samenwerken en verbinden met partners is hierbij van groot belang: samenwerken in de wijk, met de huisartsen, het ziekenhuis en de intramurale zorg.

CuraMare is een identiteitsgebonden organisatie. De sfeer is informeel en betrokken, waarbij mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Voor deze organisatie zoeken wij een ervaren divisiemanager extramurale zorg die vanuit overzicht en overwicht zorgt voor wendbare en vakbekwame teams die stevig staan in de wijk en bovenal plezier hebben in hun werk.

Functie

De divisiemanager extramurale zorg is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de extramurale zorg naar de spil in de geïntegreerde zorgverlening in de wijk. Versterken van de samenwerking met ketenpartners is hierin belangrijk. Binnen de divisie is behoefte aan meer eenduidige kaders, zowel in de organisatie van de teams als in de afstemming van de geboden zorg op de zorgvraag, waardoor de doelmatigheid van de zorg wordt versterkt.

De divisiemanager leidt en ondersteunt de teams in het waarmaken van de ambities van de organisatie. Je werkt met hen aan vakmanschap, wendbaarheid en innovatie. Het verandertraject is gestart, maar wordt ook vertraagd door Covid-19. Dat betekent dat je in eerste instantie tijd zult besteden aan het herorganiseren van teams en kijkt naar de samenstelling en functiemix, zorgt dat een nieuwe manier van planning is ingevoerd, rollen in de teams duidelijk zijn en er heldere stuurinformatie is waarmee teams hun eigen inzet kunnen monitoren. In jouw rol ben je een cruciale schakel in de verbinding van teams, de organisatie en de externe ketenpartners. Vanuit die positie werk je aan meer eigenaarschap in de teams. Je draagt samen met de teams zorg voor een uitdagende werkomgeving waar medewerkers graag willen werken.

Je bent verantwoordelijk voor goede resultaten van jouw divisie, kwalitatief en financieel. Je vervult in dat kader een belangrijke rol in het afsluiten van contracten met financiers en het afleggen van verantwoording over resultaten binnen de organisatie en naar financiers.

Je geeft direct leiding aan de teammanager WMO en de twee teammanagers voor wijkverpleging, en indirect aan de teams en de coördinatoren voor huishoudelijke zorg en groepsbegeleiding. Je bent lid van het MT en legt verantwoording af aan het bestuur.

Wie wij zoeken

Je bent een evenwichtige manager (academisch werk- en denkniveau) met een duidelijke visie op extramurale zorg. Je bent ambitieus, ziet kansen, en bent vooral goed in het zorgdragen dat deze kansen leiden tot verandering in het werk van teams en in geïntegreerde zorg voor cliënten. Je schakelt makkelijk van strategie naar operatie met behoud van overzicht. Je brengt duidelijkheid en structuur.

Wij zoeken een snelle denker, analytisch, met executiekracht. Iemand met een enthousiaste, stevige uitstraling die besluitvaardig is en vanuit overzicht met teams werkt aan de gekozen koers. Dit combineer je met humor en relativeringsvermogen. Zo breng je de nodige balans in de waan van alledag en de behoorlijke ambitie van deze organisatie.

Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals, luistert goed en weet hen intrinsiek te motiveren en -samen met de teammanagers- hen mee te nemen in de veranderingen. Je bent gericht op ontwikkeling, professionalisering en groei, zowel voor de organisatie als voor jezelf. Je hebt ervaring in de zorg, en kent de dynamiek in het speelveld en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, innovatie en vernieuwing zitten in je genen.

Kerncriteria voor deze functie:

  • Samenwerkingsgericht
  • Bedrijfsmatig sterk
  • Daadkrachtig met executiekracht
  • Duidelijk in visie en aanpak
  • Vernieuwend en inspirerend

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een dynamische functie in een ambitieuze organisatie in een regio met veel kansen. In deze rol kun je echt invloed uitoefenen en zorgdragen voor goede ketenzorg met een belangrijke positie voor extramurale zorg. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. De functie wordt marktconform gewaardeerd binnen de CAO VVT en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is 36 uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier.
Voordat we kandidaten uitnodigen voor een VOORselectiegesprek maken wij graag kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. We volgen daarbij uiteraard de RIVM richtlijnen. Een referenten onderzoek is onderdeel van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.