Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiebeheerder(s) Futura Zorg Den Bosch

Den Bosch

21-12-2018

Locatiebeheerder(s) Futura Zorg Den Bosch

Zorgzame, ondernemende en verbindende locatiebeheerder(s) gezocht!

Organisatie

Futura Zorg speelt in op de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen, zorg en leven waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat. Zij richt zich daarbij in beginsel op alle ouderen met een (toenemende) fysieke beperking en/of (afnemende) fysieke/geestelijke kracht. Deze groep ouderen kan nog veel zelf maar tegelijkertijd is er sprake van een zodanige situatie dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Zij hebben behoefte gekregen aan beschut/beschermend wonen met dagelijkse begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging, daar waar nodig.


Hoe ziet een Futurahuis er uit?

Futura Zorg heeft op dit moment vijf Futurahuizen verspreid over de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant, namelijk in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Oud-Beijerland en Boskoop. Het is de nadrukkelijke ambitie van Futura om te groeien in de komende jaren, middels de bouw van meerdere nieuwe Futurahuizen in Nederland. Komend jaar start de bouw van het nieuwe Futurahuis in Den Bosch en andere locaties zijn op dit moment in een gevorderde ontwikkelingsfase.


Binnen een Futurahuis biedt Futura Zorg ouderen een veilige en comfortabele woonomgeving in een kleinschalige en huiselijke setting met maximaal 17 tot 21 bewoners, waaronder ook echtparen. Bewoners beschikken over een eigen appartement, naast verschillende algemene ruimtes en voorzieningen. Naast de verzorging, begeleiding en verpleging, die dag en nacht op locatie beschikbaar is, wordt er dagelijks vers gekookt, wordt de was en de strijk voor en met de bewoners gedaan, vinden er allerlei activiteiten plaats, maar is er ook de nodige rust voor de bewoners in het Futurahuis, indien gewenst.


Functie

De locatiebeheerder of het koppel draagt binnen de context van Futura een grote verantwoordelijkheid voor de locatie, ontvangt leiding van de directeur en geeft zelf leiding aan ongeveer 25 medewerkers.


Voor de nieuw te bouwen locatie in Den Bosch is Futura thans op zoek naar een locatiebeheerder of duo (bijvoorbeeld een echtpaar) van locatiebeheerders, een zogenaamd locatiebeheerderskoppel. De locatiebeheerder of het koppel zal reeds voorafgaand aan de bouw en oplevering lokaal ruchtbaarheid gaan geven aan de komst van de locatie in de regio. En de benodigde (zorg) medewerkers voor het team gaan werven, geschikte bewoners gaan zoeken voor de locatie, het zorgnetwerk gaan ontwikkelen door middel van onder andere het leggen van contacten met huisartsen, doorverwijzers, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de omgeving voor nadere samenwerking. En zal daarnaast ook intensief en actief betrokken zijn bij de bouw en concrete realisatie van het nieuwe Futurahuis, inclusief het uitkiezen en aanschaffen van de inrichting en vormgeving van de interieurstyling van de locatie. Als het huis vervolgens geopend is geeft de locatiebeheerder of het koppel dagelijks leiding aan het zorgteam van het Futurahuis en is hij/zij verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken en de kwaliteit van wonen, zorg en leven.


De locatiebeheerder of het koppel geven samen met de (zorg-) medewerkers invulling aan de zorg die dag en nacht beschikbaar is. Deze zorg wordt in overleg met de bewoner en naasten vormgegeven, waarbij wordt ingespeeld op de veranderende zorgvragen. Daarbij staat een zo lang mogelijke instandhouding van de zelfstandigheid hoog in het vaandel. De locatiebeheerder of het koppel is functioneel verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, financieel beleid en zorgbeleid binnen de door Futura Zorg afgegeven kaders. De locatiebeheerder heeft bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen deze kaders.


Denk aan:


Kwaliteit van woonklimaat

Kwaliteit van zorgverlening

Begeleiding van medewerkers

Goede communicatie binnen de locatie, tussen medewerkers, met bewoners en diens familie

Beheer van de locatie en toegewezen middelen

Samen met het zorgteam reageren op de zorgvraag van de bewoners

Uiting geven aan het vraaggericht werken zoals Futura Zorg dat ambieert: klantvriendelijkheid en servicegerichtheid, zowel naar bewoners als diens familie en mantelzorgers

Zorgdragen voor continuïteit in de dagelijkse voortgang van werkzaamheden

Zorgdragen voor de administratieve zaken

Zorgdragen voor goede externe contacten binnen de gemeenschap waar het Futurahuis is gevestigd

Zorgdragen voor een algehele deugdelijke bedrijfsvoering zowel kwalitatief als ook financieel.

Wie wij zoeken

De functie van locatiebeheerder kan, zoals eerder gesteld, ingevuld worden door één enkele locatiebeheerder of door een duo aan locatiebeheerders, een zogenaamd locatiebeheerderskoppel, zoals bijvoorbeeld een echtpaar.


In het geval van één locatiebeheerder moet deze over een BIG geregistreerde verpleegkundige kwalificatie beschikken. In het geval van een koppel moet in ieder geval één van de twee partners een BIG geregistreerde verpleegkundige zijn. Het is van belang dat kandidaten die op deze vacature reageren affiniteit hebben met zorg, fulltime beschikbaar zijn, passie hebben voor de oudere medemens met een hulpvraag en zeer flexibel zijn. Het is van belang dat de locatiebeheerder(s) zich verbinden aan het huis, de locatie, de omgeving en de mensen om hen heen. Goed kunnen omgaan met feedback en de juiste hulpvragen stellen is belangrijk. Ook kennis van de bedrijfskundige kant van het runnen van een locatie is een must. Het is een pré als je als kandidaat uit de regio Den Bosch komt.


Solliciteer je “solo” dan is het goed te weten dat er van je verwacht wordt dat je van de 32/36 uur per week zo’n 8 tot 12 uur zelfstandig meewerkt in de zorg, de overige circa 24 uur zijn dan vervolgens voor management- en beheertaken.


Solliciteer je als “duo”dan is het goed te weten dat er van je verwacht wordt dat je per persoon van de 32/36 uur per week zo’n 20 tot 24 uur zelfstandig en actief meewerkt in de zorg, de overige circa 12 uur per persoon zijn dan vervolgens voor management- en beheertaken. Bij een koppel is het daarnaast mogelijk om kosteloos een werkwoning binnen de locatie ter beschikking te krijgen, aangezien het van belang is dat je samen veel op locatie aanwezig bent. Het aanwezige appartement hiervoor op locatie is ruim opgezet en beschikt over een grote woonkamer en meerdere slaapkamers, een ruime badkamer en afzonderlijk toilet enz. Het appartement heeft een eigen voordeur en biedt de nodige privacy.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Deze functie biedt de juiste kandidaat dé unieke kans en mogelijkheid om je eigen verzorgingshuis/verpleeghuis te kunnen ontwikkelen en runnen, met een ruime vrijheid van eigen handelen binnen de kaders die door Futura Zorg worden gehanteerd.

Het betreft een fulltime functie, ingeschaald op FWG 60.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren in de persoon van Selma Koegler (selma@voor.nl). Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.


Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag z.s.m. je motivatiebrief en actueel CV via onderstaand reactieformulie. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.