Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg Thuis (MT lid)

Capelle aan den Ijssel

06-05-2018

Manager Zorg Thuis (MT lid)

Transparante en ondernemende manager met visie op toekomstbestendige Zorg Thuis

Organisatie

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (De Zellingen) is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum. De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten vanuit verpleeghuis Rijckehove, een kleinschalige verpleeghuisvoorziening (Bermensteyn), twee zorgcentra (Crimpenersteyn en De Meander), een thuiszorgorganisatie en het afasiecentrum Rotterdam e.o. in drie kerngemeenten aan Den IJssel: Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk. De drie belangrijkste financieringsbronnen van De Zellingen betreffen de Wlz, de WMO en de Zvw. 

In de regio Rotterdam Rijnmond, grenzend aan en deels overlappend met het werkgebied van De Zellingen, zijn enkele zeer grote en vele kleinere V&V aanbieders actief.  De Zellingen is in haar werkgebied de grootste en meest bekende zorgaanbieder en onderscheidt zich door haar brede aanbod, persoonlijke cultuur en overzichtelijke omvang.  

De Zellingen wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Per 1 april 2018 is er een nieuwe bestuurder (vanuit intern) benoemd na vertrek (pensioen) van de voorgaande bestuurder die enkele tientallen jaren leiding heeft gegeven aan De Zellingen. Het MT van De zellingen bestaat momenteel uit twee Locatiemanagers intramuraal (waarvan 1 per 1 april 2018 gestart is), een manager Zorg Thuis, een manager Behandeling & begeleiding, een manager Financiën, een manager Facilitair & HR en een Bestuurssecretaris. 

De Zellingen heeft, zoals de gehele sector, de afgelopen jaren te maken gehad met de nodige beleidswijzigingen en externe eisen en ontwikkelingen. Na zware jaren staat de organisatie er beter voor en is er vernieuwing ingezet op diverse terreinen zoals ICT, opleidingen en huisvesting. Door de veelheid en de druk op het tempo van alle ontwikkelingen zijn plannen en acties de afgelopen jaren te veel top-down en 'stafgestuurd' ingezet. Binnen de gehele organisatie bestaat de behoefte en ambitie om de kracht en het lerend vermogen van de professionals meer te benutten.  Er is recent een organisatie brede transitie ingezet om meer verantwoordelijkheid bij de uitvoerende teams neer te leggen en gezamenlijk een moderne, meer doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen. 

De Thuiszorg/Zorg Thuis wordt vanaf eind 2017 aangestuurd door een interimmanager. Wij zoeken een nieuwe manager Zorg Thuis die op een moderne manier vormgeeft aan een toekomstbestendige Thuiszorg en het deels nieuwe MT op een energieke en verbindende manier komt versterken. 

OVER ZORG THUIS
Zorg Thuis bij De Zellingen levert maandelijks zorg aan gemiddeld 1200 cliënten. De zorg bestaat uit: wijkverpleging (WV) en huishoudelijke ondersteuning (HO). Er zijn ruim 300 medewerkers werkzaam: 90 FTE WV (150 medewerkers, ruim 6.7 miljoen euro omzet)  en 70 FTE HO (180 medewerkers, ruim 2.8 miljoen euro omzet) . Naast 'reguliere' WV en HO bestaat Zorg Thuis uit een team thuisbegeleiding (5FTE), een team HO plus (6 FTE) voor zeer kwetsbare ouderen en een aantal specialistische verpleegkundigen.  Het grootste deel van de WVen HO wordt geleverd in de wijk. In seniorencomplex Bermensteyn levert De Zellingen naast reguliere WV en HO ook PG verpleeghuiszorg (11 plaatsen) en zijn twee plaatsen ELV in ontwikkeling. De vraag van de cliënt is leidend en de financiering volgt. Het is de ambitie van De Zellingen om deze hybride zorgvormen verder uit te breiden.

De Zorg Thuis wordt momenteel aangestuurd door 4 (parttime) zorgteammanagers (2 HO en 2 WZ) en ondersteund door een planningsbureau. Zorg Thuis heeft zware financiële jaren achter de rug. Er lag focus op geld en productie waardoor te beperkt geïnvesteerd is in kwaliteit, deskundigheid en tevredenheid van medewerkers. Ingezette veranderingen waren met name financieel gedreven en zijn onvoldoende geborgd. Er bestaan binnen met name WV veel verschillende functies/functieniveaus waartussen de rolverdeling onvoldoende duidelijk en consistent is. Er is behoefte aan meer professionele verantwoordelijkheid en vertrouwen bij medewerkers en zorgteammanagers.

De interimmanager heeft een plan opgesteld 'basis op orde'. Hij heeft een start gemaakt met de implementatie van het plan door heldere afspraken te maken en bijvoorbeeld een wijkverpleegkundig vakoverleg te starten. 

Functie

De manager Zorg Thuis is eindverantwoordelijk voor de WV en HO.  Hij/zij geeft leiding aan de zorgteammanagers en stimuleert eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en vertrouwen binnen de teams. De opdracht voor de nieuwe manager is om samen met de medewerkers en zorgteammanagers de inhoud en positionering van Zorg Thuis te professionaliseren en toekomstbestendig te maken. De kwaliteit en interne bedrijfsvoering op orde brengen en extern de samenwerking aangaan en verdiepen met verwijzers, financiers (gemeenten en verzekeraars) en andere zorgaanbieders. Waarbij de clientvraag leidend is, creativiteit en maatwerk ingezet worden en financiering volgend is. De inhoud en samenstelling van de geleverde zorgvormen moet kritisch geëvalueerd worden. Zowel op inhoud als bedrijfsvoering. De manager Zorg Thuis is lid van het organisatie brede MT en rapporteert aan de bestuurder

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren (zorg)manager met ruime ervaring bij voorkeur met Zorg Thuis. Je hebt affiniteit met de doelgroep en je kunt je goed inleven in hun afhankelijkheid. Je bent een manager met veranderkundige ervaring en een heldere, inspirerende en eigentijdse visie op Zorg Thuis. 

Je bent een betrouwbare en transparante teamspeler. Je inspireert je medewerkers om eigen verantwoordelijkheid en regie op hun vak te nemen en geeft het goede voorbeeld. Je werkt vanuit vertrouwen en streeft naar zoveel mogelijk 'regelruimte' voor je medewerkers. Fouten maken is prima als je er van leert. Je bent een verbinder en stelt liever vragen dan dat je (te snel) oordeelt. Je bent erop gericht om anderen sterker te maken. Je luistert en bent zichtbaar voor medewerkers en cliënten. Je hebt bij voorkeur ervaring met de transitie naar meer eigen regie .

Je hebt naast passie voor inhoud van zorg ook gevoel voor bedrijfsvoering en cijfers. Je hebt lol in het slim organiseren van zorgprocessen en kent de mogelijkheden van ICT en online oplossingen. 

Naast hoogwaardige zorg hebben behoud en ontwikkeling van medewerkers je hoogste prioriteit. Uiteraard ben je op de hoogte van actuele (landelijke) inzichten en ontwikkelingen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en veelzijdige functie als MT lid en manager Zorg Thuis in een organisatie in transitie met veel ambitie en uitdagingen. Het betreft een fulltime functie in FWG 70 cao VVT. Start met een jaarcontract met verlenging voor onbepaalde tijd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Marieke Sprietsma is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze vacature op onze site. Vermeld in je CV ook je Skypeadres en vakantieplanning. Een referentenonderzoek en een assessment center maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

reactie via onderstaand formulier op onze site: http://voor.nl/vacatures/521/manager-zorg-thuis-mt-lid