Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Hoofd Bedrijfsvoering PFV

Den Haag

30-01-2023

Hoofd Bedrijfsvoering PFV


C
ijfermatig en communicatief sterke leider, innovatieve bouwer en strategische sparringpartner

Organisatie

Nederland is een democratische rechtstaat. Democratisch omdat burgers kiezen wie het land regeert en een rechtstaat omdat iedereen zich aan de wet moet houden: burgers, organisaties èn de overheid. Rechtbank Den Haag is één van de elf rechtbanken in Nederland. De rechtbank zorgt voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en houdt toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De 220 rechters worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch, administratief en bedrijfsvoering) en behandelen jaarlijks circa 170.000 zaken.Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechtbank vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Staat. Het gaat dan vaak om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande - mogelijk ook politieke - consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. 

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces en vervult de onmisbare rol van sparringpartner en kritisch klankbord door collegiaal samen te werken aan integrale adviezen. Het managementteam (MT) van Bedrijfsvoering wordt gevormd door bestuurslid Merel Baas-van Vloten, controller Koen van der Tang en zeven leidinggevenden met ieder een eigen discipline:

 • Front
 • Facilitair
 • Bestuurssecretariaat
 • Communicatie & Voorlichting (C&V)
 • Personeel & Organisatie (P&O)
 • Informatievoorziening (IV)
 • Planning Financiën & Verantwoording (PFV)

Bij PFV zijn twee vacatures ontstaan: hoofd bedrijfsvoering PFV en een senior adviseur bedrijfsvoering PFV. De controller geeft tijdelijk leiding aan het team tot er een nieuwe leidinggevende gevonden is.

Functie

Als hoofd PFV stuur je op financiën, inkoop en interne controles. Dit doe je samen met je team van 14 enthousiaste professionals die jij coacht en begeleidt in hun verschillende rollen en expertises. Zo werken jullie samen aan goede interne relaties, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, eigenaarschap en tactisch en operationeel handelen. PFV is onmisbaar voor het opstellen, adviseren en monitoren van het meerjarenplan, de begroting, voortgangsrapportages en het jaarverslag van de rechtbank Den Haag. PFV is onderverdeeld in de disciplines planning & verantwoording, financiën & inkoop en interne controle. Er wordt intensief samengewerkt met de controller en met P&O.

In deze rol ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de jaarlijkse planning & control cyclus en je stelt de (meerjaren)begroting en de budgetten op van de rechtbank Den Haag. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financiële verantwoording, begroting en jaarplan richting de Raad voor de Rechtspraak. Je zorgt voor een goede en tijdige financiële administratie en bewaakt de voortgang. Je bent de adviseur en sparringpartner van het bestuur op het gebied van de financiën en je ondersteunt hen door heldere informatie te verstrekken, knelpunten in beeld te brengen en mogelijke scenario’s aan te reiken aan voor een adequate aanpak. Je biedt inzicht in de voortgang aan de hand van het jaarplan en je maakt resultaten zichtbaar. Je werkt nauw samen met je collega’s in het MT Bedrijfsvoering aan een optimale ondersteuning van de leidinggevenden in de twaalf primaire procesteams. Het functieprofiel van een manager volgens het functiegebouw rijksoverheid is van toepassing op de functie van hoofd PFV.

Kortom: een functie die van vitaal belang is voor de sturing van de organisatie.

Wie wij zoeken

Je bent communicatief sterk en gaat resultaatgericht te werk. Het bestuur en de primaire teams adviseer je op een positief-kritische wijze, je staat stevig in je schoenen. Je hebt plezier in het controleren en op orde brengen en houden van de financiën. Samen met je team trek je op als meewerkend voorman/-vrouw. De komende jaren zullen in het teken staan van verandering, zowel binnen het team PFV (natuurlijk verloop) als binnen de Rechtspraak (landelijke doorontwikkeling van de financiële functie). Je ziet dit als een uitdaging en wordt enthousiast van vernieuwen en verbeteren. Je hebt het geduld en de tact om verandering door te voeren, je bent een sterke netwerker en houdt het belang van de rechtbank goed in de gaten.

Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur een master in bedrijfskunde, economie of vergelijkbare richting. Als ervaren leidinggevende van een financiële afdeling heb je brede kennis van financiële- en bedrijfsvoeringsprocessen op strategisch niveau. Je bent benaderbaar, transparant en goed in staat om collega’s te overtuigen en mee te krijgen in de strategische visie van het bestuur. Je hebt affiniteit met de Rechtspraak en je bent bereid je te verdiepen in de werkprocessen van de rechtbank Den Haag. De Nederlandse taal beheers je uitstekend in woord en geschrift.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie vol mogelijkheden om je persoonlijk verder te ontwikkelen in een unieke omgeving. Dit allemaal binnen een leuk team met intrinsiek gemotiveerde collega's waar een informele werksfeer heerst. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat Rechtspraak-medewerkers de meest bevlogen ambtenaren zijn! Je start met een arbeidsovereenkomst voor één jaar op basis van 32 tot 36 uur per week, met de intentie om deze om te zetten in een vaste overeenkomst. Je standplaats is Den Haag, de rechtbank voorziet niet in parkeermogelijkheden. Je kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Rijk. Kort samengevat (salaris en vakantie op basis van 36 uur per week):

 • Salaris in schaal 13, van € 4.688 tot € 6.989 per 1 april 2023 (€ 4.758 tot € 7.094 per 1 januari 2024);
 • Een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit 16,37% van je jaarsalaris (8% vakantiegeld en 8,37% eindejaarsuitkering) waarmee je zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden kunt samenstellen;
 • 26 vakantiedagen (144 vakantie-uren plus 64 IKB uren) per jaar;
 • Pensioenopbouw volgens het ABP;
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, opleidingen, thuiswerken (vergoeding inrichten thuiswerkplek conform CAO Rijk) en een woon-werkverkeer vergoeding in de vorm van een ov-chipkaart.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op 06-46003160 of david@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 8 maart 2023 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel mogelijk! 

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij de rechtbank Den Haag op 22 maart 2023. Een referentenonderzoek, ontwikkelassessment en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure.