Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Programmamanager Digitalisering - Ingevuld

Rotterdam

26-02-2022

Programmamanager Digitalisering

Ambitieus, vindingrijk, innovatief en deskundig

Organisatie

Pameijer is er voor mensen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. De organisatie ondersteunt kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Pameijer helpt hen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit eigen kracht en talent.

‘Samen vindingrijk’ vat kernachtig de missie en aanpak van Pameijer samen: Wij geloven in de eigen kracht van onze cliënten. Door vindingrijk te werken vinden we samen deze kracht, waardoor iemand verder komt. Het zijn de kleine stapjes die het begin zijn van verandering. Kleine overwinningen die tot iets veel groters kunnen leiden.

Pameijer is één van de grootste zorgorganisaties van de regio Rotterdam met circa 200 locaties, 6000 cliënten, 2900 medewerkers en 700 vrijwilligers. Pameijer werkt nauw samen met veel andere partners en aanbieders om voor iedere cliënt optimale en innovatieve ondersteuning te bieden. De organisatie heeft een ‘platte’ organisatiestructuur met een driehoofdige Raad van Bestuur en ruim 30 managers als enige managementlaag. Deze structuur is gericht op het werken in zelforganiserende teams. De werksfeer is sociaal en informeel. Zorg voor en ontwikkeling van medewerkers is bij deze agogische organisatie net zo belangrijk als de zorg voor en de ontwikkeling van cliënten. De organisatie wordt ondersteund door diverse stafafdelingen, waaronder het programmamanagement.

Het programmamanagement van Pameijer is onderdeel van het Bestuurscentrum, met als locatie de Crooswijksesingel aan de rand van het centrum van Rotterdam. Hier wordt de koers van Pameijer vertaalt in een jaarlijks programma met projecten op diverse thema’s. De sturing en coördinatie op het programma gebeurt door één programmamanager die ook eindverantwoordelijk is. De programmamanager Digitalisering richt zich op die programmaonderdelen en projecten waar digitalisering belangrijk is en van meerwaarde kan zijn. Verder bestaat het team uit projectleiders en een programmasecretaris.

Pameijer Digitaal
Digitalisering is overal aanwezig en daarmee ook overal in de wereld van cliënten en medewerkers van Pameijer. Digitalisering kan nog veel meer een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van cliënten van Pameijer zodat zij ook kunnen meedoen in een samenleving die steeds digitaler wordt. Ook kan het kansen bieden in de dienstverlening van Pameijer. Door de inzet van digitale middelen kan de zorg anders worden georganiseerd en blijft er bijvoorbeeld meer tijd over voor persoonlijk contact. Ook liggen er mogelijkheden die de organisatie nu nog niet kent, maar wel graag wil leren kennen.

Digitalisering mag meer integraal onderdeel worden van ingezette ontwikkelingen, vernieuwingen en verbeteringen binnen Pameijer. Mede daarom is vorig jaar een regieraad opgericht met verschillende medewerkers met een diversiteit in achtergrond (I&A, productontwikkeling, kwaliteit en programmamanagement). Deze regieraad heeft, mede naar aanleiding van de Digideal010*, een visiedocument opgesteld om de missie en visie van Pameijer te verrijken met digitalisering. De betekenis van digitalisering op het dagelijks leven van de cliënt en in de dagelijkse praktijk van de dienstverlening mag nog beter in beeld zijn.

Pameijer wil graag een impuls aan digitalisering geven zodat digitale participatie van cliënten wordt vergroot, de vraag vanuit cliënten en medewerkers die hen ondersteunen op het gebied van digitalisering wordt herkend, opgepakt en geïmplementeerd. Dat vraagt om een meer programmatische aanpak waarmee digitalisering echt verder wordt gebracht.

Voor Pameijer zoeken wij daarom een ambitieuze, vindingrijke, innovatieve en deskundige Programmamanager Digitalisering.

*Digideal010 is onderdeel van de Rotterdamse E-Health Agenda waar met subsidies en door het delen van kennis, digitale toepassingen in de zorg en dienstverlening in Rotterdam worden gestimuleerd.
Functie

De Programmamanager Digitalisering is onderdeel van het programmamanagement en is een aanjager in het verder brengen van de kansen die digitalisering brengt voor Pameijer. Dit alles binnen het kader van het Programma voor 2022. Jij stroomlijnt, vanuit de visie van Pameijer, het proces van digitale innovatie tot integratie in de dienstverlening.

Je werkt mee aan projecten en houd je mensen alert op de nieuwste ontwikkelingen. Vanuit jouw kennis, ervaring en overzicht informeer en adviseer je productontwikkelaars, accountmanagers, andere ondersteunende diensten en het bestuur. Ook ben je een natuurlijke samenwerkingspartner van de afdeling Informatisering & Automatisering. Jullie betrekken elkaar als vanzelfsprekend bij nieuwe ontwikkelingen, op alle aspecten van implementatie, zoals kansen, technische haalbaarheid, risico’s en implementatiestrategie.

Je volgt toekomstige ontwikkelingen en trends en de mogelijkheden die dit biedt voor (ondersteuning van) cliënten. Je hebt daarbij een brede scope waarin je de bedoeling van de dienstverlening en bijbehorende processen kritisch evalueert. Je onderhoudt een aansprekend netwerk zodat je op de hoogte bent van wat anderen doen, met wie samenwerking mogelijk is en om kennis uit de eigen praktijk te delen. In deze brede functie gaan strategisch adviseren en implementeren samen op. Jij kan echt iets neerzetten en verandering teweegbrengen.

Het gaat om een zeer zelfstandige, organisatie-overstijgende rol die in de praktijk nog verder vorm moet krijgen. Je bent onderdeel van het programmamanagementteam en je vindt vooral ook zelf je weg naar samenwerking met collega’s binnen de organisatie en daarbuiten. Je legt verantwoording af aan de Programmamanager.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een slimme professional (academisch werk- en denkniveau) met een stevige basis in digitalisering en verandermanagement. Je werkt nu bijvoorbeeld als innovatiemanager of strategisch adviseur, intern of extern, op het terrein van zorg en digitalisering. Of je werkt als projectleider ICT, productstrateeg of procesmanager en wilt graag in je volgende stap van betekenis zijn voor mensen die willen meedoen in de samenleving.

Je bent gesprekspartner op inhoud, en beschikt over een goed repertoire aan interventies en implementatiestrategieën en hebt ervaring met digitale transformatie en met het continue verbeteren van de dienstverlening. Als je moet kiezen ben je meer generalist dan specialist. Iemand die werkt vanuit overzicht en de trends kent, maar ook de diepte in kan gaan en weet wat haalbaar is gezien de digitale inrichting van de organisatie.

Je bent vindingrijk en creatief. Je kunt goed werken in een vrije rol en brengt tegelijkertijd kaders en prioritering aan. Je verbindt graag mensen en initiatieven aan elkaar zowel binnen als buiten de organisatie. Je beschikt over een overstijgende blik, ziet vooral kansen en kunt ook (positief) kritisch zijn, zodat je het beste uit jezelf en uit anderen haalt. Visie en daadkracht combineer je moeiteloos, zodat je vernieuwing en verbetering realiseert in de dienstverlening van Pameijer.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige functie waar je zowel op inhoud als veranderkundig wordt uitgedaagd en waar je zelf veel kunt creëren en het leven van cliënten van Pameijer beter kunt maken. De functie is gewaardeerd in FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg, de aanstellingsomvang is 32-36 uur en gestart wordt met een jaarcontract. Pameijer kent flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden die je naar eigen inzicht mag inrichten, ook is er een studiekostenregeling en een opleidingsbudget per team.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos en Tim de Jong zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Bij voldoende aansluiting praten we daarna verder in een voorselectiegesprek. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier op onze site.  Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.