Wij zijn VOOR.

Ingevuld

CFO / Manager Finance&Control

Zoetermeer

13-04-2021

CFO / Manager Finance&Control

Verbindende financieel manager sterk in strategie en processen

Organisatie

SBB is de samenwerkingsorganisatie voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, met als belangrijkste doel het optimaliseren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En maakt afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. SBB verzamelt unieke informatie over het beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en stages en leerbanen en handelen op basis hiervan. 

SBB is bijna 10 jaar geleden ontstaan uit een fusie van 17 sectororganisaties en heeft sindsdien een toonaangevende en gezaghebbende positie opgebouwd als het gaat om leren in de praktijk en om unieke data over beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en stages en leerbanen. Recent is de organisatie fors gegroeid, mede door het “Actieplan Behoud Stages en Leerbanen” dat een antwoord wil geven op de effecten van de Corona crisis voor het beroepsonderwijs. 

SBB kenmerkt zich door haar gedreven professionals en ontwikkelt voor de komende jaren een Strategisch Kader waarin het huis van SBB centraal staat. Dit huis bestaat uit vijf strategische pijlers: positie innemen en uitdragen, SBB Digitaal, wendbare duurzame organisatie, kwalitatieve doelgroepgerichte dienstverlening en klaar voor de toekomst. De waarden van SBB zijn deskundig, verbindend en pro- actief.

SBB bestaat uit circa 700 medewerkers. De organisatie heeft een omzet van circa € 65 mln. en wordt voor het overgrote deel bekostigd via verschillende subsidieregelingen van de ministeries OCW, VWS en binnenkort SZW. Recent ontving SBB het keurmerk “Beste werkgever 2020”. SBB werkt komende jaren aan een stevig financieel fundament, waarbij zowel de bekostiging als de planning & controlcyclus verder wordt uitgebouwd en versterkt. Zo wordt een basis gelegd om (nog) beter in control te zijn.

De organisatie van SBB heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, waar de partners uit het bedrijfsleven (MKB Nederland, VNO-NCW, FNV, CNV, LTO Nederland, VCP) en de partners uit het beroepsonderwijs (MBO Raad, AOB, NRTO) zijn vertegenwoordigd. De tweehoofdige Directie geeft dagelijks leiding aan de organisatie. De manager Finance & Control rapporteert direct aan de Directievoorzitter en is lid van het MT. Het MT bestaat uit de beide directieleden, een klantgroep-manager, de manager Beleid en Sectorondersteuning, de manager HR, de manager Communicatie, De manager IT en de manager F&C.

De afdeling F&C bestaat uit circa 14 medewerkers en een aantal extern ingehuurde krachten, die werken binnen de clusters Business Control, Financial Control en administratie, Kwaliteit en risicomanagement, Gegevensbescherming en Inkoop.

Functie

Je geeft vorm en inhoud aan de financiële strategie en aan de financiële organisatie van SBB. Je adviseert over duurzame bekostigingsvormen die een solide basis voor de toekomst leggen. Je onderhandelt hierover met de betrokken ministeries. Je verkent welke mogelijkheden er binnen de Rijksbegroting zijn en je anticipeert op de juiste momenten in het begrotingsproces. Ook vertaal je de financiële consequenties van Rijksbeleid voor SBB en adviseer je de directie en het MT hoe hiermee om te gaan.

Je bent het onafhankelijke financieel geweten van de organisatie, je waarschuwt voor risico’s en signaleert pro-actief kansen. Je bent scherp in sturing op de financiële positie. Je kijkt vooruit en bewaakt kritisch het totaalbeeld. Tegelijkertijd duik je de diepte in waar nodig, en help je desgewenst mee om financieel in control te blijven. Je voert regie over de P&C cyclus en bouwt deze verder uit. Je geeft leiding aan verdere professionalisering van de financiële processen. Je ziet erop toe dat de gehele P&C cyclus adequaat is ingericht, en dat er een goed onderbouwde en gedragen begroting tot stand komt. Ook breng je de ingezette ontwikkeling naar een meerjarenbegroting tot een goede afronding, en zorg je voor een verplichtingenadministratie waardoor de organisatie beter in control komt. Je zorgt voor inzichtelijke voortgangsrapportages met betrouwbare en actuele managementinformatie. Je zet in op een verdere professionalisering van de inkoopfunctie en van de gegevensbescherming, waarbij de kaders duidelijk zijn en gehandhaafd worden. 

Een belangrijke opgave ligt in het bouwen aan de financiële organisatie van SBB. Je richt de afdeling F&C op logische wijze in, zorgt dat de juiste kennis en capaciteit aan boord is en zorgt voor goed draaiende teams, die weer volledig zijn bemenst. Je investeert in de persoonlijke ontwikkeling van je teamleden en geeft ze duidelijkheid en vertrouwen. Je bouwt aan de relatief nieuwe functies van Business Control, Financial Control en Inkoop en weet deze met jouw visie en kennis snel in positie te brengen. Je stimuleert samenwerking binnen de afdeling en investeert continu in de verbinding tussen de afdeling F&C en het primair proces.

Namens de afdeling F&C ben jij het boegbeeld binnen en buiten de organisatie. Je bent een belangrijke sparring partner voor de directievoorzitter en het MT en je bent gesprekspartner voor de audit commissie, de accountant, de ministeries en de banken.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een verbindende manager die een duidelijke visie heeft, strategisch kan denken en sparringpartner is op strategisch niveau. Je bent financieel sterk onderlegd en je hebt een lange termijn visie op bekostiging, planning&control en ontwikkeling van de control functie in een organisatie. Je bent een stevige gesprekspartner die gemakkelijk schakelt tussen verschillende partijen en zowel intern als extern soepel verbindingen maakt.

Je bent een sterke manager, die overzicht houdt, duidelijk is en scherp prioriteiten stelt. Je bent bovenal een kei in het verder uitbouwen van de financiële organisatie en processen om te komen tot een robuuste P&C cyclus. Je weet hoe je de organisatie adequaat inricht en de verschillende controlfuncties positioneert. Je weet ook welke fasering daarbij nodig is en neemt betrokken stakeholders daarin mee. Je vindt het leuk om je afdeling verder op te bouwen en vorm te geven, waarbij je optimaal gebruik maakt van oude en nieuwe kennis. Je bewaakt een goede balans tussen het aantal activiteiten en de aanwezige capaciteit. Je bent een situationeel leider en verbindend persoon, hebt oog en oor voor je medewerkers. Je hebt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en voor de teamontwikkeling. Je neemt mensen mee, creëert duidelijkheid en brengt rust en stabiliteit. Je staat voor je teams en weet professionals intrinsiek te motiveren zodat zij met plezier hun werk doen. Je geeft ruimte en vertrouwen, maar stuurt ook bij als dat moet. 

Je bent een bruggenbouwer, maakt verbinding met de rest van de organisatie en neemt hen mee in de stappen die worden gezet om in een volgende fase van control te komen. Je hebt een rechte rug, maar weet ook wanneer je even moet meebewegen om op langere termijn je doel te bereiken. Je legt uit en denkt mee over oplossingen. Je bent betrouwbaar, transparant en als persoon enigszins ‘blauw’. Je bent in staat te schakelen tussen strategische vragen en meedenken op operationeel niveau. Integriteit is vanzelfsprekend voor jou.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een financiële of bedrijfseconomische opleiding. Je hebt ervaring met financiële functies binnen de Rijksoverheid en non profit organisaties. Je hebt leidinggevende ervaring en een opleiding RA/RC is een mooie aanvulling. Daarnaast is ervaring in verandermanagement en het bouwen en ontwikkelen van de organisatie wenselijk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een maatschappelijk relevante functie in een warme, gedreven organisatie waar je een bijdrage levert aan de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. De waardering van de functie is marktconform. Ook biedt SBB uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 112,5 ADV uren bij een fulltime dienstverband met 27 vakantiedagen, een tegemoetkoming in de zorgverzekeringspremie en opleidingsmogelijkheden. De aanstelling is voor 32-40 uur per week. De standplaats is Zoetermeer en uiteraard wordt er in deze tijd ook vanuit huis gewerkt. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze functie uit te voeren. Stefan van den Oever en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder deze vacature. Stefan is bereikbaar op 06-51705362 of stefan@voor.nl.

De voorselectie vindt plaats tot begin mei. De selectiegesprekken bij SBB vinden de tweede helft van mei plaats. Een referentenonderzoek en een assessment zijn onderdeel van deze procedure. We volgen tijdens deze procedure uiteraard de RIVM richtlijnen.