Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris

Zuid Holland

06-06-2022

Bestuurssecretaris

Alert, vooruitziend en levendig met lef

Organisatie

Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant.

Zorgpartners Midden-Holland is actief voor haar cliënten dankzij de inspanningen van 3.000 medewerkers en 1.600 vrijwilligers. Omdat mensen verschillend zijn, heeft ieder zijn eigen wensen en eisen als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening is hierop ingesteld. Of de cliënt zelfstandig woont of in één van de centra; de behoefte van de cliënt staat centraal.

Blik op de toekomst
De organisatie werkt in de regio Midden-Holland waar de organisatie nog meer kansen wil benutten en de opgebouwde expertise over de zorg en behandeling van ouderdomsaandoeningen wil delen met anderen. Zorgpartners wil zich inzetten om de relatie met samenwerkingspartners te versterken om zo gezamenlijk de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan. De toekomstige rol van de organisatie wordt op dit moment verder uitgewerkt in een strategisch plan voor de komende jaren.

De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur en een team van directeuren die elk een locatie aansturen en met elkaar het directeurenoverleg vormen. Daarnaast is er een regelmatig overleg met de manager van de stafdiensten. De besluitvormingscyclus en de overlegstructuur zijn cruciaal in het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De bestuurssecretaris heeft een belangrijke rol in het optimaliseren hiervan.

De nieuwe bestuurssecretaris vervult een cruciale rol vervullen in het verder versterken van de beleidsontwikkeling, de besluitvorming en de betrokkenheid van alle partijen hierbij in. Wij zoeken een bestuurssecretaris die bewaker, aanjager en kritische gesprekspartner wil en kan zijn voor de besturing van deze organisatie en een voorbeeldrol kan vervullen in de gewenste ontwikkeling daarvan.

Functie

De bestuurssecretaris is de pro-actieve adviseur van de Raad van Bestuur en het management. In deze onafhankelijke functie sta je in verbinding met alle onderdelen van de organisatie.Je signaleert tijdig knelpunten, denkt vooruit en zorgt voor oplossingen voordat problemen zich voordoen. Je ondersteunt en coördineert de beleidsvorming, kritische besluitvormingsprocessen, de communicatie en de follow up van genomen besluiten. Je zorgt dat er samenhang en consisentie is bij de ontwikkeling en implementatie van het inhoudelijk en strategisch beleid. De komende periode zal in dat kader de nadruk liggen op de verdere uitwerking van de strategie en het laten leven van deze strategie in de organisatie, zodat organisatiedoelen worden gerealiseerd.

De bestuurssecretaris die wij zoeken draagt zorg voor een goed formeel en informeel besluitvormingsproces met directie, het MT van de stafdienst en de medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad, VVAR en de cliëntenraad). Je bewaakt en adviseert over de governance van de organisatie. Je bereidt de overleggen voor van en met de Raad van Commissarissen. Na besluitvorming zorg je voor een eenduidige communicatie en opvolging van de genomen besluiten.

Je geeft leiding aan een klein stafbureau dat bestaat uit het bestuurssecretariaat, een manager innovatie, een functionaris gegevensbescherming en een jurist. Voor hen ben je een betrouwbare teamspeler die met hen meedenkt en hen coacht waar nodig.

Je maakt deel uit van het MT van de stafdiensten en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Wie wij zoeken

Jij bent een ervaren bestuurssecretaris, bij voorkeur in de zorg met een academische opleiding, Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van governance in de zorg en risicomanagement. Je levert vakwerk, beschikt over uitstekende adviesvaardigheden, hebt een helder observatiemogen en kunt goed luisteren.

Je zegt de goede dingen op het juiste moment, tactvol, empathisch en to-the-point. Je hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen, bent in staat om verschillende belangen te verenigen en hebt ook oog voor dat wat niet gezegd wordt. Je bent dienstbaar aan mensen, het proces en het resultaat. Dit doe je met de nodige humor en met relativeringsvermogen waardoor mensen zich meegenomen en vooral eigenaar voelen.

Je bent alert op ontwikkelingen, hebt het lef om een tegengeluid te laten horen en hebt een aanstekelijke levendigheid. In je aanpak ben je pro-actief, inventief en planmatig Je kijkt vooruit en bent graag zaken voor. Je straalt overwicht uit en mensen kunnen op je bouwen. Vanzelfsprekend beschik je over een goede schriftelijke en mondeling uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige functie in een organisatie met een goede basis en kansen voor de toekomst. In deze rol kun je echt invloed uitoefenen en zorgdragen voor een betekenisvolle ondersteuning van het primair proces. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden met een budget voor FiscFree, voor bijvoorbeeld een fiets, computer of mobiele telefoon. De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 van de CAO VVT en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is 36 uur (32 uur is bespreekbaar).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek waarna de voordracht en de gesprekken bij Zorgpartners zullen plaatsvinden. We streven ernaar de hele procedure voor 19 juli 2022 af te ronden. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en een assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.