Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Directeur Drechster College

Dordrecht

30-09-2019

Interim Directeur Drechster College

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Mensgerichte troubleshooter, vertrouwenwekkend, verbindend, duidelijk. 

Organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg in iedere levensfase van cliënten, jong en oud, met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen. Yulius is met eigen onderwijslocaties, opnameklinieken, plaats voor ambulante behandeling, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen actief in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Bij Yulius werken ongeveer 1.600 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden meer dan 10.000 cliënten behandeld. 

Yulius Onderwijs heeft veertien scholen: drie scholen voor speciaal onderwijs (so) en elf scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het Drechster College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en biedt een vmbo basis- en kaderleerweg en een arbeidsgerichte leerweg. Het Drechster College heeft 176 leerlingen in 15 klassen. Elke klas heeft 12 leerlingen. Het Drechster College verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar die door (het vermoeden van) een psychische stoornis behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren en bereidt hen samen met de ouders voor op succesvolle deelname aan de maatschappij. 

De medewerkers van het Drechster college zetten alles op alles om de leerlingen in een veilige omgeving te helpen leren. Naast een bekwaam docententeam beschikt het Drechster College over praktijkdocenten voor zowel de vmbo- als de AGL-leerroute, stagebegeleiders, intern begeleiders en een antipest coördinator. De orthopedagogen, schoolcoach en intern begeleiders vormen samen en onder leiding van de schooldirecteur de Commissie van Begeleiding die in in het kader van een goede leerlingenzorg antwoorden geeft op hulpvragen van leerlingen.

Samenwerking geschiedt op basis van vertrouwen. Op inhoud en resultaat is men kritisch naar elkaar, met als doel om zowel als team als individu voortdurend te blijven ontwikkelen. Feedback geven en vragen is vanzelfsprekend. Krachten worden zo mogelijk gebundeld door verbinding te zoeken en kennis te delen. Leren en ontwikkelen is belangrijk onderdeel van het werk. De school directeur heeft de dagelijkse operationele leiding van het Drechster College en is voorzitter van de Commissie van Begeleiding.  De Directeur van het Drechster College rapporteert aan de directie van Yulius Onderwijs. 

Opdracht

Yulius is met spoed op zoek naar een interim directeur voor het Drechster College. De huidige directeur is wegens ziekte afwezig en het team mist operationele leiding. De continuiteit van het operationeel proces staat daardoor onder druk. Naast het borgen van de voortgang van het dagelijks werkproces, wordt van de interim directeur dan ook verwacht dat hij/zij de in het team bestaande kwesties, problemen en achterstallig (team-)onderhoud op tafel brengt, voorziet van een analyse en door het team en de leiding gedragen oplossingen bedenkt. De verwachting is dat de interim directeur ‘schoon schip’ maakt.


Wie wij zoeken

Je bent een interimdirecteur die stevig in de schoenen staat. Je stuurt strak, laat geen twijfel bestaan over grenzen en je doet dat met een warm hart: aanwezig, aandachtig en duidelijk voor jouw mensen. Je hanteert een betrokken en situationeel bepaalde leiderschapsstijl gericht op professionals. Afspraak is afspraak. Luisteren is je tweede natuur. Je bent aanspreekbaar voor je team en voor de teamleden. Je bent analytisch en oplossingsgericht. Je realiseert je dat het team de komst van een interimmanager spannend vindt. De manier waarop jij direct de leiding neemt, onuitgesproken kwesties bespreekbaar maakt en je beslissingen neemt, weet je snel gezag op te bouwen en het vertrouwen bij het team in de leiding te herstellen. Je kunt goed omgaan met conflictsituaties. Je biedt het team en de individuele teamleden daarmee veel steun en ruimte om weer vooruit te kunnen. Je weet de medewerkers te verbinden, te motiveren en geeft ze zo mogelijk de ruimte en verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen. Je hebt voor deze opdracht relevante kennis en ervaring, bijvoorbeeld als directeur in het (bijzonder) voortgezet onderwijs, als directeur in een GGZ of Jeugdzorg organisatie of als schoolleider in het regulier onderwijs. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie en complexe opdracht met veel toegevoegde waarde voor Yulius en het Drechster College in het bijzonder. De opdracht start zo spoedig mogelijk en loopt tot de kerstvakantie 2019, met een mogelijkheid tot verlenging. De opdracht vergt een gemiddelde inzet van 28-32 uur per week, verspreid over vier dagen. Standplaats is Dordrecht. Gesprekken met VOOR vinden plaats op 8 oktober 2019 in Den Haag. Vanaf 9 oktober vinden selectiegesprekken plaats bij Yulius in Dordrecht.

Reactie & informatie

Ben jij geinteresseerd dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw motivatie en CV en een tariefindicatie via het reactieformulier in deze link: https://www.voor.nl/vacatures/581/interim-directeur-drechster-college  Nadere informatie geeft Eric de Macker via eric@voor.nl of +31 620494924.