Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teamleider Dak- en Thuislozenopvang

Vlaardingen

25-01-2023

Interim Teamleider Dak- en Thuislozenopvang

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Stuurt op kwaliteit van werkprocessen en vergroot het zelf organiserend vermogen van het team’

Stoed – Stichting Onder Een Dak - is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie in Maasluis, Vlaardingen, en Schiedam, die psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven begeleidt met een volwaardige plaats in de samenleving. Vanwege het vertrek van de huidige teamleider zoekt STOED een interim teamleider vanaf februari voor 3-4 maanden voor 24 tot 32 uur per week.

Organisatie

Stoed – Stichting Onder Een Dak - is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maasluis, Vlaardingen, Schiedam) die psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven begeleidt en hen helpt een volwaardige plaats in de samenleving te houden of weer in te nemen. Stoed richt zich vanuit Wonen, Meedoen en Ontmoeten op ondersteuning, ontwikkeling en participatie van haar cliënten. Ondersteuning van cliënten is persoonlijk, ontmoeten is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gecentreerd is rondom lokale steunpunten.

Bij Stoed werken 110 professionele mensen en 400 vrijwilligers met zorgtaken en in ondersteunende diensten. Stoed is kleinschalig en flexibel ingericht en biedt aan zo’n 250 cliënten jaarlijks beschermd en/of begeleid wonen, maatschappelijke opvang en dagbesteding. De medewerkers zien de mens achter de client en zetten zich graag in voor de client vanuit ‘de menselijke maat’. Stoed werkt met hechte teams, de lijnen binnen de organisatie zijn kort en input van medewerkers wordt van groot belang gevonden.

Over Dak- en Thuislozen opvang - De Elementen
“De Elementen hebben me een kans geboden. Veel mensen onderschatten het belang van een slaapplaats, eten en iemand die je weer op weg helpt als je het even niet alleen kunt. Ik zal de hulp die ik hier heb gekregen nooit vergeten”.

Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen biedt tijdelijke nachtopvang en begeleiding aan mensen die dak- en/of thuisloos zijn en de regie over hun leven zijn verloren. Het is een veilige plek waar mensen met diverse problemen onderdak vinden en naast persoonlijke begeleiding ook twee maaltijden per dag ontvangen. Ook kunnen zij hier terecht voor basisvoorzieningen, zoals een douche en gelegenheid om kleding te wassen. Bij De Elementen worden mensen opgevangen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De volgende principes zijn leidend in de opvang:

  • Positieve gezondheid: Samen met cliënt werken we aan behoud of groei van eigen regie en veerkracht door met hen stappen te zetten op die levensterreinen die voor hen belangrijk zijn.
  • Competentiegericht: Wij sluiten laagdrempelig aan bij cliënt, motiveren en stimuleren, vergroten competenties en werken gericht toe naar de gewenste doelen.
  • Netwerk dichtbij: Onze rol in het leven van cliënt is vaak tijdelijk; We werken aan een sterk sociaal (wijk)netwerk dichtbij en rondom cliënt zodat duurzame eigen regie ontstaat. We koppelen daarbij doelgroepen die elkaar kunnen versterken.
  • Positief imago: Wij gaan uit van mogelijkheden en talenten. We werken actief aan een positief imago vanuit de gedachte van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
  • Samenwerking: Wij werken samen met andere partners in de keten over de domeinen heen.
  • Ontwikkeling: Wij staan niet stil, wij blijven ons zelf ontwikkelen, wij zijn innovatief en willen als organisatie voorloper zijn.

Opdracht

Je werkt vanuit de locatie De Elementen in Vlaardingen waar de cliënten met name in de avonduren inlopen. Er is ruimte voor 28 trajecten en 2 crisisbedden. Om zicht te hebben en houden op werkprocessen en het team is jouw aanwezigheid met enige regelmaat ook in de avond gewenst.

In deze opdracht stuur je tijdelijk 12 FTE aan. Het betreft methodisch begeleiders, praktisch begeleiders (plus), een kok en een huismeester. Het is een team met veel jonge mensen die betrokken zijn met de doelgroep. Er is een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in het team. De afgelopen maanden is het verzuim iets toegenomen. Er is op dit moment één vacature.

Je opdrachtgever is de Manager Zorg & Welzijn. In haar ontmoet je een ervaren sparringpartner op zorginhoudelijke, financiële en bedrijfsmatige aspecten van de opdracht. Op verzoek sluit je aan bij het Management team.

Je werkt tijdelijk samen met een HR adviseur, een kwaliteitsmedewerker en een controller.

De opdracht voor de Interim teamleider bestaat de komende maanden in ieder geval uit:

  • Focus op werken aan de doelen conform het jaarplan van De Elementen. Je zorgt ervoor dat alle werkzaamheden conform proces- en beleidsafspraken door het team worden verzorgd. Je beheert het budget en bewaakt het realiseren van productieafspraken.
  • Aandacht voor de balans in afstand en nabijheid en het begrenzen van werkzaamheden door medewerkers. En voor gestructureerd werken binnen de wettelijke kaders
  • Zorgen voor eenheid binnen het team. Het faciliteren en coachen van het team bij hun professionele ontwikkelingen het vergroten van hun zelf organiserend vermogen.

Wie wij zoeken

Voor deze opdracht zoeken wij een ervaren teamleider met hart voor de Maatschappelijke Opvang.

Je hebt HBO werk- en denkniveau en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van (eigenaarschap) in teams binnen de GGZ/MO.

Je hebt en houdt overzicht in alle lopende werkzaamheden en bent tijdig en precies in het aansturen op afhandelen daarvan. Je bent gericht op het bevorderen van werken volgens de afgesproken werkprocessen en kwaliteitskaders.

Je faciliteert en coacht jouw team in effectief werken en zelf organiserend vermogen. Je hebt aandacht voor de mensen en hun ontwikkeling.

Je bent pro-actief, duidelijk, daadkrachtig, toegankelijk, verbindend en je bent een voorbeeld in de balans tussen afstand en nabijheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

In deze opdracht kun je verschil maken voor het team door er te zijn en in de dagelijkse gang van zaken, doel, taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verhelderen en zo nodig (opnieuw) af te spreken. Het is een kleine span of control op 1 locatie waardoor je vlot zicht hebt op wat er speelt en hoe je kan verbeteren samen met dit jonge team.

Reactie & informatie

Kyra Cools van VOOR is verantwoordelijk voor deze opdracht. Ben je beschikbaar en sluit je kennis en ervaring goed aan op het profiel, dan ontvangt zij graag je reactie via het reactieformulier hieronder.

Je reactie graag voorzien van een actueel CV, een korte motivatie/onderbouwing. Een indicatie van je tarief, je beschikbaarheid (mogelijke startdatum en aantal uren per week) en je vakantieplannen gedurende februari t/m mei.


VOORselectie gesprekken met Kyra vinden plaats tot en met maandag 30 januari. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever op 31 januari te Maassluis. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.