Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee Teammanagers Verloskunde

Utrecht

06-01-2022

Twee Teammanagers Verloskunde


Betrokken, verbindend en doortastend management duo dat de verpleegafdeling verloskunde richting het nieuw te realiseren Vrouw Kind Centrum loodst

Organisatie

Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is het oudste diaconessenhuis van Nederland. Het ziekenhuis bestaat uit drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Vanuit die locaties is het Diakonessenhuis uitgegroeid tot een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod voor jong en oud. Het Diakonessenhuis is voortdurend in ontwikkeling: alle deskundigheid dichtbij voor de patiënt, goed opgeleide medewerkers die beschikken over de juiste vaardigheden om excellente zorg te verlenen, hard bouwend aan nieuwe voorzieningen en investerend in innovatie en moderne middelen. Het Diakonessenhuis is daarnaast ook vooral een warm en gezellig stadsziekenhuis waar echt aandacht is voor elkaar. Het primair proces van het Diakonessenhuis is georganiseerd in vijf duaal aangestuurde zorgclusters. Verloskunde is onderdeel van cluster 2, samen met gynaecologie, kindergeneeskunde, neurologie & neurochirurgie, KNO, urologie, reumatologie, allergologie en pijnbehandeling. Cluster 2 wordt aangestuurd door een manager bedrijfsvoering (Mirjam Bakker) en een medisch manager (Dana-Anne de Gast-Bakker). Maandelijks vergadert het managementteam gynaecologie-verloskunde met de voorzitter van de maatschap, de teammanagers verloskunde, de poliklinische teammanager, een financieel adviseur en de clustermanagers. De Verpleegkundige Advies Raad sluit hier ook met enige regelmaat bij aan. In deze bijeenkomsten worden thema’s besproken zoals strategie, kwaliteit, begroting en personele ontwikkelingen.

De verpleegafdeling verloskunde telt 130 medewerkers (80 fte). De afdeling bestaat uit tweedelijns verloskundigen, obstetrie verpleegkundigen, kraamverzorgenden, dokters-, voedings- en afdelingsassistenten en leerlingen. De medewerkers worden aangestuurd door twee teammanagers. De gynaecologen hebben zich georganiseerd in een maatschap en via de maatschap zijn twee onderzoeksverpleegkundigen werkzaam op de afdeling. Verloskunde werkt veel samen met de afdeling kindergeneeskunde en met eerstelijns partners zoals het Geboortehuis Utrecht.

Vrouw- en kindzorg is één van de strategische speerpunten van het Diakonessenhuis. Het realiseren van een nieuw te bouwen Vrouw Kind Centrum (VKC) in 2025 waar verloskunde, kindergeneeskunde en het Geboortehuis Utrecht samenkomen heeft hoge prioriteit. 

Functie

Je bent als één van de twee teammanagers verloskunde verantwoordelijk voor de operationele en personele aansturing van 60 tot 70 medewerkers (40 fte). Ieder team bestaat uit een mix van alle disciplines op de afdeling. Je werkt nauw samen met je collega teammanager verloskunde en je hebt daarnaast regelmatig contact met de twee teammanagers van kindergeneeskunde en de teammanager van de poli gynaecologie. Je mag op ondersteuning rekenen van beleidsadviseurs en het secretariaat op de afdeling. 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

  • Op dagelijkse basis leidinggeven op een coachende, verbindende en faciliterende manier waarbij je het beste uit je medewerkers naar boven haalt;
  • Het voeren van jaargesprekken en verantwoordelijkheid dragen voor een goede opvolging en verloop van ziekteverzuim;
  • Professionaliseren van de afdeling en verbeteren van de integrale samenwerking tussen de eerste- en de tweede lijn door ontwikkelingen en knelpunten te bespreken;
  • Werken met - en sturen op - financiële kaders;
  • Maandelijks participeren in het MT gynaecologie;
  • Samenwerken met alle teammanagers binnen cluster 2 aan afdelingsoverstijgende plannen en bijdragen aan de strategische doelen van het ziekenhuis. 

Daarnaast ligt er de uitdaging om samen met je collega’s van verloskunde en kindergeneeskunde toe te werken naar het nieuw te bouwen VKC in 2025.

Wie wij zoeken

Je bent een manager met affiniteit met (geboorte)zorg die staat voor zijn team. Je hebt aandacht voor wat er speelt op de werkvloer. Je bent enthousiasmerend, initiatiefrijk, resultaatgericht en je hebt een sterke persoonlijkheid. Het is een groot en divers team, het werk doet er echt toe, het is dynamisch met een hoog acuut gehalte en er staat vaak druk op de planning en de bezetting. Je hebt hbo werk- en denkniveau en een grote dosis aanstekelijke energie die je inzet om verbeteringen met betrekking tot bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, planning en samenwerking aan te sturen en te borgen. 

Wij zijn op zoek naar een nieuw te vormen management duo en kunnen ons goed voorstellen dat de ervaringen en achtergronden van de twee teammanagers complementair en juist niet identiek zijn aan elkaar. Bijvoorbeeld een teammanager zonder achtergrond in de zorg die sterk is in de bedrijfsvoering in combinatie met een teammanager met een zorgachtergrond. Persoonlijke eigenschappen die we in beide teammanagers zoeken zijn: een zakelijke focus (open, transparant en duidelijk) met oog voor het menselijke (verbindend, sensitief, zichtbaar en nabij), een goed gevoel voor humor, een positieve grondhouding en een teamspeler. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

  • Een collegiale en informele werksfeer en een zeer betrokken team dat zich verder wil ontwikkelen en open staat voor jouw expertise.
  • Een management development traject voor leidinggevenden.
  • Een salaris volgens de CAO Ziekenhuizen FWG 60 (maximaal € 4.798 per maand op basis van 36 uur), een eindejaarsuitkering en een vakantietoeslag van 8,33%.
  • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- en de mogelijkheid om zelf bepaalde arbeidsvoorwaarden samen te stellen, zoals bedrijfsfitness, een fietsregeling of extra reiskostenvergoeding.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op 06-46003160 of david@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 31 januari je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel als mogelijk! 

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kennis in de vorm van een kort videogesprek. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking in de vorm van een verdiepend gesprek met VOOR. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij het Diakonessenhuis in Utrecht in februari. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een voorwaarde voor aanstelling.