Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Secretaris BeroepsCommissie Urgentie | WoonService Regionaal

Den Bosch

03-06-2022

Secretaris BeroepsCommissie Urgentie | WoonService Regionaal

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Zorgvuldig, verbindend organisatietalent met vlotte pen

In verband met het vertrek van de huidige secretaris zoeken we per 29 juni een ervaren secretaris (ZZP’er) voor gemiddeld 8 uur per week. Een secretaris die vanuit gezamenlijke ambitie met de voorzitter en de leden van de BeroepsCommissie Urgentie bijdraagt aan een zorgvuldige afhandeling van het beroepsproces van de urgentieregeling voor woningzoekenden in de regio Oss, ‘s-Hertogenbosch en Boxtel.

Organisatie

WoonService Regionaal is een dienstverlenende en maatschappelijke organisatie die al ruim 25 jaar woningcorporaties en woningzoekenden ondersteunt bij de volkshuisvestelijke opgave. WoonService Regionaal heeft leden (woningcorporaties) en een bestuur.
Woningzoekenden kunnen via de site WoonService Regionaal reageren op het aanbod van huurwoningen van de deelnemende corporaties. Inmiddels bieden de woningcorporaties BrabantWonen, JOOST, Mooiland, WoonZorg, Woonveste en Zayaz hun aanbod aan via de site. Het aanbod van deze corporaties tezamen telt zo’n 50.000 woningen. De toewijzing van een woning gebeurt op basis van vastgelegde procedures en regels. De druk op de woningmarkt is hoog. In heel bijzondere of bedreigende situaties kunnen woningzoekenden voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning en kunnen zij een beroep doen op de urgentieregeling.

BeroepsCommissie Urgentie
De woningcorporaties in de regio Oss, ‘s-Hertogenbosch en Boxtel geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van deze urgentieregeling. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van WoonService Regionaal.

Wanneer je als woningzoekende dringend op zoek bent naar een woning start je met een adviesgesprek bij één van de deelnemende woningcorporaties. Samen wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn. Dit kan leiden tot een urgentieaanvraag die (de medewerker van) de woningcorporatie namens de woningzoekende indient. Deze aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke Toetsingscommissie Urgentie, die door WoonService Regionaal is ingesteld. Het komen tot een besluit is vastgelegd in een heldere procedure. Als de commissie negatief besluit, heeft de woningzoekende de mogelijkheid om bij de BeroepsCommissie Urgentie in beroep te gaan tegen dit besluit. De BeroepsCommissie toetst of de Toetsingscommissie Urgentie de procedure correct gevolgd heeft. Bij het indienen van een bezwaar door een woningzoekende begint jouw rol als secretaris van de BeroepsCommissie Urgentie. Jij ontvangt de bezwaren en gaat vanaf dat moment aan de slag om het beroepsproces in goede banen te leiden.

Opdracht

De opdracht van de secretaris BeroepsCommissie Urgentie is om gedurende het gehele urgentieproces de verbindende schakel te zijn tussen de indiener van beroep, de BeroepsCommissie Urgentie en de ToetsingsCommissie Urgentie. Daarbij ondersteun jij de BeroepsCommissie Urgentie op een proactieve en professionele wijze door regie te voeren op de doorlooptijd en proces van de urgentieaanvraag. Je bent het aanspreekpunt voor de bezwaarmakende woningzoeker, geeft informatie over het proces en je toetst de ingediende stukken op volledigheid. Je adviseert de voorzitter over de ontvankelijkheid van het bezwaar. Als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, organiseert de BeroepsCommissie Urgentie hierover een hoorzitting waarin zowel de woningzoekende als de ToetsingsCommissie Urgentie worden gehoord. Als secretaris bereid jij de stukken voor, je bent aanwezig bij de hoorzittingen en je bent verantwoordelijk voor zorgvuldige en mensgerichte verslaglegging en afwikkeling. Op dit moment staat er eenmaal per (gemiddeld) drie weken een dagdeel (middag/avond) gepland voor deze hoorzittingen. Per zittingsdag worden er drie tot vijf beroepszaken behandeld met elk een tijdsduur van circa 30 minuten.

Je bent als secretaris verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de stukken aan alle betrokkenen om tot een besluit te komen en je bereidt de hoorzitting voor. Je houdt toezicht op de doorlooptijd, legt de besluiten vast en informeert de ToetsingsCommissie Urgentie en de indiener van het beroep over het besluit. Naast het regisseren en het verslagleggen van het proces is het cruciaal in je opdracht dat je ervoor zorgt dat mensen zich gehoord en gezien voelen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een gedreven secretaris die ruime ervaring heeft met complexe vraagstukken. Je bent een verbinder, relatiegericht en je hebt aandacht voor het verhaal van de ander door een onbevangen en open houding. Je kunt goed luisteren en het helder communiceren op schrift gaat jou goed af. Je bent als ervaren secretaris bekend met regievoering en weet hoe je een proces coördineert, hoe je invulling geeft aan de uitvoering en hoe je resultaat behaalt binnen de afgesproken termijn. Jouw aanpak kenmerkt zich door het combineren van analytisch en organiserend vermogen en een sterk ontwikkeld bewustzijn ten aanzien van je omgeving. Je geeft op kwaliteitsgerichte wijze invulling aan jouw rol; zorgvuldig, integer, precies en proactief. Bij voorkeur heb je ervaring met juridische vraagstukken en/of beroepsprocedures of vergelijkbare processen. Affiniteit met de regio en volkshuisvesting is een pré. Het geeft je veel voldoening om vanuit jouw rol een bijdrage te kunnen leveren aan complexe en soms schrijnende maatschappelijke vraagstukken. De gemiddelde tijdsbesteding per week bedraagt 8 uur. Je bent flexibel in je tijdsbesteding en checkt bij voorkeur iedere dag even of er nieuwe aanvragen zijn. Je voelt je verantwoordelijk voor een snel en zorgvuldig proces.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een maatschappelijk relevante opdracht met veel vrijheid en regelruimte om vanuit huis je eigen tijd en werk in te delen. Het gaat om een opdracht met een gemiddelde tijdsbesteding van 8 uur per week waarvan 4 uur per 3 weken op locatie tijdens de hoorzittingen van de BeroepsCommissie Urgentie. Voor een verwachte tijdsduur van minimaal 1 jaar, startdatum (bij voorkeur) 29 juni.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Smaggy Biekman en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt, ontvangen we graag je CV, motivatie en een tariefsindicatie via onderstaand reactieformulier. Gesprekken met VOOR zijn gepland op woensdag 8 en 15 juni in Rotterdam. De gesprekken bij WoonService Regionaal zijn op dinsdagmiddag 28 juni in ‘s-Hertogenbosch.
Voor meer informatie: Smaggy Biekman (smaggy@voor.nl)