Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Huisvesting

Zaandam

04-03-2021

Teamleider Huisvesting

Pragmatische en communicatieve teamleider met ruime ervaring in bouw en huisvesting

Organisatie

Zaan Primair is een vooruitstrevende onderwijsorganisatie die bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor primair onderwijs waar dagelijks 6.500 kinderen van 4– 12 jaar onderwijs volgen. De scholengroep biedt openbaar basisonderwijs, speciaal onderwijs en een kernschool voor nieuwkomers. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad en zowel in stedelijk als in landelijk gebied: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid.

Zaan Primair wil kinderen de beste basis voor een succesvolle toekomst geven. Waarden, normen en respect krijgen duurzaam aandacht. Leerlingen worden gemotiveerd het beste uit zichzelf te halen. Of ze nu een extra uitdaging nodig hebben of een duwtje in de rug. Iedere school heeft een eigen identiteit, profiel en achtergrond.

Zaan Primair wil vernieuwend zijn in haar onderwijs. De onderwijsgebouwen zijn essentieel om dit te bereiken. Samen met haar collega onderwijsorganisatie Agora heeft Zaan Primair een visie op het “Zaanse Schoolgebouw van de Toekomst“ ontwikkeld waar de ontwikkeling van het kind centraal staat en onderwijs en opvang in Integrale Kindcentra wordt aangeboden. Het staat midden in de wijk, is breed toegankelijk, flexibel, en duurzaam. Ook is een integraal huisvestingsplan in de maak, waarin de bouwplannen voor de komende 15 jaar worden vastgelegd. Zaan Primair heeft op dit moment 35 schoollocaties.

Voor Zaan Primair zoeken wij een teamleider huisvesting. Huisvesting is onderdeel van het bestuursbureau, welke het College van Bestuur en de schooldirecteuren ondersteunt en adviseert in hun dagelijkse werk. De teamleider huisvesting valt direct onder de voorzitter van het College van Bestuur en is lid van het MT. Het MT bestaat uit de twee bestuursleden en de collega teamleiders voor P&O, ICT, Bedrijfsvoering en Financiën en Innovatie & Kwaliteit. 

Functie

Door betere scholen te bouwen lever je een cruciale bijdrage aan goed en vernieuwend onderwijs en daarmee de toekomst van de Zaanse kinderen” Brigit Schumacher, voorzitter College van Bestuur

Als teamleider huisvesting ben je in de volle breedte verantwoordelijk voor alle huisvestingsaangelegenheden variërend van nieuwbouw en renovatie tot dagelijks onderhoud, het meubilair en de schoonmaak. Je levert een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling, zoals het integraal huisvestingsplan dat op dit moment samen met collega onderwijsorganisaties en de gemeente Zaanstad wordt ontwikkeld. 

Je vertaalt dit beleid naar jaarplannen en begrotingen en concrete plannen voor bouw, beheer en onderhoud en brengt samen met de financiële deskundigen de financiële consequenties in beeld. Je voert de regie over nieuwbouw en renovatieprojecten van ontwerp tot realisatie. Je stuurt, soms mede met behulp van extern ingehuurde projectleiding, alle betrokken partijen aan zoals architecten, aannemers en bouwbedrijven. Je zorgt voor adequate monitoring dat alles goed, tijdig en binnen de vastgestelde budgetten wordt opgeleverd, je stuurt bij waar nodig en rapporteert regelmatig over de voortgang.

Je opereert in een ingewikkeld krachtenveld waarbij nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente en collega onderwijsorganisaties noodzakelijk is. Je bent gesprekspartner voor alle relevante instanties en organisaties over huisvestingsvraagstukken, onderhandelt, werkt samen en betrekt op tijd de juiste partijen.

Samen met je team en je collega teamleiders binnen het bestuursbureau lever je adequate ondersteuning en advies aan de schooldirecteuren en het College van Bestuur. Daarbij werk je waar mogelijk integraal en domein overstijgend en neem je deel aan werk- en projectgroepen

Je geeft leiding aan het team huisvesting dat naast jouzelf, bestaat uit twee onderhoudsmedewerkers, een medewerker ondersteuning en twee extern ingehuurde medewerkers. Daarnaast stuur je externe projectleiders aan die bijvoorbeeld de bouw van de nieuwbouwprojecten begeleiden.

Binnen deze brede functie ligt het accent op de voorbereiding en begeleiding van nieuwbouw- en renovatieprojecten, en bouw-gerelateerde zaken zoals uitbreiding. Hier zul je verreweg het grootste deel van je tijd aan besteden, zonder dat je de overige zaken uit het oog verliest.

Wie wij zoeken

We zoeken een pragmatische teamleider met een stevige expertise op het gebied van bouw en huisvesting. Je bent ervaren in het aansturen van nieuwbouw en renovatieprojecten c.q. hebt ervaring in het voeren van de regie, waarbij externe projectleiders de dagelijkse bouwbegeleiding op zich nemen onder jouw verantwoordelijkheid. 

Je bent communicatief sterk, duidelijk, transparant, luisterend en laagdrempelig in het contact. Je bent een netwerker en een goede onderhandelaar met gevoel voor de verschillende belangen die er zijn. Je gedijt goed in een functie die veel zelfstandigheid en dienstbaarheid vraagt en waarin tegelijkertijd een goede samenwerking met alle betrokken spelers binnen en buiten Zaan Primair essentieel is. 

Je hebt een visie op huisvesting, je bent resultaatgericht en omgevingsbewust. Je bent strategisch en met name tactisch sterk, en hebt kennis van de operatie zodat je snapt wat daar gebeurt. Je bent flexibel, oplossingsgericht en kunt effectief opereren in een speelveld waarbij bijvoorbeeld het schakelen met meerdere partijen en strakke budgettaire kaders soms ook even geduld vragen of tot een aanpassing leiden. 

Je bent een meewerkend voorman, die oor en oog heeft voor je teamleden en hen begeleidt in hun ontwikkeling. Je geeft adequaat sturing aan de extern ingehuurde medewerkers en projectleiders. Deze boeiende positie in het hart van de onderwijsorganisatie, waarbij je over de volle breedte van de huisvestingsvraagstukken schakelt met bestuurders, schooldirecteuren, collega teamleiders, medewerkers en externe experts, past je als een jas. 

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding in bijvoorbeeld Vastgoed, Facilitair Management of Bouwkunde. Je hebt affiniteit met het onderwijs en begrijpt de dynamiek van een non profit organisatie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een maatschappelijk relevante functie in een vooruitstrevende onderwijsorganisatie waar je een bijdrage levert aan de toekomst van kinderen in de Zaanstreek. Een relatief nieuw samengesteld managementteam die gezamenlijk op een positieve en vernieuwende manier bouwen aan een toekomstbestendige moderne organisatie. De functie is gewaardeerd in schaal 12 met een structurele eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs. De aanstelling is voor 32 - 36 uur per week. De standplaats is Zaandam, gegeven Covid-19 wordt er ook vanuit huis gewerkt.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Stefan van den Oever en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Deze vacature staat ook op onze LinkedIn pagina via deze link. Het volgen van onze LinkedIn pagina en het delen en liken van deze vacature wordt gewaardeerd.

Stefan is bereikbaar op 06-51705362. De voorselectie vindt plaats tot medio april. De selectiegesprekken bij Zaan Primair vinden de tweede helft van april plaats. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van deze procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding geldt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We volgen tijdens deze procedure uiteraard de RIVM richtlijnen.