Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Hoofd Collectieve Belangenbehartiging

Utrecht

15-12-2023

Hoofd Collectieve Belangenbehartiging

Strateeg: creatief, gezaghebbend en initiatiefrijk

Voor FBZ/LAD zoeken wij een gezaghebbend Hoofd Collectieve Belangenbehartiging die een bijdrage levert aan de grote vraagstukken waar de zorg de komende decennia voor staat. Met energie, creativiteit en lef versterk je de organisatie op het gebied van belangenbehartiging en zorg je voor goed gepositioneerde professionals in de zorg.

Organisatie

De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) is de belangenbehartiger voor 46.000 zorgprofessionals in dienstverband, waaronder psychologen, artsen, fysiotherapeuten en orthopedagogen. Een groeiend aantal van nu 27 (beroeps)verenigingen, waaronder de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD is de werknemersorganisatie voor ruim 35.000 (aankomende) artsen in dienstverband en behartigt onder andere de belangen van medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, jeugdartsen, artsen in opleiding en een aantal aanverwante beroepsgroepen, zoals klinisch chemici en ziekenhuisapothekers.

FBZ en LAD hebben één gezamenlijke werkorganisatie en houden zich beide bezig met de werknemersbelangen van leden en zitten aan alle relevante cao-tafels in de zorg. Ook aan andere overlegtafels als het pensioenfonds, functiewaardering, scholingsfondsen en bij individuele instellingen vertegenwoordigen zij de leden. In de context van de zorg, waar personeelstekort een belangrijk vraagstuk is voor de komende jaren, maakt de FBZ/LAD zich sterk voor een gezond en veilig werkklimaat, zodat vakbekwame professionals hun werk kunnen doen. FBZ/LAD is een gerespecteerde gesprekspartner. Ze daagt de overheid uit om met heldere politieke keuzes te komen en denkt mee over innovatieve oplossingen en een optimale organisatie van de zorg. De organisatie zet zich in voor het versterken van zeggenschap voor de bij hen aangesloten professionals.

Over de organisatie
In het prettige kantoor van Domus Medica in Utrecht werken de 45 zeer betrokken en professionele collega’s van FBZ/LAD in een gezamenlijke organisatie.

Zij zorgen dat de leden van de aangesloten verenigingen een constructieve stem hebben. Er is een sterk besef dat goede samenwerking met elkaar gewenst is om tot goede resultaten te komen. De teams (Communicatie, Juridische ondersteuning, Beleid, Collectieve belangenbehartiging en een aantal ondersteunende afdelingen) werken nauw samen met elkaar en met de besturen en vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Er is een intensieve samenwerking met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) op inhoudelijk vlak maar ook voor het delen van een aantal voorzieningen.

De organisatie wordt geleid door een MT waar het Hoofd Collectieve Belangenbehartiging deel van uitmaakt. Het MT is verantwoordelijk voor de koers van de organisatie en een heldere en herkenbare positionering van FBZ en LAD. Het team van collectieve belangenbehartiging bestaat uit 10 professionals die FBZ en LAD vertegenwoordigen bij cao’s, pensioenfondsen, A+O fondsen en bij instellingen in de regio.

Functie

Het hoofd collectieve belangenbehartiging is de schakel die intern en extern verbindt. Je zorgt dat de verschillende verenigingen goed gehoord en geïnformeerd zijn en zoekt naar nieuwe manieren om die afstemming te verbeteren. Je hebt een goede antenne voor cruciale informatie en signalen in het netwerk. Je zorgt voor verbinding met samenwerkingspartners en voor het eigen gezicht van FBZ en LAD.

Je geeft direct leiding aan het team van onderhandelaars. Draagt zorg voor een team waar mensen hun werk met plezier en in vertrouwen kunnen doen. Je ondersteunt zelfstandigheid en stimuleert samenhang. Bent beschikbaar om af te stemmen en mee te denken. Faciliteert, begeleidt en inspireert.

Je versterkt het MT op het gebied van collectieve belangbehartiging en interne en externe samenwerking daartoe. Hier breng je bij uitstek de blik van buiten, nieuwe inzichten en samenhang in de vraagstukken die spelen. Je bent aanwezig bij bestuursvergaderingen en informeert beide besturen, de Ledenraad van de LAD en Algemene Vergadering van FBZ over lopende cao- en andere collectieve trajecten.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren leidinggevende (academisch werk- en denkniveau), die creatief is op de inhoud en leidinggeeft vanuit vertrouwen. Je hebt bij voorkeur ervaring in het maatschappelijk domein in een complexe context met veel belangen en belanghebbenden. Ervaring in het werken met verenigingen is een pré.

Je bent goed in staat een relevant netwerk uit te bouwen. Bent bekend en benaderbaar. Je hebt een aansprekende visie waar mensen graag naar luisteren, en bent betrouwbaar, geloofwaardig, gezaghebbend en bovenal een ‘verbinder’. Collega’s zoeken je graag op voor overleg en ondersteuning. Jij vertrouwt en bekrachtigt hen en legt de verbinding naar andere teams.

Je hebt een scherp oog voor externe ontwikkelingen en je brengt echt iets nieuws (in denken en handelen) in de grote vraagstukken van de zorg in de komende decennia. Dit maakt je nog meer gemotiveerd om je in te zetten voor goede arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Inhoud gedreven en helder in je communicatie. In staat om de uitdagingen om te zetten in concrete ideeën, adviezen, plannen en hiermee de kwaliteit, zichtbaarheid en effectiviteit van de FBZ en de LAD te verbeteren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een positie waarin je van betekenis kunt zijn voor de zorg en de aangesloten leden. Je draagt direct bij aan oplossingen met grote impact voor leden en hun organisatie. Dit is een inhoudelijke en leidinggevende rol waarin jij je verder kunt ontwikkelen.

De standplaats voor de functie is Utrecht. Er is de mogelijkheid om hybride te werken. Je ontvangt een bij de functie behorend salaris passend bij je opleiding en ervaring van € 7.000,- tot € 9.000 per maand met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een leaseauto.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie te doen, Carola Roos en Tim de Jong zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie via onderstaand reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een gesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende gelegenheid om jouw vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie. De voorselectiegesprekken vinden plaats op 30 januari en 1 februari in Zoetermeer.  De gesprekken met de advies en selectiecommissie zijn gepland op 9 februari 's middags in Utrecht. Een referentenonderzoek maakt onderdeel van de procedure.