Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiomanager a.i.

Zutphen

20-01-2018

Regiomanager a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Voortvarende en diplomatieke Regiomanager a.i. eerstelijn in Zutphen’

Organisatie

HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) is een samenwerkingsverband van drie regionale Huisartsencoöperaties: Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen. HOOG ondersteunt huisartsen bij het uitvoeren van hun huisartsenvak 24/7. De drie coöperaties zijn vervolgens aandeelhouder van HOOG, waardoor de huisartsen gezamenlijk beleid kunnen ontwikkelen ten aanzien van zorg, kwaliteit, innovatie, ICT, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging.

In de regio’s worden de ondersteunende activiteiten in samenhang uitgevoerd door de regio-organisatie. Huisartsen zijn als groep hierdoor beter aanspreekbaar voor ketenpartners, zorgverzekeraars gemeenten en patiëntenorganisaties.

Voor de regio Zutphen (53 praktijken, drie ketenzorgstraten: Diabetes, COPD, CVRM en GGZ) zijn we op zoek naar een Regiomanager a.i.

Opdracht

De Regiomanager a.i. is verantwoordelijk voor de aansturing van de dag- en ketenzorg in de regio Zutphen. Samen met de regiomanager spoedzorg geef je vorm aan de samenhang van de huisartsenzorg in de regio.

Je neemt waar tijdens een afwezigheid vanwege ziekte. Je bent in deze periode integraal verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte aansturing van de dag- en ketenzorg. Je bewaakt de begroting en je ziet toe op het nakomen van de afspraken met de Zorgverzekeraars. Je vertaalt beleid naar concrete werkafspraken en je doet proactief voorstellen aan de directie op het gebied van financiën, organisatie, kwaliteit, scholing en personeel. Creëren van draagvlak en ontwikkelen van nieuwe projecten gericht op substitutie en innovatie zijn aan jou toevertrouwd.

Je voert overleg met de huisartsen en andere ketenpartners over de werkwijze en maakt afspraken hierover en geeft leiding aan de consulenten voor de verschillende zorgstraten. Je legt direct verantwoording af aan de directeur regio Zutphen.

Wie wij zoeken

Je bent een creatieve en stevige persoonlijkheid die de eerstelijn kent en snel verbindingen kan leggen. Je houdt van een dynamische en complexe omgeving. Je bent klantgericht en schakelt moeiteloos tussen werken op tactisch/strategische niveau en uitvoerend niveau, waarbij je bereid bent ook zelf zaken uit te werken.

Ervaring in/met de eerstelijnszorg is noodzakelijk. Ervaring met zorgverzekeraars en/of gemeenten is een pré.

In een organisatie volop in ontwikkeling ben jij in staat om proactief en transparant te werken. Je bent goed in staat om zelfstandig te werken en weet wanneer je mandaat moet vragen. De persoonlijke klik is belangrijk voor deze opdracht, dus humor, energie (aan- en doorpakken) en stevigheid (tegenspreken) zijn aanwezig.

Een uitgelezen kans om in deze unieke en vooruitstrevende organisatiestructuur je steentje bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen in de eerstelijnszorg.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De opdracht is voor een periode van minimaal 6 maanden voor 16 – 20 uur per week. Startdatum is z.s.m. De selectiegesprekken met VOOR zijn op maandag 29 januari a.s. De kennismakingsgesprekken voor maximaal twee potentiele kandidaten bij HRZu/HOOG zijn op donderdag 1 februari a.s.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je CV, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en tarief per mail (philip@voor.nl).