Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Behandelzaken Kortdurende Zorg

Rotterdam

15-06-2021

Manager Behandelzaken Kortdurende Zorg

Netwerker met visie, sterk op bedrijfsvoering en teamspeler

De behandeldienst Kortdurende Zorg binnen Laurens is werkzaam op twee grote en twee kleinere locaties en heeft de afgelopen jaren veel wisseling in leiding gehad. Tot 1 oktober a.s. wordt de dienst aangestuurd door een interim manager. Laurens is daarom op zoek naar een nieuwe manager die het stokje kan overnemen en de Behandeldienst en het MT met visie, enthousiasme en energie komt versterken.

Organisatie

Laurens is een grote en ambitieuze aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken, die klanten ondersteunt om zo lang mogelijk thuis te wonen: veilig, zelfstandig en comfortabel.

Laurens ondersteunt duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken om zo prettig mogelijk oud te worden. Op hun eigen manier, in hun eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van hun eigen mogelijkheden. Laurens is er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden. De ouderen vertrouwen dagelijks op de zorg van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens.

Laurens is georganiseerd op expertise in domeinen. Elk domein bestaat uit één type klantproces dat een eigen dynamiek en werkwijze kent. Het betreft de domeinen: Thuiszorg (extramurale zorg), Kortdurende Zorg met Verblijf (revalidatie en palliatieve zorg) en Wonen met Zorg (langdurige intramurale zorg). Deze drie domeinen worden elk geleid door een directeur. Daarnaast zijn er ondersteunende diensten: Finance & Control, Human Resources, Informatisering & Automatisering, Strategie Beleid & Innovatie, Communicatie, Zorgverkoop en Facilitair Bedrijf & Vastgoed.

Over het domein Kortdurende Zorg
Kortdurende Zorg bij Laurens wordt geleverd vanuit vier unieke Rotterdamse locaties. Op de Noordoever vanuit de Antonius Binnenweg locatie (AB) gelegen aan de nieuwe Binnenweg in het bruisende centrum van Rotterdam. Op de Zuidoever is in 2015 het ultramoderne revalidatiehotel Intermezzo opgeleverd. Daarnaast zijn er twee kleinere locaties: de revalidatie boerderij Avanze voor revalidatie en Cadenza Zuid voor palliatieve zorg. Deze locaties vormen samen de Kortdurende Zorg en kennen ieder volledig hun eigen dynamiek.

Binnen het domein Kortdurende Zorg (KDZ) kunnen mensen revalideren na een operatie, ongeval of ernstige ziekte met een revalidatieprogramma op maat. Laurens werkt daartoe nauw samen met ziekenhuizen, zoals het Erasmus Medisch Centrum, het Maasstad- en het Ikazia Ziekenhuis (gelegen pal naast Intermezzo). De klanten van KDZ hebben hoog complexe zorg nodig, krijgen vooruitstrevende behandelingen en nemen deel aan diverse onderzoeken, bijvoorbeeld onderzoek naar de latere gevolgen van een post-COVID-19-opname.Binnen KDZ staat gastvrijheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel. De klant voelt zich welkom en heeft een zo prettig mogelijk verblijf. Bij Laurens zeggen ze wat ze denken, houden ze van aanpakken en staan ze dicht bij hun klanten.

De KDZ wordt verleend door een deskundig en in de aandoening gespecialiseerd multidisciplinair klant- en behandelteam. Alle disciplines en faciliteiten zijn op de locatie aanwezig. Dit team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, fysio- en ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers. Alles met als doel om een klimaat te realiseren voor optimale revalidatie en herstel. Er werken ongeveer 90 behandelaren binnen de behandeldienst, voornamelijk locatie gebonden. Deze worden aangestuurd door een manager behandelzaken.

Het MT van KDZ bestaat uit twee locatiemanagers, een business controller, een HR partner, een directiesecretaris en de manager behandelzaken en wordt aangestuurd door de directeur KDZ. De locatiemanagers zijn eindverantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening op de locaties. De manager behandelzaken is verantwoordelijk voor de behandeldienst. De locatiemanagers en de manager behandelzaken werken naadloos samen en worden daarbij ondersteund door de HR partner, de controller en de directiesecretaris. De ambitie van (het MT van) KDZ is de komende jaren de bedrijfsvoering van zorg en behandeling beter op elkaar af te stemmen en om gezamenlijk als team meer nieuwe en specialistische doelgroepen te gaan bedienen.

Het afgelopen jaar stond voor KDZ grotendeels in het teken van bedrijfsvoering. Aanleiding was de landelijke tariefkorting vanaf 2021, leegstand vanwege de corona crisis en flexibilisering van het behandelaanbod en de inzet van medewerkers.

Eind 2020 is er met een externe partij (P5Com) een analyse gemaakt hoe bedrijfsvoering en zorgpaden efficiënter georganiseerd kunnen worden. Op basis daarvan is een dashboard ontwikkeld en zijn de zorgpaden verder uitgewerkt. Daarmee is een basis gelegd om beter en flexibeler in te kunnen spelen op de verschillende zorgvragen van de verschillende (specialistische) doelgroepen. De manager behandelzaken heeft, samen met het MT, een start gemaakt met de implementatie en stuurt/coacht de behandeldienst om met de nieuwe werkwijze aan de slag te gaan. Hiermee is een begin gemaakt met het creëren van een stabielere bedrijfsvoering binnen de behandelteams.

Er is nu aandacht nodig voor het doorontwikkelen van de behandeldienst naar taakvolwassen behandelteams die effectiever en pro-actiever met elkaar samenwerken binnen en tussen alle locaties van KDZ. In het MT is er behoefte aan effectief samenwerken rond bedrijfsvoering en cultuur vanuit de verschillende verantwoordelijkheden van de locatiemanagers en de manager behandeldienst.

Laurens KDZ is op zoek naar een manager Behandelzaken die er veel zin in heeft om de komende jaren verder te bouwen aan bovenbeschreven ontwikkelingen. Een ervaren manager die samen met behandelaren en MT een slag weet te maken in het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering en een cultuur weet te realiseren waar samenwerken de norm is en de behandelaren op alle locaties zich één team voelen.

Functie

Als manager Behandelzaken ben je de inspirator en motor van de Behandeldienst. De behandelaren staan voor hun vak en vinden het fijn om even met jou te sparren over diverse (organisatorische ) vraagstukken. Je bent als manager Behandelzaken vanuit het MT verantwoordelijke voor het effectief en efficiënt aanbieden van (revalidatie-)behandeling binnen het netwerk Kortdurende Zorg in Rotterdam en je wordt uitgedaagd om constant op zoek te gaan samenwerkingsmogelijkheden in het netwerk om gezamenlijk zorg voor nieuwe doelgroepen te realiseren. Altijd in nauwe afstemming met de collega’s binnen het MT. Revalidatie ontwikkelen voor een nieuwe doelgroep vraagt ultieme samenwerking tussen zorg en behandeling.

De focus voor de manager Behandelzaken ligt het komende jaar op de basis verder op orde brengen. Denk daarbij aan zaken zoals:

  • transparant sturen op een positief resultaat van de bedrijfsvoering
  • verantwoordelijkheid voor eigen bedrijfsvoering van professionals vergroten en een stabiele formatie creëren
  • een cultuur creëren gericht op samenwerking: het realiseren van effectieve en kwalitatieve samenwerking binnen de diverse disciplines en binnen de behandeldienst, van de behandeldienst met de zorg, in het MT en met extern netwerk van o.a. ziekenhuizen.

Voor de komst van de interim manager werd de Behandeldienst aangestuurd door twee teamleiders. De interim manager heeft ervaren dat de aansturing van de behandeldienst een te grote omvang heeft voor één manager door de veelheid van uitdagingen en ambities die er ligt. Er is daarom recent in het MT besloten dat er een projectleider bedrijfsvoering aangetrokken wordt. Deze projectleider wordt aangestuurd door de manager behandeldienst en krijgt de opdracht om alle werkzaamheden rondom het optimaliseren en implementeren van de bedrijfsvoering te coördineren en uit te voeren. Op deze manier kan de manager Behandelzaken o.a. meer tijd vrijmaken voor het samen met behandelaren verder optimaliseren van de samenwerking tussen de locaties en het vergroten van naamsbekendheid en mogelijkheden van Laurens binnen de (Rotterdamse) Ziekenhuizen.

Om continuïteit van de ingezette acties te bevorderen ook na het vertrek van de interim manager behandelzaken, is/komt er een projectleider bedrijfsvoering. Deze projectleider valt onder de manager behandelzaken/behandeldienst en stuurt de behandeldienst aan op een aantal ingezette acties rond de bedrijfsvoering.

Wie wij zoeken

Wij zoeken voor Laurens een manager Behandelzaken die blij wordt van het lezen van de pittige opgave die er ligt. Iemand die wil bijdragen aan het bouwen aan een Behandeldienst waar we trots op zijn. Iemand met liefde voor kortdurende zorg. Je bent een ervaren, doortastende manager (HBO+ werk- en denkniveau). Je hebt de nodige veranderkundige ervaring en weet je teams mee te nemen. Bij voorkeur beschik je over een relevante opleiding op het gebied van (verander)management en bedrijfskunde. Om de ambitie om revalidatiezorg voor nieuwe doelgroepen te realiseren heb je ervaring met ziekenhuiszorg en spreek je de taal van de verwijzers. Je beschikt bij voorkeur over een netwerk in complexe organisaties van omvang zoals de Rotterdamse Revalidatie- en/of ziekenhuis zorg.

Je bent bedrijfskundig sterk en vindt het leuk om processen strak te organiseren. Uiteraard heb je ervaring met begrotingssystematiek en procesoptimalisatie in de (gespecialiseerde revalidatie- en ouderen-) zorg. Je hebt een heldere visie op het aansturen van een multidisciplinaire hoogopgeleide behandeldienst naar meer pro-actieve en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je bent sparringpartner voor de directeur KDZ en de locatiemanagers in het MT vanuit eerder opgedane vergelijkbare ontwikkelingen.

We denken aan meerdere profielen voor de nieuwe manager Behandelzaken. Mogelijk heb je een vergelijkbare functie uitgevoerd in een revalidatiecentrum of bij een (kleinere) organisatie voor (ouderen-)zorg. Wellicht ben je werkzaam geweest als manager binnen één van de ziekenhuizen.

Jouw kracht en plezier is het inzichtelijk maken, bespreken en inzetten van acties met de behandelaren in samenhang en samenwerking met de zorg- en dienstverlening. In je aansturing ben je consequent en duidelijk. Je houdt rekening met dat veranderen binnen een organisatie met de omvang van Laurens soms meer tijd vraagt en weet daarbij scherp de uitgezette koers vast te houden.

Je voelt je thuis in de cultuur van Laurens en Kortdurende Zorg: zeggen wat je vindt, houden van aanpakken, een beetje humor en gaan voor kwaliteit! Jij neemt soms ook even afstand, brengt rust en werkt vanuit overzicht en kiest je moment.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en veelzijdige functie binnen een prachtige Rotterdamse organisatie. Je draagt wezenlijk bij aan de Rotterdamse Kortdurende Zorg waarin je verschil kunt maken. Er is ruimte voor innovatie en ondernemerschap en om je als mens en professional te blijven ontwikkelen.

De functie wordt gewaardeerd conform de CAO VVT FWG 70.

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle belangstellenden worden verzocht te solliciteren via het reactieformulier hieronder op onze site.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 10 juli a.s. via het reactieformulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Die gesprekken vinden plaats van 21 juni tot en met 2 juli aanstaande. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek met VOOR. Deze gesprekken vinden plaats op 8 of 9 juli aanstaande. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De selectiegesprekken met Laurens KDZ vinden plaats op 19 en 20 juli. Ook hierbij zullen de dan geldende richtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Het MT van KDZ kijkt uit naar je komst. Als je aansluit bij dit profiel ben je van harte uitgenodigd om te reageren!