Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager

Delft

19-11-2019

Teammanager

Een verbindende teammanager die met beide voeten stevig op de grond staat.

Organisatie

Perspektief slaat een nieuwe koers in. Om deze nieuwe koers te ondersteunen, zoeken wij namens Perspektief meerdere nieuwe collega's op essentiële posities. 

Perspektief is een betrokken zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, dakloos zijn en die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Juist in een tijd dat zorg voor mensen met psychische problemen sterk onder druk staat en een sterke groei te zien is van het aantal mensen met onbegrepen gedrag die niet (meer) in een GGZ-context behandeld worden, helpt Perspektief deze mensen om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven. Perspektief sluit niemand uit. Perspektief vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke taak.

Perspektief focust op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Elke cliënt wordt begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en de mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Vanuit de overtuiging dat werk de beste zorg is, worden cliënten begeleid naar betaald of vrijwilligerswerk. Perspektief richt zich op maatschappelijk ondernemerschap, zoekt actief samenwerking met gedreven ondernemers en is zelf aanbieder in catering, schoonmaak, vervoer en meer. Door het verrichten van geschikt werk bouwen cliënten een maatschappelijk bestaan op, daarbij geholpen en ondersteund door een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

“Als ik geweten had dat er zoiets was als Perspektief had ik niet twee jaar op straat hoeven te leven” . Chris

Perspektief, waar meer dan 470 bevlogen medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten en met een omzet van 32 miljoen euro, levert haar diensten aan Den Haag, Delft, Midden-Holland Rotterdam en Lansingerland. Perspektief werkt veel samen in netwerken en ketens met partijen binnen zorg en welzijn en met de justitiële keten. Perspektief wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, samen met het MT en bestuurssecretaris.

“Vrijheid, ruimte en vertrouwen, dat is voor mij Perspektief”  Tamara

De medewerkers werken in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams en worden ondersteund door teammanagers. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Het gaat bij Perspektief om lef, passie en maatschappelijk ondernemerschap. Medewerkers zijn trots op hun eigen organisatie. Bevlogenheid en werkplezier zijn, ondanks de ervaren werkdruk, groot. Perspektief is een organisatie die enthousiasmeert, energie geeft en ook vraagt. Eigen regie van de cliënt, het vakmanschap van de medewerkers, verbinding en vertrouwen, vormen het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie. De activiteiten van Perspektief zijn gericht op persoonlijke groei en vooruitgang van de cliënt op de verschillende leefgebieden. De collectieve ambitie is maatschappelijke participatie, sociale acceptatie en duurzame veiligheid in de wijk.


Functie

Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor 2 locaties met elk een team van ongeveer 20 FTE. Je ontwikkelt je team en de medewerkers binnen het team. Je geeft het team de regelruimte om op de juiste manier bij te dragen aan uniforme zorgverlening en het herstel van de cliënten van Perspektief wat idealiter leidt tot cliënten die zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Na een periode van ondercapaciteit en ‘basis op orde’ is nu de tijd aangebroken om nog meer accent te leggen op herstel van de cliënt. De manager levert een essentiële bijdrage aan dit proces. Je geeft vertrouwen en ruimte en stelt het kader. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van de optimale zorg, waarbij veiligheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid en kwaliteit voorop staan.

Als teammanager vertaal je strategie en visie naar operatie, voer je gesprekken met gemeentebestuur, winkeliers en bewoners in de wijk, werk je aan de doorontwikkeling van het team en ben je nauw betrokken bij de 24/7 zorg voor de cliënten. Je zorgt dat de bedrijfsvoering op orde is en werkt samen met de overige teammanagers. Je rapporteert rechtstreeks aan het bestuur.

In de komende periode speelt een vraagstuk rondom huisvesting, wat veel samenspraak met externe partijen en aandacht van de Teammanager zal vragen.

Wie wij zoeken

De teammanager die wij zoeken is een stevige persoonlijkheid die bij voorkeur ervaring heeft met kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld in de psychiatrie) en in ieder geval affiniteit heeft met de cliënten van Perspektief. In deze drukke en uitdagende functie ben je goed in staat om, naast de dagelijkse gang van zaken, te kunnen handelen op abstractieniveau. Iedere dag vraagt schakelen tussen operatie en tactisch/strategische vraagstukken.

Je bevordert de samenwerking in je teams en zoekt de verbinding. Je hebt ruime kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, beweegt je makkelijk binnen de politiek en de wijk waar je locatie zit. Je weet je stevig te positioneren in het krachtveld tussen de wensen van je cliënten, medewerkers, omwonenden, de organisatie en de externe stakeholders. Je communiceert helder en daagt mensen uit om het beste uit zichzelf te halen. Je denkt in uitdagingen en kansen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een mooi moment om aan boord te stappen bij Perspektief. We bieden een veelzijdige en uitdagende rol, met veel impact en verantwoordelijkheid, binnen een organisatie die een nieuwe fase ingaat. Een functie waarin je samen met je team een hele mooie bijdrage kan leveren aan de zorg aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten. Het betreft hier een vaste functie voor 32-36 uur per week. Gestart wordt met een jaarcontract met zicht op verlenging.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype-adres), via het onderstaande reactieformulier. Perspektief heeft de intentie om voor 1 januari 2020 een kandidaat te benoemen, dus een snelle reactie is wenselijk.

Voordat we je uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Vermeld in je reactie ook je eventuele vakantieplanning en je Skype-adres. De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in de tweede helft van november en de eerste helft van december. Gesprekken bij Perspektief vinden plaats op 17 december in Delft. Een referenten-onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Roger Vroemen op roger@voor.nl of 06-20884554.