Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Accountmanager Zorgcontractering Sociaal Domein

Assen / Drenthe

01-08-2018

Accountmanager Zorgcontractering Sociaal Domein

Netwerker die ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar verbindt

Organisatie

Cosis is met circa 3.700 medewerkers, 1.500 vrijwilligers en een omzet van ruim 200 miljoen euro één van de grootste zorginstellingen van het Noorden. Dit gebeurt via het aanbieden van dagbesteding, ambulante gezinsondersteuning en, indien thuis wonen niet meer kan, middels woontraingscentra en gezinshuizen. Uitgangspunt hierbij is het werken in de driehoek: de samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar persoonlijk netwerk en de professional staat centraal. Cosis is ontstaan door een fusie van NOVO en Promens Care in 2013. Onlangs is afscheid genomen van de beide namen en gebruikt men naar buiten toe enkel nog de naam Cosis.


Om de dienstverlening van de organisatie nog meer te verankeren en om wendbaarder te zijn in een veranderende maatschappij, heeft Cosis samen met cliënten, het persoonlijk netwerk van cliënten, de medewerkers en externe stakeholders ‘De Bedoeling’ vastgelegd: ‘Waar staan we voor?’, ‘waar zijn we goed in?’ en ‘waar kunt u ons op aanspreken?’ zijn vragen die daarin zijn beantwoord. Dit vormt de basis voor de strategie: het helpen van kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven, tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en door samen kleine stappen te zetten.


Eén van de ontwikkelingen waar dit jaar mee is begonnen, is het inrichten van het zogeheten Cosis Marktcentrum (CMC). Het CMC heeft tot doel ontwikkelingen in regelgeving en klantvraag te monitoren en hier vervolgens op in te spelen. Binnen het CMC staat Cosis permanent in contact met interne en externe partijen. Relevante signalen uit de markt worden opgevangen en doorvertaald naar de eigen organisatie. Daarnaast brengt Cosis binnen het CMC financiers en contractexperts samen met als doel goede overeenkomsten af te sluiten en de relatie met de partners te verstevigen. Bijkomend effect is dat het CMC de zichtbaarheid van de organisatie onder een breed publiek vergroot. De Accountmanager Zorgcontractering levert hieraan een belangrijke bijdrage.


Door het vertrek van een collega is een vacature voor Accountmanager Zorgcontractering Sociaal Domein ontstaan voor de provincie Drenthe en een deel van Overijssel. De Accountmanager Zorgcontractering werkt nauw samen met de collega Accountmanager die actief is in de provincie Groningen. Zij worden beiden ondersteund door een collega Accountmanager die met name de verbinding met de interne organisatie legt. De Accountmanager Zorgcontractering rapporteert aan de Concerncontroller.

Functie

De zorgmanagers zijn eindverantwoordelijk voor de verschillende contracten met gemeenten. De Accountmanager Zorgcontractering ondersteunt en adviseert bij de aanbesteding en contractering van contracten met gemeenten in het kader van de Wmo en Jeugdwet. In deze veelzijdige rol beweeg je je zowel intern door de gehele organisatie heen als extern in de contacten met gemeenten. Je bent de regisseur van aanbestedingen en verantwoordelijk voor het relatiebeheer voor de zorgverkoop in het kader van de Wmo en Jeugdwet. Je schrijft mee met de aanbestedingen, waarbij je per aanbesteding inschat wie je vanuit de organisatie hierbij betrekt. Je stelt offertes op en draagt bij aan de adviezen hierover aan de managers en Raad van Bestuur. Je maakt marktanalyses, signaleert externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar interne uitvoeringsmogelijkheden. Je vertegenwoordigt de organisatie bij bijeenkomsten; je bent de oren en ogen van Cosis.

Wie wij zoeken

Affiniteit met (goede) zorg is belangrijk en je weet het belang van de klant goed voor het voetlicht te brengen richting gemeenten en de eigen organisatie. We vinden het fijn als je kennis van Wmo en Jeugdwet hebt en wellicht heb je werkervaring opgedaan bij gemeenten of andere zorgaanbieders – dit hoeft echter niet. Veel belangrijker vinden we het dat je qua persoonlijkheid en competenties past bij de functie en Cosis. Je haalt plezier uit het netwerken en spreekt de taal van gemeenten, of leert dit snel. Je signaleert ontwikkelingen in de markt en kunt inschatten wat de gevolgen en kansen zijn voor de organisatie. Je houdt ervan je door alle lagen van onze organisatie te bewegen, mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen bij veranderingen en ontwikkelingen. Je bent organisatiesensitief en een communicator pur sang. Hoewel je geen beleidsstukken hoeft te schrijven, schrijf je makkelijk en duidelijk.


Je bent in staat de door gemeenten gestelde eisen te interpreteren en deze te vertalen naar kwalitatief goede zorg, tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. Je weet deze tegen De Bedoeling aan te houden. Je staat stevig in je schoenen en bent gesprekspartner voor de verschillende managers. Je kunt mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en veranderingen en je durft ‘nee’ te zeggen als dat nodig is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een veelzijdige functie in een dynamische omgeving waar je, in nauwe samenwerking met de managers, de regisseur bent van de aanbestedingen en het relatiebeheer voor de zorgverkoop in het kader van de WMO en Jeugdwet. De salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De standplaats is Assen. Het werkgebied is Drenthe.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV (edo@voor.nl) via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op basis van het CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. Vanaf half augustus vinden de eerste gesprekken plaats via Skype. Live selectiegesprekken met VOOR vinden eind augustus en begin september plaats. Gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 13 september.