Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris en Kwaliteitsadviseur a.i.

Zutphen

16-10-2018

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Bestuurssecretaris en Kwaliteitsadviseur a.i. in de ouderenzorg (regio Gelderland)

Organisatie

Onze opdrachtgever is een ouderenzorg organisatie in het oosten van Gelderland (omzet 60 mio, 1000 medewerkers). De organisatie is volop in beweging met een ambitieus MT en een vernieuwende en inspirerende bestuurder. Naast de interne verbeter- en ontwikkelslagen die de organisatie thans doormaakt zal de komende tijd naar verwachting in het teken staan van de verkenning van samenwerking met een collega VVT organisatie. Voor deze ontwikkelingen zoekt de bestuurder extra ondersteuning in de vorm van een Bestuurssecretaris die tevens de kwaliteitsportefeuille op tactisch en strategisch niveau vorm geeft.

Opdracht

Je primaire taak is het ondersteunen van de bestuurder van de organisatie bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken. De bestuurssecretaris bereidt de bestuurlijke overleggen voor (MT, Cliëntenraad, Professionele adviesraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht) en zorgt dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Je bent de sparringpartner van de bestuurder, als ook zijn geheugen en zijn geweten.


Als secundaire taak beheer je de portefeuille Kwaliteit. Naast een collega die operationele uitvoering voor haar rekening neemt, ben jij verantwoordelijk voor het tactisch en strategisch niveau: het kwaliteitsbeleid en de rapportages die op basis van de data uit de bedrijfsvoering worden opgesteld (analyses en verbetervoorstellen). Je bent in deze hoedanigheid ook de linking-pin met de commissie Kwaliteit en Veiligheid uit de Raad van Toezicht.


Je vormt ten slotte met een collegiaal team bestaande uit de secretaris verkoop (die het P&C proces van de verkoop bewaakt) en de secretaresse van de bestuurder een driemanschap die het overzicht houdt over de gehele P&C cyclus van de organisatie.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren adviseur op het gebied van Kwaliteit, de PDCA en de P&C cyclus. Kennis van het vigerende kwaliteitskader is noodzakelijk. Ervaring als bestuurssecretaris is een pré, evenals juridische kennis, kennis van de financiële stromen in de ouderenzorg en/of ervaring met fusie trajecten.


Als persoon ben je onafhankelijk en ‘blauw’, dat wil zeggen zeer zorgvuldig, gestructureerd en punctueel. Kritisch, formeel en feitelijk, maar mèt humor en mèt geduld voor je collega’s die wat minder blauw begaafd zijn.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is zsm. De opdracht is voor 2 tot 3 dagen per week voor een ingeschatte periode van minimaal 6 maanden. Beschikbaarheid op de dinsdagen is een vereiste.

Reactie & informatie

Als je belangstelling en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief per mail (philip@voor.nl).


Op donderdag 25 oktober aanstaande worden vanaf 11.00 uur twee kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever.