Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Bedrijfsvoering

Maassluis

28-01-2020

Interim Manager Bedrijfsvoering

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Interim manager bedrijfsvoering met de voeten op de werkvloer en het oog op de toekomst van Stoed.

Organisatie

Stichting Onder Een Dak (Stoed) - in Maassluis is een succesvolle organisatie in de sector Zorg & Welzijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam). Stoed begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpt hen hun plaats in de samenleving te houden of weer in te nemen. Stoed biedt zorgarrangementen gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie van haar cliënten. Vanuit haar kernwaarden Wonen, Meedoen en Ontmoeten biedt Stoed de lokale samenleving daklozenopvang, beschermd wonen, zelfstandige woonbegeleiding en faciliteert ontmoeting en activering. 

Stoed bestaat uit vier organisatie onderdelen, te weten de ‘Stichting Zorg Stoed’, ‘Stichting de Hooftzaak’, buurtcentrum ‘De Hooftzaak’ en Stichting ‘Seniorenwelzijn’. Stoed is een doelgerichte, professionele en flexibele organisatie die zich op maatschappelijke verbinding en samenwerking richt. Stoed is ook een lerende organisatie waarin relatie en samenredzaamheid centraal staat. Stoed werkt elke dag vanuit 5 principes aan een betere en inclusieve samenleving. Deze 5 principes zijn: inhoudelijk, vraaggericht, met behoud van het goede, met compassie en in ontwikkeling. 

Bij Stoed werken onder leiding van bestuurder Robert van der Krogt 130 professionele mensen en 400 vrijwilligers met taken in directe zorgverlening en in ondersteunende diensten. Stoed is in de afgelopen jaren stevig gegroeid, is financieel gezond en is toe aan een volgende fase in haar ontwikkeling. Stoed werkt voortdurend aan een goede positionering in de ‘zorg- & welzijnsmarkt’ en anticipeert daarbij steeds op de ontwikkelingen in een onzekere maatschappelijke en politieke omgeving. De bestuurder van Stoed is sterk betrokken bij die externe ontwikkelingen in de sector, bekleedt daarin ook een strategische positie. Het is de wens van alle betrokkenen om zowel de organisatie als de filosofie en cliëntbenadering bij Stoed verder uit te bouwen en in dat kader deel te nemen in strategische allianties. Tegen die achtergrond en in het licht van een nieuwe rol- en taakverdeling binnen de organisatie vindt een bestuurlijke heroriëntatie plaats op de topstructuur bij Stoed. Deze heroriëntatie is in volle gang, in de organisatie en met de raad van toezicht. De strategische koers is inmiddels bepaald, de toedeling van rollen en taken, inrichting en aansturing van mensen en van processen volgt nu.  

 

Opdracht

Met het oog op de toekomst is een eerste stap de versterking van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de aansturing van dat proces geïdentificeerd. Het voornemen is om de operationele leiding van dat proces niet (langer) bij de bestuurder te beleggen. Een definitieve richting is daarin nog niet bepaald. Om de bestuurder op korte termijn te ontlasten en hem de mogelijkheid te bieden in het belang van Stoed zijn strategische rol te vervullen zoeken wij voor Stoed een interim manager bedrijfsvoering die de operationele taken van de bestuurder in de huidige situatie per direct kan overnemen.

Je vormt samen met de controller, communicatie adviseur en HR adviseur het directieberaad.  Er is dus geen traditioneel ‘MT’. De bestuurder van Stoed is in de huidige situatie voorzitter van het directieberaad. Het directieberaad coördineert de dagelijkse operationele gang van zaken bij Stoed. Je rapporteert direct aan de bestuurder van Stoed. De interim manager bedrijfsvoering is een veelzijdige en multidisciplinaire functie en wordt gekenmerkt door een “hands-on karakter”.

Wie wij zoeken

Je geeft leiding aan de werkorganisatie van Stoed. Je draagt zorg voor een optimaal verloop en ondersteuning van het primaire proces. Je optimaliseert de kwaliteit van bedrijfsvoering door de interne samenwerking te bevorderen en een cultuur te creëren van vernieuwing en verbetering. Je vertegenwoordigt Stoed extern op het gebied van bedrijfsvoering. Als interim manager bedrijfsvoering wordt relevante kennis en ervaring en/of affiniteit met de volgende organisatietaken verwacht: 

  • HR
  • Secretariaat
  • Financiële administratie
  • Cliëntadministratie
  • Contractbeheer
  • ICT (applicatiebeheer)
  • Facilitaire zaken
  • Vastgoed

Wij zoeken een interim manager bedrijfsvoering met ruime ervaring in soortgelijke opdrachten. Je hebt een bedrijfskundige opleiding op minimaal HBO niveau, aangevuld met relevante en praktijkgerichte cursussen. Je hebt ervaring opgedaan in de zorg- en welzijnssector en hebt bij voorkeur ervaring met gemeentelijke WMO contracten en subsidies. 

Je hebt ervaring met het aansturen van een team en je weet hoe je medewerkers optimaal positioneert, faciliteert, enthousiasmeert, coacht en in ontwikkeling krijgt. Je motiveert en stimuleert je medewerkers door werk te delegeren, feedback te geven, hun kwaliteiten te benutten en kennis te delen. Je bent gericht op samenwerking, zowel in- als extern. Je bent resultaatgericht en je communiceert duidelijk en consequent. Je bent een snelle denker en slagvaardige doener. Je maakt gemakkelijk verbinding, met de medewerkers op de werkvloer, in het directieberaad en met de bestuurder van Stoed.

Je staat als lid van het directieberaad stevig in je schoenen. Je houdt onder alle omstandigheden je rug recht. Je relativeert gemakkelijk, hebt incasseringsvermogen, humor en je beschikt over veel mensenkennis.  Je bent crisisbestendig, vindingrijk in je oplossingen en overziet de consequenties van je acties, adviezen en interventies. Je weet hoe je jouw collega’s daarvoor kunt winnen, en vindt het leuk om daarbij de grenzen op te zoeken van wat kan en mag. 

Je bent gevoelig voor wat de medewerkers van Stoed drijft en hebt een warm hart voor de cliënten van Stoed. Dat betekent dat je heel goed communiceert, heel goed kunt luisteren, de tijd neemt voor mensen en dat je goed zichtbaar bent op de locaties. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht in een zelfstandige positie in een maatschappelijke organisatie met ambitie. De omvang van de opdracht is gemiddeld 24 uur per week voor 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging. De opdracht start zo spoedig mogelijk.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze interimopdracht uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Op 4 februari 2020 in de ochtend vinden de gesprekken met VOOR plaats. Het gesprek met de opdrachtgever is gepland op donderdag 6 februari 2020. Wij ontvangen graag je CV, motivatie en beschikbaarheid via het formulier op onze site. Neem in je reactie ook een tarief indicatie op. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van deze werving en voorselectie.