Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim directeur - Ingevuld

Utrecht

24-03-2023

Interim directeur

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

'Samen koers zetten en ontwikkelen’ 

Organisatie

De stichting Familievertrouwenspersonen heeft als doelstelling er te zijn voor alle naasten van ggz-patiënten. Op dit moment richt de stichting zich in de eerste plaats op naasten van patiënten die verplichte zorg (gaan) ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel en/of die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven. In de tweede plaats richt de stichting zich op naasten van patiënten die vrijwillig in behandeling zijn bij instellingen die met de stichting een overeenkomst hebben afgesloten.

Een krachtig (familie)netwerk is essentieel voor mensen met psychische aandoeningen. Het is voor naasten vaak niet eenvoudig deze netwerkfunctie te vervullen. Zij komen in de knel door de diverse rollen die ze hebben ten opzichte van hun naaste en door de complexiteit van voorzieningen. Familievertrouwenspersonen kunnen hen daarbij ondersteunen. Het zijn ggz professionals gespecialiseerd in het werken met naasten. 

De stichting heeft de ambitie om haar dienstverlening te verbreden en daarmee nog beter te laten aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van naasten in het veranderende zorglandschap. Dat wil ze doen door ervoor te zorgen dat familievertrouwenswerk ook beschikbaar komt voor naasten van mensen met psychische problemen die nog niet of niet meer in zorg zijn. Daarnaast wil de stichting de positie van naasten in de ggz versterken door de expertise van de familievertrouwenspersonen in te zetten bij de ontwikkeling van landelijk beleid.

Bij de stichting werken 22 medewerkers met een groot hart voor de doelgroep. De 4 medewerkers van het landelijk bureau werken vanuit Utrecht. De 18 familievertrouwenspersonen werken regionaal.

Opdracht

In deze opdracht geef je leiding aan de stichting gedurende het ziekteverlof van de bestuurder. Er ligt een mooie veranderopdracht. De organisatie heeft in 2022 een verbeterplan opgesteld met als doel de bedrijfsvoering verder te professionaliseren en de dienstverlening te verbreden en ontwikkelen. Dit maakt dat je een 3-ledige opdracht hebt:

1. Het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. Je werkt met het team resultaatgericht aan de verbeterafspraken die al zijn gemaakt. De te realiseren verbeteringen liggen op de thema’s systemen, structuur, cultuur en (persoonlijk) leiderschap. Je helpt deze organisatie met inhoudelijk gedreven professionals door met hen te komen tot meer structuur, rolduidelijkheid, communicatie en verbinding. 

2. Het daadkrachtig vertegenwoordigen van de organisatie naar het externe veld, zoals de subsidieverstrekker en samenwerkingsallianties. Door ontwikkelingen in wetgeving en subsidieverstrekking is de stichting over een periode van enkele jaren beperkter geraakt in haar dienstverlening. Terwijl er juist een overtuiging en ambitie ligt dat de familievertrouwenspersoon een belangrijke rol kan spelen in het ondersteunen van naasten van patiënten in de ggz. Vanuit die overtuiging ben je een stevig en opbouwend gesprekspartner voor het externe veld.

3. Samen met de RvT en de stichting een toekomstplan opstellen waarbij het gedachtengoed van de stichting toekomstbestendig is. De organisatie wil haar dienstverlening verbreden vanuit de overtuiging dat daarmee naasten beter geholpen worden. Met het team start je de ontwikkeling van diensten op basis van het opgestelde toekomstplan. 

Wie wij zoeken

Voor deze opdracht zoeken we een interim manager die ervaren genoeg is om een kleine organisatie mee te nemen in een groot verbetertraject. Je hebt ervaring in het gelijktijdig veranderen op diverse fronten: intern, extern en productontwikkeling. 

Je bent bewezen effectief in het brengen van onderlinge verbinding, structuur, (persoonlijk) leiderschap en cultuurveranderingen. Je bent niet alleen een sterke interne verandermanager, maar hebt ook ervaring met het beïnvloeden van het externe krachtenveld. Je bent bekend met subsidieverstrekkingen vanuit het ministerie of bent in staat je dit snel eigen te maken.

Je bent een samenwerker die ook bereid is de handen uit de mouwen te steken, creatief en ervaren in de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. Je weet de dienstverlening te ontwikkelen door energie en initiatieven samen te brengen. Je bent ervaren in het borgen en rendabel maken van (nieuwe) dienstverlening. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een stevige veranderopdracht in een unieke organisatie binnen de ggz. Je komt te werken in een kleine op inhoud gedreven en bevlogen organisatie die vol overtuiging werkt voor haar doelgroep. De opdracht is voor 20 uur per week. De verwachte duur is lastig in te schatten, maar er wordt in eerste instantie uitgegaan van zo’n 6 maanden.   

Reactie & informatie

Mariët Hofenk is verantwoordelijk voor deze opdracht. Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je inhoudelijke motivatie, een actueel CV en een indicatie van het tarief dat jij verwacht voor deze opdracht via het reactieformulier onder de vacature op onze website. In je motivatie lezen we graag alvast meer over je affiniteit met naastbetrokkenen en/of familievertrouwenspersonen. 

Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op woensdag 29 maart. Een spoedige reactie is dus gewenst. Voor vragen en een nadere toelichting kun je rechtstreeks bellen met Mariët (06 - 19 43 80 68). De kennismakingsgesprekken bij de opdrachtgever worden gepland.