Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Expertisecentrum

Zwammerdam/Nieuwveen

07-07-2022

Interim Manager Expertisecentrum

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Senior leidinggevende met kennis van gehandicaptenzorg


Organisatie

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid Holland voor mensen met een verstandelijk beperking. Op 400 locaties in Zuid-Holland helpen bijna 6000 medewerkers en 2500 vrijwilligers in totaal 5000 cliënten die hier wonen, werken, leren en recreëren. Het Jostiband Orkest dat deel uitmaakt van Ipse de Bruggen is wereldberoemd.

‘Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is.’ Zo opent het Manifest, het visiedocument waarmee Ipse de Bruggen verwoordt waar ze voor staat. Bijzondere zorg bieden aan cliënten (jeugd en volwassenen) met een verstandelijke beperking en hen ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in de samenleving.Centrum voor Integrale Diagnostiek & Behandeling
Het expertisecentrum Noord Oost maakt samen met het expertisecentrum Zuid West deel uit van de directie Volwassenzorg. Op dit moment wordt ieder expertisecentrum aangestuurd door een manager. Deze twee managers werken intensief samen.

Onder de expertisecentra vallen 240 specialisten (VG artsen, gedragsdeskundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, psychomotore therapeuten, speltherapeuten, diëtisten, tandartsen en mondhygiënisten) en nog een aantal ondersteunende medewerkers.

Opdracht

Er is een vacature ontstaan door het vertrek van de manager van het expertisecentrum Noord Oost. In plaats van het invullen van deze vacature heeft Ipse de Bruggen besloten om tijdelijk een interim manager in te zetten op deze positie en verder te gaan met de reeds ingezette koers om de tactische middenlaag van de expertisecentra te versterken (momenteel bestaande uit drie coördinatoren) en toe te werken naar een centraal aangestuurd expertisecentrum door één strategisch manager: de huidige manager van het expertisecentrum Zuid West.

Dit betekent dat de interim manager een sterk duo zal moeten gaan vormen met de manager expertisecentrum Zuid West en de artsen, gedragsdeskundigen en paramedici zal moeten ondersteunen in de transitie naar een centraal aangestuurd expertisecentrum. Eenduidig beleid, een goede samenwerking tussen de verschillende vakgroepen en versterking van de tactische middenlaag (uitbreiding van het aantal coördinatoren) zijn belangrijke thema's. Maar ook gezamenlijk het hoofd bieden aan weerbarstige problematiek zoals de krappe arbeidsmarkt of crisissen zoals een mogelijk nieuwe coronagolf.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim manager, bij voorkeur met aan behandelachtergrond, die ervaring heeft opgedaan binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en je bent in staat een grote groep van 150 HBO/WO geschoolde professionals aan te sturen. Je bent samen met je collega van het expertisecentrum Zuid West verantwoordelijk voor de inhoudelijke beleidsontwikkeling- en implementatie, een gezonde financiële bedrijfsvoering en een positief imago van het expertisecentrum.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Start: zo spoedig mogelijk
Duur: 6 maanden
Inzet: 24 tot 32 uur per week

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid (inclusief vakantieplanning) en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten bij Ipse de Bruggen zijn gepland op donderdag 14 juli in Zoetermeer. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.