Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Vijf moderne kwaliteitsadviseurs (V&V en GZ)

Leusden

14-12-2018

Vijf moderne kwaliteitsadviseurs (V&V en GZ)

Professionals die de bedoeling begrijpen

Organisatie

Sinds 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht en zijn er veel actuele ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van het zorgaanbod. In verband met de transitie naar ‘inkopers van kwaliteit’ zoeken wij vijf moderne kwaliteitsadviseurs (drie V&V en twee GZ) voor het Zorgkantoor van Zilveren Kruis die, samen met de zorgaanbieders, cliënten en collega’s, een zinvolle bijdrage willen leveren aan kwaliteit van zorg en leven.

Over Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is sinds 1995 onderdeel van de Achmea groep. Binnen de Achmea Groep (met een marktaandeel van 29,9%) is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar en daarmee ook van Nederland. Met een omzet van ruim 11 miljard euro en ruim 3,5 miljoen aangesloten verzekerden speelt Zilveren Kruis een essentiële rol in het Nederlandse zorgstelsel. Zilveren Kruis heeft impact en wil het verschil maken. Dit wordt gerealiseerd met zo’n 4500 medewerkers, hiervan zijn zo’n 400 medewerkers dagelijks bezig invulling te geven aan de inkoop van hoogwaardige zorg.

Achmea kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Zij zijn verantwoordelijk voor de hele Achmea Groep. Hierbinnen wordt Zilveren Kruis aangestuurd door een divisievoorzitter. De missie en ambitie van Zilveren Kruis is dat er voor iedereen goede zorg tegen een betaalbare premie beschikbaar is, nu en in de toekomst. Zilveren Kruis is vanuit de Wlz aangewezen als uitvoerder in 10 van de 31 Wlz regio’s. Dit gebeurt vanuit het Zorgkantoor.

Over Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft als missie om ervoor te zorgen dat haar klanten zoveel mogelijk het leven leiden zoals zij dat willen. Met de beschikbare middelen wordt voor klanten gezocht naar de beste oplossing binnen de gehandicaptenzorg (GZ), de ouderenzorg (V&V) en voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Er werken bij het Zorgkantoor zo’n 200 mensen, waarvan binnen de afdeling Zorginkoop zo’n 50 voornamelijk hoogopgeleide, medewerkers vanuit 3 teams: Inkoopteam, Strategie & Analyse en het team Naleving & Controle. Het is mooi om te ervaren hoe iedereen vanuit zijn/haar eigen vakgebied intrinsiek gemotiveerd is om een zinvolle bijdrage te leveren aan goede zorg. Het Zorgkantoor wordt geleid door een ambitieus MT onder leiding van een (recent aangetreden) nieuwe directeur Langdurige Zorg.

Kwaliteit van zorg en leven is een belangrijk onderwerp in alle sectoren van de langdurige zorg, de totstandkoming van de kwaliteitskaders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft hieraan bijgedragen. Veel instellingen zijn zelf intensief bezig met kwaliteitsverbetering en ook VWS heeft een aantal programma’s om de kwaliteit te verbeteren. Voor de GZ zal de komende tijd met de zorgaanbieders voor mensen met een complexe zorgvraag het gesprek gevoerd worden over de oplossingen die het best passend zijn. Recent is er door VWS een extra budget van 2,1 miljard euro beschikbaar gesteld voor verdere verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Van de Zorgkantoren wordt onder meer verwacht dat zij met zorgaanbieders afspraken maken om deze extra middelen zo in te zetten dat de bewoners van de verpleeghuizen verbetering door de toekenning van extra middelen écht gaan merken in hun dagelijks leven. In beide sectoren een forse uitdaging waarbij het gaat om het voeren van een goede kwaliteitsdialoog, het maken van de juiste afspraken en om het daadwerkelijk inspelen op de wensen van de klant. Het gaat daarbij ook om het stimuleren en ontwikkelen van zorgvernieuwing.

Ook voor het Zorgkantoor van Zilveren Kruis betekent dit dat zij in de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gegeven aan het onderwerp kwaliteit in hun inkoopbeleid. In beide sectoren is het voeren van de kwaliteitsdialoog met zorgaanbieders een belangrijk instrument om de kwaliteit continu te blijven verbeteren. Zilveren Kruis heeft de ambitie om zich steeds verder te ontwikkelen tot ‘inkopers van kwaliteit’ vanuit ‘partnership’, om een gewaardeerde en gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor zorgaanbieders. Met als doel om de zorg en kwaliteit van bestaan voor Wlz verzekerden merkbaar te verbeteren. Dat vraagt om flexibele toepassing van stijlen, bevragen en meedenken waar mogelijk, maar ook aanspreken en ingrijpen waar nodig.

Ook vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wordt hierop ingezet. Zij zijn met de zorgkantoren gezamenlijk een programma gestart om van elkaar te leren en continu te verbeteren. Om de kwaliteitstransitie tot een succes te maken investeert Zilveren Kruis in het aantrekken van vijf nieuwe enthousiaste kwaliteitsadviseurs die daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Functie

Je maakt als kwaliteitsadviseur onderdeel uit van het team Strategie & Analyse. Je werkt nauw samen met 2 of 3 vaste zorginkopers (van het inkoopteam). Als duo ben je verantwoordelijk voor het, in dialoog met de aanbieders, continu verbeteren en innoveren van de kwaliteit van het in te kopen zorgaanbod in ‘jouw’ regio. We streven ernaar om passende zorg te bieden aan alle cliënten. De zorginkoper is in de volle breedte verantwoordelijk voor de zorginkoop, dit is naast de kwaliteit ook de contractering, bedrijfsvoering, financiering en controle. Als kwaliteitsadviseur ben je expert op het gebied van kwaliteit en innovatie van de zorg. De zorginkoper kan niet zonder jou en vice versa. Als duo zijn jullie nog sterker dan individueel. Jullie ambitie is elkaar wederzijds te inspireren en dat zorgaanbieders na afloop van een gesprek zeggen: “dank voor jullie inspiratie en wat fijn dat we zaken zo open hebben kunnen bespreken” in plaats van te denken: “zo, dat hebben we weer overleefd”.

De naam kwaliteitsadviseur dekt eigenlijk de lading niet. Je bent meer partner dan adviseur. Je bent bij uitstek de verbindende schakel op het thema kwaliteit tussen de klant/zorgvragers, de zorgaanbieders in het veld en Zilveren Kruis Zorgkantoor. Je bent bij voorkeur zo veel mogelijk op pad in jouw regio. Samen met je collega inkoper op werkbezoek of bij het voeren van een ‘kwaliteitsdialoog’ met Raad van Bestuur, MT, medewerkers en cliëntenvertegenwoordigers. Ook zelfstandig onderhoud je de contacten met aanbieders in jouw regio. Aanbieders vragen je om advies en je introduceert aanbieders bij elkaar als je denkt dat ze van elkaar kunnen leren. Uit individuele contacten weet jij haarscherp een rode draad te halen. Je agendeert belangrijke thema’s binnen het Zorgkantoor en in de regio en komt met creatieve voorstellen.

Je wordt gezien als proactieve en gewaardeerde partner bij diverse stakeholders zoals koepels, brancheorganisatie, (lokale) overheden, relevante maatschappelijke netwerken en klanten/patiëntenverenigingen. Je draagt bij aan regionale ontwikkelafspraken op bijvoorbeeld het gebied van opleidingen en arbeidsmarkt.

Als je niet op pad bent, ben je op kantoor in een van de moderne panden van Zilveren Kruis voor overleg of intervisie met je collega’s, om de kwaliteitsdocumenten van zorgaanbieders te lezen en om je gesprekken voor te bereiden of uit te werken.

Wie wij zoeken

We zoeken drie adviseurs voor de V&V en twee voor de GZ. Jouw kennis en ervaring is bij voorkeur breder dan het werkveld waarvoor je verantwoordelijk bent. Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als de kennis en ervaring die je meebrengt. Je bent een slimme denker en hebt een heldere visie op de toekomst van (kwaliteit van) zorg in het algemeen en op de V&V en/of GZ in het bijzonder. Zinvol werk doen en waarde toevoegen zijn voor jou essentiële drijfveren in je werk.

Wij zoeken kandidaten die beschikken over een positieve grondhouding. Je denkt en handelt vanuit perspectief en mogelijkheden. Je gaat met zorgaanbieders in gesprek over hun plannen in plaats van ze te beoordelen. Samen zoek je naar het beste voor de klanten. Je werkt liever op basis van vertrouwen dan vanuit controle. Je bent een frisse denker, geeft graag complimenten en streeft naar leren en verbetering in plaats van perfectie. Je bent een verbinder en een netwerker. Je (h)erkent de vraagstukken van opdrachtgevers. Zorgaanbieders zien in jou een partner die hen verder helpt.

Je bent een serieuze gesprekspartner op bestuurlijk niveau en kunt ook aansluiten bij professionals op de werkvloer. Je bent sterk op kwaliteitsvraagstukken en overziet ook de impact op bedrijfsvoering. Mensen waarderen je als persoon en als professional. Je geeft zorgaanbieders vertrouwen en creëert openheid. Waardoor gesprekspartners ook minder positieve zaken met jou delen. Je stelt (positief) kritische vragen en zet mensen aan het denken.

Je overziet het speelveld van verschillende belangen van betrokken stakeholders. Je bent grenzeloos nieuwsgierig en creatief. Je denkt altijd in oplossingen vanuit het cliëntperspectief. Je verrast mensen met je input en komt goed beslagen ten ijs. Je kunt goed omgaan met verschillende typen collega’s en zorgaanbieders. Je bent stabiel en laat je niet snel uit je evenwicht brengen.

Je voelt je thuis in een team en vindt het ook heerlijk om alleen op pad te gaan. Professionele autonomie vind je belangrijk. Je vindt het plezierig om samen te bouwen aan steeds betere zorg zonder dat de kaders vooraf helemaal duidelijk zijn. Je hebt er begrip voor dat zorgaanbieders soms moeten wennen aan de nieuwe rol van het Zorgkantoor en je realiseert je dat je vertrouwen en transparantie zelf moet creëren. Je bent in staat in de veelheid van vraagstukken prioriteiten te stellen en overzicht te behouden.

Je hebt ruime en actuele kennis en ervaring binnen minimaal één van de twee sectoren (V&V en GZ). Je kent bij voorkeur meerdere (zorg)organisaties van binnenuit en hebt diverse relevante functies vervuld. Zoals bijvoorbeeld: manager zorg, kwaliteitsmanager/adviseur of manager innovatie. Je hebt veel gezien op het gebied van kwaliteit en innovatie en bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de zorg. Je weet hoe het in de praktijk (wel en niet) werkt.

Bij voorkeur beschik je over een veranderkundige opleiding. Het is een pré als je een specialisme of bijzondere belangstelling hebt (bijvoorbeeld je bent thuis in de wereld van de ‘meerzorg’). Binnen Zilveren Kruis word je aangemoedigd je (hierin) verder te ontwikkelen.

Bij voorkeur beschik je over een relevant netwerk en ben je een makkelijke schrijver. Ook kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel en beschikken over relevante ervaring in aanpalende terreinen zoals gemeente, woningcorporatie, private zorg of hospitality worden uitgenodigd om te reageren mits zij aantoonbare affiniteit met V&V en/of GZ hebben.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie (HBO+/WO niveau) binnen een moderne en ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Voor kandidaten die uit de zorg komen, is het een prachtige kans om vanuit een andere rol/organisatie/bedrijfstak impact te kunnen hebben op de zorg in Nederland. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week; flexibel en deels vanuit huis in te vullen. Zilveren Kruis hanteert conform de CAO Achmea uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een persoonlijk keuzebudget opgebouwd uit 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en 3,85% bovenwettelijk verlof. Je kiest zelf of je dit budget laat uitbetalen, spaart of dat je er verlofuren van koopt. De functie is ingeschaald in schaal I met een maximum van € 5.224,00 per maand. Daarnaast kent Zilveren Kruis een goede pensioenvoorziening (3,25% eigen bijdrage), een aantrekkelijke reiskostenvergoeding, korting op je zorgverzekering en korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis.

Tevens biedt Zilveren Kruis je goede ontwikkelmogelijkheden, groei staat voorop. Per 2019 start Zilveren Kruis met TOP, een nieuwe manier van beoordelen met de nadruk op Talent, Ontwikkeling en Prestatie. Door middel van TOP ontstaat er een continu gesprek over je talent en je ontwikkeling. Niet voor niets heeft Zilveren Kruis de derde plaats gekregen in het Nationaal Onderzoek Talent Ontwikkeling 2018-2019.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Lisette Braam (lisette@voor.nl) en Marieke Sprietsma (marieke@voor.nl) zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier. Skypegesprekken met VOOR staan gepland vanaf 2 januari. Selectiegesprekken met VOOR staan gepland vanaf 14 januari. Selectiegesprekken bij Zilveren Kruis vinden plaats vanaf 14 februari 2019.

Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning. Geef duidelijk aan of je reageert op de vacature van Kwaliteitsadviseur V&V of GZ.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. In je eerste (half)jaar vindt een ontwikkelassessment plaats.