Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectleider Leren en Ontwikkelen (hybride)

Terneuzen (hybride)

08-02-2023

Projectleider Leren en Ontwikkelen (hybride)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Voor ZorgSaam zoeken wij per direct een Interim Projectleider Leren en Ontwikkelen voor de regio Zeeuws-Vlaanderen.


“Enthousiast aanjager van het positieve leerklimaat”

Organisatie

ZorgSaam is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten en biedt ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en ambulancezorg. Met deze verschillende onderdelen is ZorgSaam in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken, afgestemd op de behoefte van patiënt, bewoner of cliënt. Voor op elkaar aansluitende ketenzorg werkt ZorgSaam nauw samen met andere zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland, om goede zorg in heel Zeeuws-Vlaanderen te bieden.


De ontwikkeling van medewerkers is een strategisch speerpunt binnen ZorgSaam om te komen tot een wendbare en op de toekomst gerichte organisatie. Een belangrijk motto van Zorgsaam is daarom: “de medewerker op 1”. Voor het 12 medewerkers tellende team Opleiden & Ontwikkelen (O&O) betekent dit dat zij een klimaat faciliteren en stimuleren, waarin medewerkers, teams en studenten zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Op dit moment is er aanleiding om het leerklimaat een extra impuls te geven. Wij zijn daarom op zoek naar een Interim Projectleider die deze impuls vorm kan geven.

Opdracht

Binnen ZorgSaam werken veel leerlingen, stagiaires en studenten als onderdeel van hun Zorg-opleiding. ZorgSaam wil hen een veilig en gezond leerklimaat bieden en kan daarin verbeteren en professionaliseren. Met name het werkplekleren en aandacht voor medewerkers en leerlingen krijgt de komende periode extra aandacht. Om die reden is het team O&O een project gestart met het thema ‘Een gezond en veilig leerklimaat’.

Voor dit project zoekt ZorgSaam een projectleider die gemiddeld 16 uur per week met collega’s van de afdeling O&O een projectteam vormt rond thema’s als:

  • het verbeteren van het leerklimaat in de organisatie;
  • een (organisatiebrede) uniforme wijze van praktijkopleiden;
  • het opstellen van scholingsbeleid -en bijbehorend scholingsplan voor één van de organisatieonderdelen.

Om de ambities te realiseren sluit je aan bij de reeds genomen initiatieven en ontwikkel en implementeer je met teamleden het verbeterplan.

Voor de Interim Projectleider die een grotere opdracht zoekt is daarnaast nog tot 16 uur per week beschikbaar voor thema’s als vernieuwing van de strategische opleidingsvisie, de ontwikkeling van leerlijnen en de introductie van innovatieve leermethoden.

Wie wij zoeken

Voor deze opdracht zoeken wij een ervaren projectleider/projectmanager met ervaring in Leren en Ontwikkelen. Je hebt kennis van innovatie (digitale) leer-, ontwikkelmethoden en weet hoe een leercultuur te versterken. Je werkt coachend en stimuleert projectleden in de ontwikkeling van hun eigen projectvaardigheden. Je hebt bewezen projecten van het begin tot het einde te leiden. Vanuit een verbindende overtuigingskracht weet je de collega’s van een grote organisatie te verbinden aan de initiatieven van het project.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht per zo spoedig mogelijk die kan worden ingevuld voor 16 tot 32 uur per week. De kern van de opdracht kent een tijdsbesteding van 16 uur per week. Voor kandidaten die meer tijd willen besteden liggen er voldoende uitdagende aanvullende opdrachten die, zoals beschreven, in overleg worden ingevuld.

De opdracht kan hybride worden uitgevoerd. De werklocatie is Terneuzen. VOOR en ZorgSaam denken graag met je mee over de praktische invulling van deze opdracht (bv. overnachtingsmogelijkheden).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze opdracht te selecteren. Mariët Hofenk (06 - 19 43 80 68) is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV. Gebruik daarvoor het reactieformulier onder de vacature op onze website. Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op een nader te bepalen datum, waarna de kennismaking bij ZorgSaam kan plaatsvinden op 2 maart 2023, of zoveel eerder als mogelijk.