Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Services & Wonen - Ingevuld

Capelle aan den IJssel

10-01-2023

Directeur Services & Wonen

met een moderne visie op de bijdrage van services en wonen aan het welzijn van cliënten, positief en sterk in samenwerken en vernieuwen

Organisatie

In verband met vertrek van de huidige interim-directeur zijn wij voor De Zellingen op zoek naar een directeur die de ingezette koers van Services & Wonen als één van de vier pijlers van het primair proces verder kan uitbouwen.

Over De Zellingen

De Zellingen richt zich op mensen die korte of lange tijd ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling nodig hebben met als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Liefst thuis, in de eigen omgeving en als dat niet kan in een zorgomgeving waar men zich thuis en veilig voelt.

De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten aan ruim 2000 cliënten in Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Zellingen biedt reguliere thuiszorg, dagbehandeling/-activiteiten, herstel- & revalidatiezorg en somatische verpleeghuiszorg. Ook heeft De Zellingen een gespecialiseerd hersenletsel- en afasiecentrum met een bovenregionale functie. ‘Zorg op zijn zorgzaamst’ wordt bij De Zellingen geleverd door ruim 1200 medewerkers (750 fte) en 450 vrijwilligers, georganiseerd vanuit vier primaire onderdelen: Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie, Wonen met Zorg en Services & Wonen. Cliënten kunnen wonen met zorg op vijf locaties van De Zellingen:

  • Crimpenersteyn in Krimpen aan den IJssel
  • Rijckehove in Capelle aan den IJssel
  • De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Bermensteyn en De Roo, twee kleinschalige locaties in Capelle aan den IJssel

De belangrijkste financieringsbronnen voor De Zellingen zijn de Wlz, de Wmo en de Zvw.

Afgelopen jaren is een organisatiebrede transitie ingezet om meer verantwoordelijkheid bij de multidisciplinaire teams neer te leggen en gezamenlijk naar een moderne, doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen.

De medewerkers zetten zich in voor cliënten en hun naasten zodat deze zich gezien voelen, geluksmomenten ervaren en zich gesterkt voelen in het blijven voeren van eigen regie. Persoonsgerichte zorg waarbij de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en waarde gedreven werken vanuit vertrouwen en op basis van vakmanschap zijn belangrijke pijlers van de besturingsfilosofie van De Zellingen. Medewerkers laten zich leiden door de kernwaarden: aandacht, betrouwbaarheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, ruimte voor regie en reflectie.

De directeuren van de vier primaire organisatieonderdelen vormen samen met de bestuurder het managementteam (MT) van De Zellingen. Het MT vormt samen met de bestuurssecretaris, de manager Human Resources (HR) en de manager Financiën & Informatiemanagement het MT+ dat integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de strategische doelen. Dit vraagt om goede samenwerking. 

De Zellingen is gestart met “Anders Werken”. Hierbij wordt gekeken op welke manier processen en taken anders kunnen worden ingericht door gebruik van technologie of andere inzet van medewerkers om ook in de toekomst passende zorg- en dienstverlening aan cliënten te kunnen blijven verlenen.

Over Services & Wonen

“Bij ons mag je je vak uitoefenen” aldus een van de managers Gastvrijheid & Services. De Zellingen kiest er in haar besturingsfilosofie heel bewust voor om het onderdeel Services & Wonen te rekenen tot het primair proces, evenals de onderdelen Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie en Wonen met Zorg. De medewerkers van Services & Wonen leveren een bijdrage aan het welzijn van cliënten. Veel diensten worden om die reden in eigen beheer uitgevoerd. Zo heeft De Zellingen als een van de weinige zorgorganisaties een eigen keuken en wordt er dagelijks vers voor de cliënten gekookt.

Services & Wonen bestaat uit de volgende onderdelen: Horeca, Gastvrijheid & Services, Inkoop & Logistiek, Technische Dienst en Cliëntservices De Zellingen (CSDZ). Deze onderdelen worden aangestuurd door 6 middenkadermanagers. De directeur wordt daarbij ondersteund door een coördinator. Binnen Services & Wonen zijn ruim 150 medewerkers werkzaam (ongeveer 95 fte), verspreid over de verschillende zorglocaties. De middenkadermanagers van Services & Wonen nemen deel aan het locatieoverleg.

Functie

Als directeur Services & Wonen ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten van ‘Services & Wonen’. Je geeft leiding aan de middenkadermanagers. Je bent verantwoordelijk voor 150 medewerkers en een exploitatiebegroting van 9 miljoen euro. Je coacht je middenkader managers en geeft ruimte en vertrouwen om de organisatiedoelen te vertalen naar de eigen teams en medewerkers. Je faciliteert persoonlijke ontwikkeling van de individuele leden van jouw middenkader managers.

Je rapporteert aan de bestuurder en vertegenwoordigt Services & Wonen binnen het team van directeuren. In het samenspel met de andere MT leden denk je mee over het beleid van de organisatie en breng je jouw kennis in om zo samen tot een goede koers te komen. Veel onderwerpen hebben een integraal karakter en vragen om leiderschap waarbij je naast je primaire verantwoordelijkheid voor Services & Wonen ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor De Zellingen. Dus samenwerken en samenbouwen aan de ambities. Je zorgt vanuit jouw expertise voor een relevant netwerk van samenwerkingspartners.

Een verdere doorontwikkeling van de bijdrage van Services &Wonen aan het welzijn van de cliënt is een belangrijke opgave voor de nieuwe directeur samen met de managers en medewerkers van Services & Wonen. Ook wordt van de nieuwe directeur verwacht dat zij/hij met concrete ideeën komt voor “Anders Werken”. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en beheer het vastgoed van De Zellingen wordt onderdeel van de portefeuille van de nieuwe directeur Services en Wonen. De komende jaren staat het realiseren van het strategisch vastgoedplan centraal met het uitvoeren van een actieplan. Onderdeel hiervan is onder andere realisatie van de nieuwbouw van de locatie Crimpenersteyn. Het verder ontwikkelen en integreren van duurzaamheid in beleid en uitvoering is een belangrijk en ambitieus thema voor de komende jaren.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een directeur met een inspirerende visie op wat services en een goede woonomgeving kan betekenen voor het welzijn van de client. Je weet dit te vertalen naar de ouderenzorg. Het gaat erom dat je vanuit jouw vakgebied bijdraagt aan het welzijn en geluk van cliënten. Je hebt veranderkundige ervaring en snapt wat er komt kijken bij een waarde gedreven organisatietransitie. Je stimuleert je medewerkers om zich continu te ontwikkelen. Je werkt vanuit vertrouwen en bent koersvast en biedt ruimte aan professionals om hun werk te doen en bent in staat in te zoomen wanneer de situatie daarom vraagt.

Je bent een verbinder en weet teams te versterken. Je bent een positieve denker en ziet kansen en mogelijkheden. Naast inhoudelijk gedreven ben je bedrijfskundig sterk. Je bent in staat om samen met de managers van Services & Wonen de dienstverlening, de kwaliteit van de inzet van medewerkers en bedrijfsvoering toekomstbestendig te organiseren.

Je brengt visie en humor, je stimuleert het goede gesprek en weet zaken nuchter tot de kern te brengen. Je bent zowel resultaat- als relatiegericht en sterk in communicatie. Je hebt een vanzelfsprekend besef dat goede resultaten door samenwerking totstand komen.

Je beschikt over een academisch werk -en denkniveau en hebt ervaring in de wereld van gastvrijheid, facilitair en wonen bij voorkeur als manager of directeur. Je hebt voldoende stevige kennis van vastgoed en wat er verder nodig is voor het creëren van een goede woonomgeving. Je weet het Strategisch Huisvestingsplan om te zetten in acties en resultaten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige functie als directeur Services & Wonen en lid van het MT+. Je krijgt de ruimte om vanuit je persoonlijkheid en expertise een bijdrage te leveren aan het welzijn van cliënten. De Zellingen is een organisatie met korte lijnen, een bevlogen bestuurder, betrokken collega’s, een inspirerende en ambitieuze visie op de toekomst en een omvang waarbij je echt invloed hebt. Het betreft een fulltime functie (32 tot 36 uur) met een marktconform salaris (FWG 75) en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, in overeenstemming met de cao VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onderaan de vacature op onze website. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie. Deze VOORselectiegesprekken zijn gepland op 15 en 16 februari. De selectiegesprekken bij De Zellingen zijn gepland op 20 februari in Capelle aan den IJssel. Een referentenonderzoek en assessment kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure.