Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Bestuurder

Wassenaar

23-01-2023

Interim Bestuurder

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Een ervaren interim bestuurder die stabiliteit en richting geeft’

Organisatie

De Wassenaarsche Bouwstichting (WBS) is 15 november 1912 opgericht als Wassenaarsche Bouwvereniging. Het is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). WBS opereert op de grens van het woningmarktgebied regio Haaglanden en is op dit moment actief in Wassenaar, Den Haag, Voorburg en het Westland. Het marktaandeel van de organisatie bedraagt in de gemeente Wassenaar circa 16% van de totale woningvoorraad en bijna 40% van de huurwoningenmarkt. Het totale bezit omvat circa 3100 verhuureenheden, waaronder twee zorgcentra en een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren.


Profiel corporatie

De corporatie is primair georiënteerd op de huurder/woningzoekenden in de (kleinere) woonkernen in de periferie van de ‘grote stad’; dichtbij en bereikbaar met oog voor de mensen, in goede samenwerking met de lokale stakeholders. 

WBS huisvest naast de primaire en secundaire sociale doelgroep ook de doelgroep die in aanmerking komt voor de midden huur. Ook biedt WBS de huurders via Koopgarant de mogelijkheid om woningen te kopen.

Bijzondere doelgroepen zoals statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten kan WBS huisvesten binnen de mogelijkheden die de organisatie heeft. 

WBS is persoonlijk: de organisatie verwelkomt de huurder, is gastvrij en heeft 1 op 1 contact. 

Huurders die in de knel zitten krijgen hulp. WBS borgt het dak boven het hoofd van de huurders. Vanuit een oplossingsgerichte werkwijze en in goede samenwerking met de netwerkpartners.

De corporatie streeft ernaar om voldoende betaalbare verhuureenheden te ontwikkelen en te beheren, met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, die aansluiten op de volkshuisvestelijke behoeften in de gemeenten waar de corporatie actief is. 

In de organisatie werken betrokken, professionele medewerkers. Zowel klantgerichtheid als resultaatgerichtheid zijn belangrijke waarden. Zij geven vorm aan de dienstverlening met een eigen verantwoordelijkheid en vanuit het perspectief van (toekomstige) huurders, met oog voor de maatschappelijke belangen en de menselijke kant daarvan. Zij werken in (dorps)kernen in de periferie van de stad in de agglomeratie Den Haag en hebben aandacht voor specifieke lokale kenmerken. Wij houden de mogelijkheid open voor alle vormen van samenwerking met andere toegelaten instellingen volkshuisvesting in gemeente Wassenaar en gemeente Westland.

De organisatie biedt ruimte aan medewerkers om (binnen op de kernen gerichte teams van de afdeling Woonbedrijf en afdeling Projecten) vanuit eigen verantwoordelijkheid en binnen de organisatiekaders hun werk te doen. De medewerkers wordt volop de mogelijkheid geboden om zich te ontwikkelen door opleiding en loopbaanontwikkeling.

Goede samenwerking tussen de afdelingen is cruciaal en is gebaseerd op gelijkwaardigheid.

De aandacht van de organisatie gaat primair uit naar de (toekomstige) huurder. Vastgoed is een middel en goed financieel beleid een voorwaarde. De inrichting van de organisatie is dienend aan haar primaire doel, de huidige en toekomstige huurder zo goed mogelijk te bedienen. De organisatie blinkt uit door middel van haar resultaten.

De Wassenaarsche Bouwstichting werkt conform het governance model, bestaande uit een Raad van Commissarissen met 4 leden en een éénhoofdig bestuur. De RvC bestaat uit Marie-Leontine de Graaf (voorzitter), Desiree Curfs, Dimitri Griffioen en Tarik Uçar. De bestuurder stuurt samen met de Mt-leden de organisatie aan. De leden van het MT zijn Liesbeth de Jong (manager woonbedrijf), Olaf van der Steen (manager financiën) en Piet van den Bout (manager projecten). De bestuurder wordt ondersteunt door een directiesecretariaat. De organisatie bestaat momenteel uit 31 medewerkers. Er is een intensieve en constructieve samenwerking met de huurdersvereniging en stakeholders zoals de gemeenten.

De huidige bestuurder gaat na 27 jaar dienstverband op 1 april 2023 met een welverdiend pensioen. De RVC kiest ervoor om eerst een interim bestuurder in te zetten met onderstaande opdracht voordat ze de werving van een nieuwe bestuurder uitzetten.

Opdracht

Je bent als interim bestuurder verantwoordelijk voor het voeren van de dagelijkse leiding, het formuleren van het beleid en het bepalen van de strategie ter verwezenlijking van de doelstellingen van WBS. Je zal de huidige visie en groeiambitie na een grondige analyse met input vanuit de organisatie en externe stakeholders opnieuw vaststellen en vertalen naar een ruwe schets van een toekomstplan. Je vertaalt dit naar het profiel van een nieuw te zoeken bestuurder. Wat heeft de organisatie nu nodig en welke soort bestuurder past daarbij? 

Naast de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de maatschappelijk opdracht van de corporatie ben je verantwoordelijk voor de financiële continuïteit en voor een sterke en moderne uitvoeringsorganisatie.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren interim bestuurder met een zakelijk hoofd en een maatschappelijk hart. Je hebt dan ook veel affiniteit met de doelstellingen van de corporatie en de doelgroep die zij bedient. Je hebt een moderne visie op relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en/of vastgoedontwikkeling is een pre. Je bent een echte verbinder. In- en extern zoek je nadrukkelijk de verbinding, stimuleer je de samenwerking en ben je de motor achter goede samenwerkingsrelaties met externe partijen zoals Gemeenten, collega corporaties, zorginstellingen, etc. Je bent goed in staat om te schakelen tussen strategie en operatie. Je bent strategisch, tactisch en analytisch sterk en je schakelt makkelijk tussen inhoud, relatie en proces en je kan richting geven. Je bent financieel en bedrijfs-/procesmatig sterk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is 1 april 2023, in overleg eerder mogelijk voor overdracht. De opdracht is voor gemiddeld 24 - 32 uur per week. De verwachte duur van de opdracht bedraagt 4 - 6 maanden met de mogelijkheid van een verlenging, dit is afhankelijk van de succesvolle werving van de vaste bestuurder. Werkzaamheden vinden plaats op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze opdracht uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactie formulier of via deze link. Vermeld in je reactie ook een indicatie van je gewenste tarief en je beschikbaarheid. Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Stefan van den Oever, stefan@voor.nl tel: 06-51705362.

De voorselectiegesprekken vinden vanaf 23 januari plaats. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden begin februari plaats. De Autoriteit woningcorporaties beoordeelt de geschiktheid en betrouwbaarheid van de interim bestuurder conform het Beoordelingskader.