Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Communicatieadviseur a.i.

Zutphen

27-11-2018

Communicatieadviseur a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Allround communicatieadviseur voor interne communicatie en website

Organisatie

Sutfene is een ouderenzorg organisatie in het oosten van Gelderland (omzet 60 mio, 1000 medewerkers). Jong van geest in de ouderenzorg: de organisatie is volop in beweging met een ambitieus MT en een vernieuwende en inspirerende bestuurder. De verbeter- en ontwikkelslagen die de organisatie thans doormaakt én de langdurige afwezigheid van een van de communicatie adviseurs maakt dat de organisatie op zoek is naar tijdelijke versterking in de vorm van een allround communicatie adviseur a.i. (strategisch, tactisch en uitvoerend).

Je werkt direct samen met de collega communicatie adviseur die de externe communicatie voor haar rekening neemt en met de bestuurssecretaris van Sutfene. Je rapporteert direct aan de bestuurder.

Opdracht

De opdracht bestaat uit een drietal onderdelen:

De website van Sutfene is aan vernieuwing toe. Er ligt een plan voor (technische) aanpassingen, maar de organisatie wil eerst een advies over een strategische insteek. Vervolgens een advies over de technische inrichting en ten slotte ook over de gewenste tone of voice.

Ook voor de interne communicatie is een planmatige aanpak nodig. Daar wil de organisatie graag een advies over: hoe kan goede interne communicatie bijdragen tot de gewenste verandering en verbinding? Vervolgens start je ook met de uitvoering van het plan.

Tenslotte word je gevraagd na 3 maanden een advies te geven over een toekomstbestendige inrichting van de afdeling communicatie.

Wie wij zoeken

Je bent iemand die energie krijgt van de breedte van de opdracht: je bent in deze zowel adviseur als uitvoerder. Je hebt een uitgesproken visie op communicatie (in- en extern) én je bent vaardig in het (her)schrijven van teksten.

Je hebt bij voorkeur ervaring binnen en buiten de zorg. Je beschikt over een track record met het inrichten van websites en hebt een visie op wat een website kan betekenen voor ouderen, mantelzorgers en zorgverleners. Je hebt ervaring met het opstellen van interne communicatie plannen bij verandertrajecten en beelden bij maximale impact op gewenste doelen als het binden van medewerkers en het stimuleren van onafhankelijkheid van de cliënten. Je hebt ten slotte ook ideeën over de toekomstbestendige inrichting van een afdeling communicatie.

Als persoon vindt Sutfene in jou een goede sparringpartner: kundig, ervaren, onafhankelijk en stevig. Sutfene kent een open cultuur waarbij je gevraagd wordt je uit te spreken en present te zijn.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De startdatum is zsm. De opdracht is voor 2 tot 3 dagen per week voor een ingeschatte periode van minimaal 3 maanden. Beschikbaarheid op de dinsdagen of donderdagen is een vereiste: daarnaast kan er ook vanuit huis gewerkt worden.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt en aansluit bij het gevraagde profiel dan ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid (inclusief vakantieplannen) en een indicatie van je tarief per mail (philip@voor.nl).

Op donderdag 6 december aanstaande worden vanaf 12.00 uur twee kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever.