Wij zijn VOOR.

Bestuurder Stichting Eykenburg

Den Haag

01-05-2024

Bestuurder Stichting Eykenburg


Een bestuurder met lef en visie wiens werk wordt verrijkt door dicht bij de cliënten te staan.


Organisatie


Stichting Eykenburg is een eigenzinnige ouderenzorg organisatie die uitblinkt in het centraal zetten van een waardevolle en betekenisvolle dag voor haar cliënten. In Den Haag biedt zij een groot aanbod aan zorg en welzijn. De organisatie heeft twee locaties (Huize Eykenburg, Het Zamen) en is eveneens actief in Het Coornhert. In Het Zamen en Huize Eykenburg wonen mensen met een zorgvraag. Rond deze locatie en in en rond Het Coornhert biedt Stichting Eykenburg wijkverpleging, casemanagement en persoonlijke begeleiding. De laatste twee worden ook in aangrenzende stadsdelen geboden. Vanuit de afdeling Extramurale Hulp biedt Stichting Eykenburg huishoudelijke verzorging in heel Den Haag. Stichting Eykenburg is een thuis voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. Wederzijds respect voor elkaar is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag zichzelf zijn; er zijn geen taboes.

De missie van Stichting Eykenburg luidt : ‘Onze cliënten én onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol’. Vrijheid, persoonsgericht en eigen regie staan voorop.

Stichting Eykenburg staat voor goed werkgeverschap. Het is niet alleen belangrijk dat cliënten hun dag waardevol en betekenisvol ervaren, maar ook medewerkers, vrijwilligers en de mantelzorgers Als zij voldoening ervaren in het werk, maakt dat hen trots.

Stichting Eykenburg is een organisatie die zich onderscheid door lef, ondernemerschap, creativiteit en hoge mate van flexibiliteit. De betrokken medewerkers zoeken én vinden steeds nieuwe mogelijkheden om in te spelen op de veranderende omstandigheden.

“Wij zeggen bijna nooit dat iets niet kan”, aldus de huidige bestuurder Alex Reede. “Dat geldt zowel voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers”. Stichting Eykenburg is een beetje eigenwijs en doet dingen op haar eigen unieke wijze. Stichting Eykenburg is een informele en transparante organisatie waar mensen iets voor elkaar over hebben.

De stichting heeft een gezonde financiële basis.

Recent is een strategisch beleidsplan 2024-2026 vastgesteld met als motto ‘Samen maken we het verschil’. Dat benadrukt de collectieve inspanning om toekomstbestendige zorg te kunnen blijven realiseren. Innovatief, mensgericht, solide, duurzaam en vooral samen. Met de focus op het welzijn van de cliënten en de medewerkers. De koers is om als zelfstandige netwerkorganisatie de positie als betrouwbare samenwerkingspartner te continueren en te versterken, met een focus op financiële stabiliteit, innovatieve zorgmodellen (anders durven organiseren van de zorg), relevante technologie-implementaties, uitstekend personeelsbeleid en effectieve interne communicatie.

Voor het realiseren van haar missie en strategie vindt Stichting Eykenburg samen groeien als lerende organisatie cruciaal. ‘Samen maken we het verschil’, door aandacht voor interne én externe samenwerking. Met cliëntenraad, ondernemingsraad en professionele adviesraad.

Stichting Eykenburg maakt deel uit van een lerend netwerk met verschillende zorgorganisaties, waarbij samenwerking, onderlinge feedback en gezamenlijke ontwikkeling centraal staan.

Bij Stichting Eykenburg werken ruim 780 medewerkers en een sterk groeiend aantal vrijwilligers en uiteraard vele mantelzorgers. De organisatie wordt geleid door de bestuurder samen met het MT bestaande uit de manager zorg en welzijn, manager HR, de bestuurssecretaris en de manager financien. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van de huidige bestuurder in december, na een dienstverband van ruim 16 jaar, is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Functie


'Vrijheid en client centraal staan hoog in het vaandel bij Eykenburg en wordt consequent doorgevoerd. Als Raad van Toezicht omarmen we dat en dat betekent dat we werken op basis van vertrouwen en ruimte geven. We vragen daar transparantie voor terug.’ aldus Maarten de Booij en Ton van Egmond van de Raad van Toezicht van Stichting Eykenburg.

Het bestuur van Stichting Eykenburg wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur ofwel bestuurder die statutair de eindverantwoording draagt. De bestuurder is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en de (financiële) bedrijfsvoering van de stichting.

Stichting Eykenburg heeft een stevige positie in Den Haag. Ze wordt gewaardeerd in wat ze is. Een unieke, ondernemende zorgorganisatie die met lef en doorzettingsvermogen op haar eigen wijze en persoonsgericht invulling geeft aan het centraal stellen van de client. Waarbij naast zorg vooral het welzijn de boventoon voert. Díe koers vasthouden is een van de opdrachten voor de nieuwe bestuurder.  “Samen blijven we het verschil maken”. Dat vergt een collectieve inspanning.

Je bestuurlijke opdracht is onder meer:

• Je werkt, samen met MT, medewerkers, ondernemingsraad, cliëntenraad en professionele adviesraad aan het verder vormgeven van de missie en het unieke karakter van Stichting Eykenburg in de dagelijkse praktijk. Dat vraagt continue scherpte in wat doen we wel en wat doen we niet (zowel intern als extern) en creativiteit om op een eigen manier vorm te geven aan een waardevolle en betekenisvolle dag van client en medewerker.

• Je bent als boegbeeld van de organisatie zichtbaar en gesprekspartner voor de strategische regionale overleggen. Je weet Stichting Eykenburg extern zo te positioneren dat iedereen de relevantie van de organisatie inziet.

• Je draagt zorg voor vloeiende communicatie van extern naar intern (en vice versa) en tussen de verschillende organisatiedelen en lagen.

• Je bent verantwoordelijk voor de opgaves zoals benoemd in het Generiek Kompas, WOZO, het Integraal Zorg Akkoord als het Zorginkoopdocument WLZ en zorgt voor een continue aansluiting op de relevante huidige en toekomstige ontwikkelingen.

• Je bent verantwoordelijk voor een wendbare en slagvaardige interne organisatie en bedrijfsvoering.

• Je bent gesprekspartner van zorgverzekeraars en andere financiers en verantwoordelijk voor adequate financiële afspraken.

• Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Stichting Eykenburg.

Wie wij zoeken


Jij bent een ervaren bestuurder, of je hebt nu een functie waarbij de rol van eindverantwoordelijke bestuurder een logische stap in je loopbaan is. Bij voorkeur in de ouderenzorg. Jouw passie is de cliënt; voor de cliënt doe je het. Jouw eerste vraag is altijd “Wat betekent het voor de cliënt?”. In de praktijk heb je al laten zien wat dat voor jou betekent. Je bent een visionair die weet waar de uitdagingen voor de toekomst liggen in de ouderenzorg. Jij hebt lef, daadkracht en weet jouw enthousiasme voor het voetlicht te krijgen. Je bent een voorloper, beetje eigenwijs, denkt in kansen en niet in hokjes. Een ondernemer. Je gaat de dialoog aan binnen én buiten de organisatie en zoekt de randjes van de mogelijkheden op. Je durft risico’s te nemen als dat noodzakelijk is voor de organisatie. De visie op cliëntenzorg van Stichting Eykenburg is jouw visie.

Je bent een goede netwerker. Begrijpt het spel van samenwerken en verbinden. Zowel intern als extern met gemeentes, zorgverzekeraars en jouw collega bestuurders in een regio met veel bestuurlijke drukte waar het voor een middelgrote organisatie als Stichting Eykenburg altijd een uitdaging is om van betekenis te zijn en te blijven. Je brengt focus aan met oog voor de grotere opdracht.

Je bent een mensenmens. Benaderbaar, informeel en staat tussen de collega’s. Je bent duidelijk, daadkrachtig en direct en hecht veel belang aan een open en transparante communicatie. Nieuwsgierig, luistert, geeft ruimte, veiligheid en vertrouwen, stuurt zonder het stuur over te nemen. Jij bent een samenwerker, een verbinder en laat mensen groeien. Zowel binnen de organisatie maar ook in de netwerken waarin je actief bent. Regelmatig zien de collega’s jou op de werkvloer. Jij leeft voor en haalt op.

Jij coacht en inspireert jouw managers en medewerkers. Jij straalt warme zakelijkheid uit en weet hoe je doortastende kunt sturen op financieel resultaat zonder de kwaliteit en de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat


Bestuurder bij Stichting Eykenburg is een veelzijdige positie bij een unieke organisatie in de regio Haaglanden. Met een “we hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het wel kunnen” mentaliteit. Waar de cliënt er echt toe doet. Een organisatie van betekenis. In verbinding met de cliënten en de medewerkers maak je echt impact.

Het betreft een fulltime functie gewaardeerd in WNT IV

Reactie & informatie


VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons en Jan Willen ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. We maken graag eerst kennis via videobellen. De daarop volgende live VOORselectiegesprekken vinden plaats op 13 of 14 juni en de uiteindelijke selectiegesprekken bij Stichting Eykenburg op woensdag 3 juli.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals een ontwikkelassessment. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactie formulier. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons (ná 12 mei), hub@voor.nl (0651666669) of Jan Willem ten Hagen, janwillem@voor.nl (0641765586)

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.