Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Behandeling

Vlaardingen

08-01-2021

Manager Behandeling

Evenwichtig transformationeel leiderschap

Organisatie

De Zonnehuisgroep Vlaardingen (1000 medewerkers, 600 vrijwilligers) biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg en revalidatie in Vlaardingen en omgeving. De organisatie is geworteld in de Vlaardingse samenleving en staat goed bekend in de regio. De organisatie wil een thuisgevoel geven aan clënten en medewerkers “Zorg is voor ons geen product, maar iets wat je vanuit je hart doet en waar je ook veel voor terugkrijgt”.

De organisatie heeft vanaf 2019 gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit onder de noemer ‘Van basis naar beter’. Dit heeft begin 2020 ook tot een nieuw organisatieontwerp geleid waarin meer ruimte kan worden geboden aan de vernieuwing van de zorg en de verbetering van de samenwerking tussen professionals. Kwaliteit en vernieuwing ontstaat dichtbij de cliënt. ‘Ieder draagt vanuit persoonlijk leiderschap bij aan het organisatiedoel”( Uit het kwaliteitsjaarverslag 2019). De cliënt ontvangt zorg, behandeling en overige dienstverlening vanuit een integrale benadering. De behandelaren vervullen hierin een belangrijke rol. Als de samenwerking goed is versterkt dit de zorg en daarmee het welbevinden van cliënten.

De behandeldienst bestaat uit deskundige professionals (paramedici, artsen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers) en is actief in de kortdurende revalidatiezorg (GRZ) en de langdurige zorg (WLZ). De ondersteuning ligt bij een medisch secretariaat en twee doktersassistenten. De dienst wordt nu nog aangestuurd door een directeur en twee meewerkende hoofden. In de nieuwe structuur vervalt de functie van directeur behandeling en de functie van hoofd en komt de dienst onder de verantwoordelijkheid van de directeur zorg en behandeling en een manager behandeling. Deze directeur stuurt 4 locatiemanagers zorg, een Manager Kortdurende zorg en de Manager Behandeling aan. Voor Zonnehuisgroep Vlaardingen zoeken wij een evenwichtige, daadkrachtige en ervaren leidinggevende die de behandeldienst leidt en ondersteunt naar een toekomstgericht en samenwerkingsgericht team.

Functie

De manager leidt de behandeldienst naar een toekomstbestendige dienst die aansluit op de visie, ambities en aanpak van de organisatie. De manager stuurt op financiën, productie en kwaliteit. De manager biedt kaders, geeft ruimte en stimuleert eigenaarschap. Hij of zij biedt een aantrekkelijk toekomstperspectief waar behandelaren hun bijdrage aan willen leveren.

De manager is verantwoordelijk voor het doelmatig en kwalitatief goed functioneren van de behandeldienst. Zorgt voor duidelijkheid over doelen, projecten en financiën. Hij of zij zorgt, binnen de gekozen structuur, voor een optimale aansturing van de behandeldienst door taken en verantwoordelijkheden goed te beleggen en te verankeren. Ook zorgt de manager voor een goede afstemming met andere organisatieonderdelen en met externe partners.


De manager is verantwoordelijk voor het efficiënt aanbieden van behandeling, intern en extern, en bouwt dit waar mogelijk uit. Hij of zij zorgt voor een adequate inrichting van de organisatie. Van de manager wordt nadrukkelijk gevraagd om een analyse te maken van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de behandeldienst in relatie tot de zorgvraag.

De manager geeft leiding vanuit vertrouwen, stimuleert samenwerking tussen de voormalige teams, daagt professionals uit en weet de talenten binnen het team optimaal te benutten. De manager is, samen met anderen, het gezicht naar buiten om zo de regionale positie verder te versterken, bijvoorbeeld in de ketensamenwerking CVA zorg. De manager werkt nauw samen met manager kortdurende zorg en de locatiemanagers. De manager legt verantwoording af aan de directeur Zorg en Behandeling.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een mensgerichte, pragmatische manager met een academisch werk- en denkniveau, bedrijfsmatig sterk en met ruime ervaring in het aansturen en coachen van hoogopgeleide professionals. Ervaring als behandelaar en ervaring met het aansturen van een behandeldienst is een pré.

Je vormt je snel en grondig een beeld van de situatie en hebt een goed ontwikkeld intern kompas. Je bent een evenwichtige transformationele manager, iemand die de intrinsieke motivatie van mensen aanspreekt, een aansprekende visie kan presenteren en mensen bindt aan de bedoeling van de organisatie. Iemand die aanvoelt waar aandacht naartoe moet gaan, weerstand niet schuwt en een voorwaartse energie brengt.

Je bent aanwezig en benaderbaar, zoekt mensen op, luistert en hebt overzicht. Je ziet kansen, maar bent vooral goed in staat om die kansen, samen met behandelaren, te vertalen naar de werkwijze van de behandeldienst en van daaruit een bijdrage te leveren aan innovatie en vernieuwing en echte persoonsgerichte zorg.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een betekenisvolle functie in een organisatie in ontwikkeling. In deze rol kun je echt invloed uitoefenen en zorgdragen voor een aangesloten en kwalitatieve sterke behandeldienst. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 van de CAO VVT en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is 36 uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 29 januari via het reactieformulier op onze site https://www.voor.nl/vacatures/735/manager-behandeling.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Facetime of ZOOM). Deze gesprekken vinden plaats tussen 25 januari en 2 februari. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Die gesprekken vinden plaats tussen 4 februari en 12 februari. De selectiegesprekken bij Zonnehuisgroep Vlaardingen vinden plaats op 16 februari. Een referenten onderzoek en een assessment maken onderdeel uit van de procedure, dit zal plaatsvinden op 25 februari. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.