Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Stichting Drechtzorg

Dordrecht

12-02-2020

Manager Stichting Drechtzorg

Een verbindende manager met visie op zorg

Organisatie

Steeds meer mensen krijgen zorg van verschillende organisaties. Voor hen is kwaliteit, samenhang en continuïteit van belang. Door goede afstemming van de zorgverlening wordt gewerkt aan de verbetering van het totale zorgaanbod. Hiervoor is in de regio Zuid-Holland Zuid de Stichting Drechtzorg opgericht.

Stichting Drechtzorg is een samenwerkingsverband van 34 verschillende organisaties van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, GGD, apotheken en gehandicaptenzorg uit Dordrecht en omstreken.

De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg. Oftewel:

‘De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener’

In de 19 jaar van haar bestaan zijn er in de regio tal van succesvolle samenwerkingsprojecten en netwerkbijeenkomsten tot stand gekomen, bijvoorbeeld medicatieoverdracht tussen verschillende zorgverleners. Daarnaast functioneren er binnen Stichting Drechtzorg de CVA-zorgketen, het netwerk palliatieve zorg en de ketenzorg dementie. Recentelijk heeft het Bestuur de meerjarig-ontwikkel-agenda opnieuw vastgesteld, welke de basis vormt voor het werk van de komende jaren. Klik hier voor meer informatie over de ontwikkel-agenda 2020-2022.

Functie

Het bureau van Stichting Drechtzorg bestaat uit de manager en ondersteuning in de vorm van een secretariaat. Voor de CVA-keten, het netwerk palliatieve zorg, het netwerk Vitaal en Veerkrachtig en de dementie-keten Waardenland zijn coördinatoren werkzaam op het bureau. Daarnaast zijn medewerkers van de leden wisselend actief in verschillende werk- en projectgroepen.

Het bureau draagt zorg voor de ondersteuning en support voor betere resultaten door samenwerking in de gezondheidszorg. 

De nieuwe manager dient de werkwijze van Stichting Drechtzorg aan te passen aan de behoeftes vanuit de nieuw ontwikkel-agenda die recentelijk is opgesteld. Als manager ben je het gezicht van Stichting Drechtzorg. Je bent het eerste aanspreekpunt van Stichting Drechtzorg voor haar externe relaties.

De manager is verantwoordelijk voor het proactief ontwikkelen, vormgeven en borgen van regionale samenwerkingsprojecten en het initiëren en organiseren van diverse netwerkbijeenkomsten. Hiervoor onderhoud je frequent contact met raden van bestuur/directies van de aangesloten zorgorganisaties, verzekeraars en gemeenten en je bouwt aan een effectief netwerk.

Je stelt het jaarplan en de begroting op en rapporteert over de voortgang daarvan. Je houdt de overall-view op alle lopende en nieuwe projecten/plannen, zorgt voor inhoudelijke verbindingen tussen de projecten/plannen, alsook tussen de ketens en netwerken en overziet de interferenties daarvan. Je legt vanuit een onafhankelijke rol verbindingen met alle betrokken partijen en je weet de benodigde projectfinanciering te realiseren.

De manager rapporteert aan het Bestuur van de stichting dat bestaat uit 7 bestuurders van de aangesloten organisaties.

Wie wij zoeken

Allereerst ben je een verbinder. Je bent de inhoudelijk gedreven (verander)manager van het netwerk, die op een natuurlijke wijze sturing geeft. Je hebt een helicopterview. Je bent in staat om je medewerkers en samenwerkingspartners te inspireren, te motiveren en verantwoordelijk te maken voor de uitvoering en controle van hun eigen werkzaamheden. Je bent in staat om mensen in hun kracht te zetten en weet waar de verbinding zit. Je bent een gesprekspartner en onderhandelaar op elk gewenst niveau. Je weet met veel positieve energie een organisatie of netwerk te activeren en te kantelen indien nodig. Je bent creatief en doortastend en je kunt met je praktische inslag resultaten bereiken. Je bent communicatief en zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig. Je hebt ervaring met het (bege)leiden van bijeenkomsten en spreken in het openbaar. Je hebt visie op zorg en weet deze op strategische wijze over te brengen.

Je beschikt over HBO-Plus/academisch werk- en denkniveau en hebt ervaring in het aansturen van hoogopgeleide professionals. Je hebt kennis van wet- en regelgeving, procedures, systemen en financieringsvormen van de gezondheidszorg en bent bekend met de intra- en extramurale omgeving.

Ervaring met fondsen- en subsidiewerving is een pré en bij voorkeur ben je bekend in/met de regio Zuid-Holland Zuid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een functie waarin je maatschappelijk het verschil kan maken en mooie bijdrage kan leveren aan de zorg.

Salaris is marktconform en valt onder de CAO Ziekenhuizen op basis van kennis en ervaring. Het betreft hier een vaste functie voor 32-36 uur per week. Je komt in dienst van het Albert Schweizer Ziekenhuis en wordt gedetacheerd naar Stichting Drechtzorg. Gestart wordt met een jaarcontract met de intentie op verlenging.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een referenten-onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het antwoordformulier hieronder. Vermeld in je reactie ook a.u.b. eventuele vakantieplanning en Skypeadres. Sluitingsdatum is 18 maart 2020. 

Voor het opvragen van aanvullende informatie of het stellen van vragen verzoeken wij om contact op te nemen per email Roger Vroemen op roger@voor.nl