Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Kwaliteit en Veiligheid

Drachten

23-03-2018

Manager Kwaliteit en Veiligheid

Ambitieuze Manager Kwaliteit die voor Impact en Invloed gaat

Organisatie

Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis waarin alle ziekenhuis specialismen zijn vertegenwoordigd. Het ziekenhuis biedt zorg aan de 120.000 inwoners van Zuidoost-Friesland. Het ziekenhuis heeft 339 bedden en uitgebreide poliklinische voorzieningen. Bij Nij Smellinghe zijn bijna 1400 medewerkers werkzaam: tevens zijn er veel vrijwilligers actief.

Sinds 2010 voert Nij Smellinghe de slogan "Met aandacht. Dat voelt beter." Medewerkers van Nij Smellinghe doen hun best om niet alleen de juiste aandacht aan patiënten te geven, maar ook aan verwijzers en collega's. Professionals kiezen bewust voor het werken bij Nij Smellinghe: vanwege de omvang van het ziekenhuis kan de juiste aandacht ook gegeven worden, waarmee de patient daadwerkelijk centraal staat. Door de korte lijnen, de veranderbereidheid binnen de organisatie en de mentaliteit van ‘aanpakken’ kunnen ook snelle slagen gemaakt worden in het ziekenhuis.

Nij Smellinghe kent mede hierdoor hoge rankings in kwaliteitslijsten. Recentelijkvond nog een ISO hercertificering plaats.

Nij Smellinghe kent een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Daardoor is de organisatie in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen op zorggebied. Het ziekenhuis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het bestuur geeft leiding aan het MT Nij Smellinghe. De organisatie maakt thans een overgang naar een organisatie structuur met Zorg Verantwoordelijke Eenheden (ZVE), aangestuurd door een bedrijfskundig manager en medisch manager die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de zorginhoud, het kwalitatief, financieel en het bedrijfsmatig resultaat.

Nij Smellinghe zet zijn medisch specialistische kennis zoveel mogelijk in ten behoeve van keten- en netwerkvorming. Enerzijds door intensivering van de samenwerking tussen professionals in het ziekenhuis, anderzijds door samenwerking met professionals in de regio en breder nog in Noord-Nederland. De zorg zal mede als gevolg van deze inzet steeds meer in interdisciplinaire teams rondom zorgthema’s worden georganiseerd. In haar strategie kiest Nij Smellinghe ervoor een volwaardig ziekenhuis te willen zijn en te blijven met alle voorzieningen van acute zorg en met de focus op een aantal speerpunten.

Functie

Binnen het ziekenhuis ressorteert de Manager Kwaliteit en Veiligheid (hierna manager K&V) direct onder de Raad van Bestuur. Je neemt deel aan het MT met o.a. de collega ZVE managers. Je hebt een directe lijn met de voorzitter Medische staf en de Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. Externe gesprekspartners zijn o.m. de Inspectie GJ en de zorgverzekeraars.

De afdeling Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit 12 professionals met diverse achtergronden en beslaat de aandachtsgebieden kwaliteit, infectiepreventie, klachtenfunctionaris en applicatiebeheer van het kwaliteitssysteem.

Wie wij zoeken

Voor de centrale rol die Kwaliteit en Veiligheid speelt zoeken wij een manager die de spilfunctie binnen het ziekenhuis kan uitvoeren, met overzicht en goede coordinerende vaardigheden. Een inspirerende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden die de functie stevig kan positioneren en het gewicht kan geven dat er aan toekomt. Belangrijke opdracht voor de manager is er voor te zorgen dat kwaliteitsdenken en handelen meer binnen de business wordt verankerd.

Je kunt goed schakelen in de rollen als manager, adviseur en controleur. Je bent zichtbaar op de werkvloer, denkt mee met de zorgprofessionals maar neemt niet over. Daarnaast ben je ook adviseur voor de Raad van Bestuur.

Je beschikt over een breed scala aan leiderschapsstijlen, van coachen en constructief meedenken tot confronteren en conflicteren. Dat maakt je een volwaardige en stevige sparringpartner voor de zorgprofessionals en managers in het ziekenhuis.

Je herkent jezelf in het beeld van een resultaatgericht manager, opgeleid in het kwaliteitsdenken en met PDCA als je tweede natuur. Tegelijkertijd ben je er van overtuigd dat een technische benadering van kwaliteit en veiligheid niet volstaat. Als manager ben je hard op de zaak en zacht op de persoon.

Ervaring in de zorg is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De functie wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO Ziekenhuizen. Het betreft een functie voor gemiddeld 24 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) voor 19 april a.s. via het reactieformulier bij deze vacature op onze site.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure; een assessment kan deel uitmaken van de procedure.