Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Adviseur Leren en ontwikkelen

Dordrecht

03-12-2022

Interim Adviseur Leren en ontwikkelen

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

“Ervaren interim-adviseur die met empathie en daadkracht uitvoering geeft aan de ontwikkelingen op het gebied van Leren & Ontwikkelen én het jaarplan 2023 opstelt”

Organisatie

Op het prachtige eiland Dordrecht vult Het Spectrum op een veelzijdige manier de zorg voor voornamelijk ouderen in. Dit doet de organisatie via zelfstandig en veilig wonen, thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatie, gespecialiseerde behandelaars aan huis tot kinderopvang, ondersteuning bij dementie en tijdens de laatste levensfase. Het Spectrum staat midden in de Dordtse samenleving met locaties in diverse wijken.

Wat doet Het Spectrum?

Met ruim 1.000 collega’s en ruim 600 vrijwilligers zet Het Spectrum zich dagelijks in voor met name ouderen, waarbij de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen keuzes maakt. Het Spectrum is betrouwbaar en toegewijd: alles is erop gericht om de klant en zijn sociaal netwerk te ondersteunen bij het zo zelfstandig en prettig mogelijk inrichten van zijn leven. Bij Het Spectrum luisteren ze naar elkaar, werken samen en zijn flexibel.

Opdracht

Sinds dit jaar spreekt Het Spectrum niet meer over de afdeling Opleidingen, maar over de afdeling “Leren & Ontwikkelen”. De naam doet recht aan de functie en rol zoals de afdeling zich profileert binnen Het Spectrum. Niét enkel gericht op scholing van vakbekwaamheid, maar gericht op het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers. Met de focus op ‘Leren van en met elkaar’. De accenten liggen op de leeromgeving, leervormen, leermogelijkheden, leervoorkeuren en middelen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de bewustwording van het eigen leerproces. “De medewerkers als eigenaar van hun eigen leerproces”.

Het Spectrum heeft de overtuiging dat leren & ontwikkelen een belangrijke bijdrage levert aan werkplezier, werkgeluk en dus aan een duurzaam tevreden medewerker.


De agenda van de afdeling is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten en is (naast de traditionele rol zoals het begeleiden van alle leerlingen en stagiaires) hiernaar te herleiden. Zo is dit jaar gestart met GoodHabitz, waardoor de digitale leermogelijkheden dicht en op een laagdrempelige wijze bij alle collega’s is gebracht.


Vanuit ‘Leren van en met elkaar’ is een Continu Verbetermodel in 2022 geconcretiseerd door vanuit het Lean principe met verbeterexperts (greenbelts) de collega’s in de teams te ondersteunen bij efficiënter en doelmatiger werken.

Begeleiding heeft altijd een essentieel onderdeel gevormd bij leren. De ambitie is om andere begeleidingsvormen dan de bestaande werkvormen te ontwikkelen.

In de regio heeft Het Spectrum een belangrijke rol gespeeld in het mede ontwikkelen van Flexibele Modulaire Opleidingen waarmee opleidingen tot verzorgende versneld kunnen worden gevolgd. Dat vraagt een herijking van de mindset in de organisatie om het draagvlak voor en het vertrouwen in deze nieuwe medewerkers tot stand te brengen.


Door onverwachte uitval van de huidige adviseur Leren & Ontwikkelen komt het proces waar de organisatie samen met de afdeling hard aan werkte onder druk te staan. Om die reden is Het Spectrum op zoek naar een interim Adviseur die de ingeslagen weg met daadkracht weet op te pakken en, samen met de praktijkopleiders, verder uitvoering geeft aan de bestaande plannen en de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe jaarplan.


In belangrijkste taken:

• Opstellen jaarplan Leren en Ontwikkelen 2023

• Opvolging geven aan activiteiten uit Jaarplan Leren en Ontwikkelen 2022.

• Introduceren van/ draagvlak creëren voor de zorgmedewerkers “nieuwe stijl”

• Op inhoud leidinggeven aan (de verdere ontwikkeling) van de praktijkopleiders.

• Actieve bijdrage leveren aan de verdere implementatie van het Continu Verbetermodel/ werken met de Greenbelts.


Voor meer informatie over de organisatie: https://hetspectrum.nl/


Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren interim adviseur Leren & Ontwikkelen die met empathie en daadkracht samen met de praktijkopleiders en het leidinggevende kader uitvoering wil geven aan de bovenstaande taken. Je hebt kennis en ervaring op bovengenoemde thema’s, bij voorkeur opgedaan in de VVT. Je bent een mensgerichte en op samenwerking gerichte adviseur. Je kijkt en luistert goed, weet wat er speelt in de organisatie en laat je daar dan ook zien op die momenten dat het verstandig is erbij te zijn. Je bent positief, je inspireert, motiveert en weet medewerkers mee te nemen in de voorgenomen ontwikkelingen.

Je bent minimaal 12 tot 16 uur beschikbaar.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een prachtige interim opdracht bij een mooie organisatie waarin jouw bijdrage er echt toe doet. De opdracht is voor de duur van minimaal 4 tot 6 maanden voor 12-16 uur per weer die in overleg flexibel in te richten zijn. In ieder geval is één dag aanwezigheid wel gewenst.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie, een indicatie van het tarief dat jij verwacht voor deze opdracht en een actueel CV via bijgaand reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek bij de opdrachtgever, maken wij graag eerst kennis via videobellen.

Voor vragen en een nadere toelichting kun je rechtstreeks bellen met Hub Simons (0651666669)