Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Zorgmanager

Rijswijk

12-10-2022

Zorgmanager

Ondernemende en vernieuwende manager uit de wijkzorg of intramurale ouderenzorg die iets nieuws wil gaan opzetten

Organisatie

Iedereen is écht uniek, iedereen verdient een liefdevolle benadering’ dat is een wezenlijk onderdeel van de missie van Vitaal Zorggroep, een ambitieuze zorgorganisatie waar verschillende vormen van zorg geleverd worden.

Ondernemende professionals werken vanuit een intrinsieke motivatie vanuit de kernwaarden LIEF met LEF wat staat voor Leefkracht, Innovatie, Expertise en Familiair. Dit is de rode draad in de ambitie en de zorgverlening.

‘De hele mens zien en begrijpen, daar gaat het om’
Emete Solmaz, bestuurderVitaal Zorggroep biedt zorg en diensten met 250 medewerkers aan ongeveer 1.200 cliënten. De organisatie bestaat uit 6 verschillende zorgbedrijven die verdeeld zijn in drie clusters: cluster Royaal Thuis & BTO, cluster Talenty & Talenty Jeugd en Gezin, cluster Lieve Kraamzorg & Kinderopvang Het Keizertje. Er wordt een breed palet aan diensten geleverd; wijkverpleging, huishoudelijke hulp, begeleiding in de wijk en wonen, kraamzorg en kinderopvang.

Vitaal Zorggroep werkt binnen deze verschillende zorgonderdelen vanuit ondernemerschap om de groeiende vraag naar landelijke zorg en ondersteuning breed te kunnen beantwoorden. Met ondernemende professionals, die eigenwijs zijn en met plezier werken in een lerende organisatie. Die stap extra zetten is vanzelfsprekend om zorg en ondersteuning te bieden die meer is dan alleen ‘goed genoeg’.

Royaal Thuis
Bij Royaal Thuis werkt een gemotiveerd team die zorg levert aan ongeveer 115 cliënten in de wijk. Het team bestaat uit wijkverpleegkundigen, verzorgenden, planners en een kwaliteitsverpleegkundige. Het team zal de komende jaren de dienstverlening verder uitbreiden met verpleeghuiszorg thuis. Hier ontvangen mensen met een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) die nu nog in een verpleeghuis wonen, deze zorg volledig thuis. Het streven van Royaal Thuis is om deze zorg geclusterd in de wijk aan te gaan bieden.Dit vraagt een verdere doorontwikkeling van de dienstverlening, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Voor Royaal Thuis zijn we op zoek naar een ervaren manager uit de thuiszorg en intramurale ouderenzorg.

Functie

De zorgmanager is een verbindende schakel tussen de ambities en kansen in de toekomst en dagelijkse werkzaamheden en realiteit van de uitvoering in de teams. Je stuurt op kwantiteit en kwaliteit en verdere professionalisering en zet in op het begeleiden, inspireren, motiveren en coachen van medewerkers.

Met creatieve oplossingen anticipeer je daarbij ook op de arbeidsmarktkrapte. Je denkt daarbij graag in kansen en maakt een eigen plan en sluit aan bij de groep die binnen Vitaal Zorggroep werkt aan een duurzaam personeelsbeleid.

Je geeft dagelijks leiding aan de teams vanuit een heldere koers en bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen en faciliteren, en waar nodig het herijken van de verschillende werkprocessen. Je houdt houdt zicht op de planning en treedt zonodig op als sparringspartner. Dat draagt direct bij tot het minder ad hoc en meer gestructureerd kunnen werken.

De zorgmanager is alert op nieuwe ontwikkelingen in de markt en mogelijkheden voor het uitbouwen van de dienstverlening in verschillende wijken. Je bouwt en onderhoudt een netwerk van samenwerkingsrelaties en financiers (gemeenten, zorgkantoren). Je legt verantwoording af en neemt hen mee in ontwikkelingen binnen de organisatie.


Je bent lid van het MT en legt verantwoording af aan één van de bestuurders die tevens de rol van Directeur Zorg heeft voor Royaal Thuis.

Wie wij zoeken

Je bent een ondernemende manager die met passie en plezier een dynamisch team aanstuurt waar een ieder met hart voor de zorg zijn inbreng heeft.

Je hebt gevoel voor verhoudingen, spreekt de taal van zowel de clienten als de medewerkers en brengt rust en ruimte voor kwaliteit. Daarbij heb je goede sociale vaardigheden en schakel je makkelijk met in- en externe stakeholders. Dat maakt je een prettige gesprekspartner, toegankelijk, gericht op mogelijkheden, die als vanzelfsprekend Royaal Thuis meeneemt in de ontwikkelingen.

Je denkt strategisch en kunt makkelijk de vertaling maken naar de operatie waardoor ambities gefaciliteerd en vooral ook gerealiseerd kunnen worden. Maar ook andersom: je kunt goed kunt luisteren, voelt en ziet wat er speelt en zorgt dat je mensen meeneemt.

De Zorgmanager die we zoeken kent de uitdagingen van zorg en dienstverlening aan mensen thuis en heeft bij voorkeur kennis van en ervaring in de thuiszorg en intramurale ouderenzorg. Je kent de zorgfinancieringsstromen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt graag samen met je collega-managers, directie en bestuur in en vanuit het MT waarbij je elkaar versterkt en ondersteunt.

Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau en jouw stevige, stressbestendige en enthousiasmerende persoonlijkheid werkt inspirerend. Je hebt natuurlijk overwicht en werkt graag in een organisatie waar diversiteit en inclusie de norm is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een mooie functie voor bijvoorbeeld een teammanager in de ouderenzorg, bij voorkeur thuiszorg, die toe is aan meer ondernemerschap. Vitaal Zorggroep biedt jou als Zorgmanager (32-36 uur) een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en de toekomst van Vitaal Zorggroep en in het bijzonder aan Royaal Thuis. Bij Vitaal Zorggroep heerst een prettige, samenwerkingsgerichte en ondernemende werksfeer en er zijn volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen. De functie is ingeschaald in FWG 60 met mogelijke uitloop naar FWG 65.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Deze gesprekken vinden plaats in oktober 2022. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.