Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg

Velp

22-03-2021

Manager Zorg

‘Ervaren manager extramurale zorg die vanuit de bedoeling zorgt voor een (w)aardige oude dag voor onze cliënten’

Organisatie

Innoforte bestaat uit vijf verschillende locaties in de regio Velp en Arnhem Noord. Innoforte biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 450 ouderen in de vijf woonzorgcentra en 800 ouderen in zorg aan huis. Bij Innoforte werken 1000 bevlogen medewerkers en zo’n 300 gewaardeerde vrijwilligers. De behandeldienst wordt samen met collega aanbieders uit de regio vormgegeven. Innoforte kende in 2020 een omzet van zo’n 44 mio.

Kenmerkend voor Innoforte is de nadruk die zij legt op welzijn. Innoforte staat voor een (w)aardige oude dag. Dat betekent dat de zorg zo goed mogelijk volgt wat iemand thuis gewend was te doen. En dat de bewoner bepaalt (shared decision making): iemands persoonlijke vrijheid kan boven het te allen tijde vermijden van risico’s gaan. In de praktijk wordt daarmee de nadruk gelegd op bijvoorbeeld het stimuleren van maximale bewegingsvrijheid, het creëren van een healing environment, het dereguleren van de zorg en het participeren in lokale en regionale netwerken en zorgketens waarmee ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Innoforte is in 2020 gefuseerd met Vreedenhoff. Innoforte heeft als zorgaanbieder een goede en betrouwbare reputatie in Velp en omstreken. Zo is Innoforte is de hoofdaannemer van de onafhankelijk clientondersteuning dementie in de gemeente. Door de fusie met Vreedenhoff heeft de organisatie een schaalgrootte bereikt waarmee het een professionaliseringsslag kan maken.

In de transitie die Innoforte als de post-fusie organisatie meemaakt staat het Rijnlands denken centraal. Vakmanschap, creativiteit en inspiratie: werken voor je client vanuit de bedoeling en je niet te veel laten afleiden door voorschriften, methoden en procedures. Innoforte werkt vanuit vertrouwen, met vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling als rode raad. Binnen de organisatie uit zich dat in decentralisatie van bevoegdheden, teamwerk en samenwerkingen en faciliterend leidinggeven. Met externe partners uit zich dat in netwerken, partnerships en duurzaamheid in relaties.

Innoforte kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een nog te vormen dagelijks MT (RvB, bestuurssecretaris, twee Managers Zorg, Manager Bedrijfsvoering). De organisatie kent een Ondernemingsraad, VAR/PAR, een Centrale Cliëntenraad en vijf lokale Cliëntenraden in de locaties en een Cliëntenraad i.o. voor de extramurale cliënten.

Functie

De Manager Zorg Extramuraal is lid van het MT van Innoforte en is een van de drie managers van het primaire proces, samen met de Manager Zorg Intramuraal en de Manager Bedrijfsvoering. De managers Zorg fungeren als elkaar’s achtervang. Als manager Zorg Extramuraal geef je met nog twee aan te stellen teamleiders dagelijks leiding aan het onderdeel Extramuraal dat bestaat 4 teams wijkzorg, 1 team WMO huishouding en 4 dagbestedingslocaties, in totaal zo’n 180 ambulante medewerkers, met in beide gemeenten casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen die zelfstandig en onafhankelijk indiceren. Je bent eindverantwoordelijk voor het totale proces met een budget van ruim 4 mio. Afhankelijk van je ervaring en voorkeur zul je ook meer of minder verantwoordelijkheid krijgen voor een of meer woonlocaties met (somatische en PG) zorg. Opgaves die daar liggen zijn onder andere nieuw/verbouwprojecten, post fusie integratie, invoeren Rijnlands denken, toekomstgerichte behandeldienst.

Je werkt vanuit de visie van levensbestendige zorg, van thuis wonen met ondersteuning tot aan intramuraal wonen in een wooncentrum. Jouw verantwoordelijkheid ziet op het zo lang en comfortabel mogelijk thuis kunnen wonen van de ouderen en het voorbereiden en begeleiden van een eventuele overgang naar het wonen bij Innoforte.

Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn:

  • Indiceren van de zorg aan huis (WMO en ZVW) en het afstemmen van de zorgverlening daarop, in nauwe afstemming met de client, de naasten van een client en collega zorgprofessionals (huisarts, wijkteam, ziekenhuis), inclusief het managen van verwachtingen bij cliënten, hun naasten en bij de medewerkers;
  • Het stimuleren van eigen regie en het betrekken van het sociale netwerk van een client, maar ook het tegengaan van eenzaamheid door ouderen in de omgeving te betrekken bij de dagbesteding;
  • Het verbeteren van de doelmatigheid van de zorgverlening volgens afspraken met de Zorgverzekeraar;
  • Het vertegenwoordigen van Innoforte in regionale samenwerkingen op het gebied van o.a. nachtzorg, dementie en herkenbare wijkverpleging, alsmede samenwerking binnen het samenwerkingsverband in het gezondheidscentrum te Velp;
  • Voorbereiding op de tarief- en productieonderhandeling met Zorgkantoor en gemeenten;
  • Het efficiënt en effectief organiseren van de zorg aan huis: dat bestaat zowel uit het optimaliseren van de werkplanning en registratie, als de scholing en binding van medewerkers, als het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met collega zorgaanbieders en het vormgeven aan aantrekkelijk werkgeverschap;
  • Het opschalen van zorg aan huis, zowel in het aantal afnemers als in productinnovatie (bijv. het ontwikkelen van het VPT aanbod vanuit Innoforte) en in dat kader ook: het extern uitdragen van het extramurale onderdeel van Innoforte (je werkt aan de naamsbekendheid van Innoforte, bij cliënten en hun naasten, verwijzers en bij potentieel nieuwe medewerkers in de zorg);
  • Een soepele overgang van zorg thuis naar intramurale zorg faciliteren (zoveel mogelijk bekende gezichten en bekende omgeving tegen de tijd dat een client verhuist, correcte en snelle informatie uitwisseling, contact houden in de eerste periode na de verhuizing), en in dat kader ook overzicht houden over (bedden)capaciteit (wachttijden, spoedopnames, benodigde voorzieningen (dagbesteding, maaltijden, was voorzieningen, en bij verhuizing: zelfstandige appartementen, capaciteit psychogeriatrie etc)) in nauwe afstemming met de Manager Zorg Intramuraal en medewerkers zorgbemiddeling.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren manager thuiszorg die zakelijkheid combineert met een diep verstaan van de levensloop van onze cliënten: ouderen die zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen wonen, en als dat aan de orde komt, zo soepel mogelijk in de vertrouwde omgeving van onze wooncentra of elders terecht kunnen.

Een manager met een warm hart (betrokken, benaderbaar, empathisch) en een koele geest (ondernemend, duidelijk, stevig en doorpakken), die aangesproken wordt door de uitdaging waar Innoforte voor staat en aangestoken wordt door de missie en visie op zorg en organisatie. Ervaring met verandertrajecten (in de praktijk en/of in opleiding) is gewenst.

Je bent een inspirerende en strategische gesprekpartner met een uitgesproken visie op wijkgericht denken, die nieuw elan en veranderkracht komt brengen.

Je hebt als manager je sporen verdiend op het gebied van thuiszorg. Je bent bekend met het Kwaliteitskader Wijkverpleging, hebt ervaring met de WMO en de ZVW en je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied en bij de beroepsvereniging V&VN. Vanuit je werkervaring heb je een uitgesproken visie op de bedrijfsmatige opzet van thuiszorg en de toegevoegde waarde die het in de wijk kan hebben. En een ondernemende kijk welke diensten en samenwerking nodig is voor de wens van mensen om zo lang mogelijk veilig thuis te wonen.

Je hebt veranderkundige expertise en ervaring met de transitie in de ouderenzorg. Je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en prioriteiten aanbrengen in een veeleisende omgeving en blijft daarbij dicht op het operationele proces terwijl je koersvast bent.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding. Je bent bekend met vigerend beleid en regelgeving en spreekt met gezag over je vakgebied.

Je hebt creatieve en vernieuwende ideeën over levensbestendige zorg en je bent ook bekend met de dynamiek tussen thuiszorg , intramuraal, WMO, VPT en MPT.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Zorg Extramuraal bij Innoforte is een cruciale, strategische functie in een platte organisatie, met enorm betrokken teams van ambulante zorgverleners rondom de cliënten, en met een uitdagende opdracht om door te ontwikkelen en te groeien.

Als directe sparringpartner van de bestuurder draag je met je collega manager Zorg Intramuraal de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. Je krijgt veel ruimte en kun je veel bereiken.

Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat nog kent en koestert èn die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je bouwt met het MT aan een organisatie die haar medewerkers werkgeluk wil bieden vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 15 april a.s. via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Innoforte draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.