Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Behandeling Langdurige Zorg - Ingevuld

Gouda

24-07-2020

Directeur Behandeling Langdurige Zorg

Leidend op de ambitie en dienstbaar aan het resultaat

Organisatie

Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant.

Zorgpartners Midden-Holland is actief voor haar cliënten dankzij de inspanningen van 3.000 medewerkers en 1.600 vrijwilligers. Omdat mensen verschillend zijn, heeft ieder zijn eigen wensen en eisen als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening is hierop ingesteld. Of de cliënt zelfstandig woont of in één van de centra; de behoefte van de cliënt staat centraal.

Behandeling en begeleiding langdurige zorg
Zorg, behandeling en dienstverlening levert een integrale bijdrage aan het welzijn van de cliënt. De behandeldienst langdurige zorg is een divisie bestaande uit zo’n 120 professionals (verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, artsen in opleiding, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en laboranten. De behandelaren zijn georganiseerd in vakgroepen. De ondersteuning ligt bij een klein team, van secretariaat, planning en de zorgadministratie. Een manager bedrijfsvoering maakte onderdeel uit van dit team, maar deze positie is momenteel vacant.

De behandelaren hebben, naast behandeling van cliënten, een belangrijke rol in het versterken van de expertise van professionals intern en extern. Samenwerking en afstemming zijn hierin essentieel. In het strategisch plan wordt de ambitie in de samenwerking van zorg en behandeling als volgt omschreven: “De bewustwording van de wederzijdse afhankelijkheid tus- sen zorg en behandeling kan verder groeien. Het gaat daarbij om het aanvullen van elkaar vanuit ieders vakmanschap, gekoppeld aan het woord professie. In 2019 worden daarom in navolging op de revalidatie, zorgpaden ontwikkeld voor de langdurige zorg”.

Van de behandeldienst wordt gevraagd om vanuit de eigen expertise aan te sluiten bij de diverse doelgroepen en bij de eigenheid van de centra. De versterking van deze samenwerking en de positionering van de dienst vraagt aandacht. Daarnaast is de ambitie om de samenwerking met de eerste lijn te versterken. Er zijn afspraken gemaakt met eerstelijnsorganisaties en ziekenhuizen om te komen tot verdere ontwikkeling van een gezamenlijk en integraal zorgaanbod en zijn er in samenspraak met keten- partners zorgpaden ontwikkeld.

In deze unieke compacte regio met daarin een ziekenhuis, een coöperatie van 130 huisartsen en een goed lopend transmuraal netwerk kunnen nog veel meer kansen worden benut. Zorgpartners Midden-Holland wil de opgebouwde expertise over de zorg en behandeling van ouderdomsaandoeningen, revalidatie en niet aangeboren hersenletsel ten dienste stellen van andere partijen om de zorg en dienstverlening naar de klanten te optimaliseren. De organisatie wil zich inzetten om de relatie met samenwerkingspartners te versterken om zo gezamenlijk de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan.

Voor deze organisatie zoeken wij een ondernemende, structurerende, daadkrachtige en samenwerkingsgerichte directeur die de expertise van de dienst uitdraagt en zorgt voor een solide positionering, zowel intern als extern.

Functie

De directeur leidt de behandeldienst naar de visie van de organisatie en de ambities van de locaties met hun eigen specialisme en uitstraling. De directeur coacht en ondersteunt medewerkers bij het behalen van hun doelstellingen. Hij of zij zorgt voor kaders en structuur waarbinnen behandelaren hun werk kunnen doen. Presenteert een solide toekomstbeeld en enthousiasmeert anderen om hieraan een bijdrage te leveren. De directeur stuurt op productie en kwaliteit en zorgt met het ondersteuningsbureau voor beschikbare managementinformatie voor de teams.

De directeur is verantwoordelijk voor het efficiënt aanbieden van behandeling, intern en extern, en bouwt dit waar mogelijk uit. Hij of zij draagt zorg voor een adequate organisatiestructuur. Van de directeur wordt nadrukkelijk gevraagd om een analyse te maken van de gewenste ontwikkeling van de behandeldienst en een advies te geven over de beste wijze van organiseren.

De directeur is, samen met anderen, een zichtbare ambassadeur van Zorgpartners Midden-Holland diverse externe netwerken om de regionale positie verder te versterken. De directeur is in dat kader verantwoordelijk voor de onderhandeling met zorgverzekeraars en voor de afsluiting van contracten met externe partners in de keten.

De directeur werkt nauw samen met de directeur behandeling revalidatiezorg en de directeuren van de locaties en is lid van het MT. Hij/zij legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een manager/directeur, academisch werk- en denkniveau, met ruime ervaring in het aansturen van hoogopgeleide professionals. Wij zoeken een directeur die er direct staat, inhoudelijk gedreven en bedrijfsmatig sterk. Je hebt een visie op de rol van een behandeldienst binnen een organisatie en op de ontwikkeling van expertisecentra. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen, zowel op de inhoud als op de financiering. Vanuit die visie, kennis en ervaring ben je bewezen in staat om in te spelen op veranderingen in financiering en nieuwe ontwikkelingen.

Je vormt je snel en grondig een beeld van de situatie. Je bent geïnteresseerd aanwezig, zoekt mensen op, luistert en overziet de situatie. Vanuit jouw eigen ervaring en de ervaringen van anderen bepaal je richting en maak je keuzes. Je zoekt samenwerking en weet een aansprekend beeld te schetsen zowel intern als extern. Hiermee verbindt je mensen, zowel op ambities als op concrete doelstellingen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie plek voor een ervaren pragmatische directeur die echt iets wil neerzetten. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden met een budget voor FiscFree, voor bijvoorbeeld een fiets, computer of mobiele telefoon. De functie wordt gewaardeerd met een marktconform salaris binnen de CAO VVT en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is 36 uur (32 uur is bespreekbaar).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Facetime of ZOOM). Die gesprekken vinden plaats tussen 5 augustus en 25 augustus. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats tussen 26 augustus en 3 september .VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats vanaf 7 september. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en een assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.