Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Secretaris Raad van Bestuur

Oosterwolde

16-11-2020

Secretaris Raad van Bestuur

Spilfunctie in de zorggroep voor een dienstbare generalist met gezag die analytisch en systematisch werkt

Organisatie

Zorggroep Liante bestaat uit zeven woonzorgcentra in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland. De Zorggroep biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 400 ouderen in de zeven woonzorgcentra, in de thuiszorg in de wooncomplexen in nabijheid van de wooncentra en bij de mensen thuis. Er werken zo’n 650 medewerkers en 600 vrijwilligers bij Liante. De Zorggroep kent een omzet van zo’n 30 mio.

Kenmerkend voor Zorggroep Liante is de lokale inbedding van de wooncentra. Elk wooncentrum heeft zijn eigen signatuur en is een vitaal onderdeel van de lokale gemeenschap: zorg die op de wensen en behoeften van de bewoner/cliënt is gericht vraagt samenwerking en verbondenheid met de omgeving. Als Zorggroep maken de wooncentra gebruik van schaalvoordelen (o.a. inhoudelijke expertise, efficiënte bedrijfsvoering), terwijl op de locaties de menselijke maat wordt behouden (o.a. met eigen keukens op de locaties).

Zorggroep Liante kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een dagelijks MT (Raad van Bestuur, Bestuurssecretaris, Manager Zorg, Manager ZorgThuis, Manager Facilitair, Manager HR, Manager Communicatie, Business Controller en Kwaliteitsadviseur). De organisatie kent verder een Ondernemingsraad, VVAR, een Centrale Cliëntenraad en zes lokale cliëntenraden.

Zorggroep Liante maakt een transitie door van een traditioneel verzorgingshuis naar een modern woonzorgcentrum met basis verpleeghuiszorg. De Zorggroep werkt aan een cultuur waarin medewerkers en multidisciplinaire teams de ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het professioneel handelen en het flexibel inspelen op de wensen en behoeftes van de bewoners.

De transitie wordt professioneel begeleid en voortvarend opgepakt. Er is een leiderschapsprogramma voor alle leidinggevenden en de zeven locaties van Zorggroep Liante geven thans vorm aan de uitkomsten van de recente WOL scans (Waardigheid & Trots Op Locatie).

Functie

De Raad van Bestuur (RvB) wil een kwaliteitsimpuls geven aan de ondersteuning van de processen in de Zorggroep. Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, zorggroep brede projecten, kwaliteit en veiligheid, P&C-cyclus, integrale externe verantwoording en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarop de Zorggroep bestuurlijk draait.

De Secretaris RvB faciliteert en coördineert de bestuurlijke beleids- en besluitvormingsprocessen. In nauwe samenwerking met de collega MT-leden breng je samenhang aan in de programma’s en projecten binnen de Zorggroep. Je bent de bewaker van de governance in de Zorggroep en organiseert de beleidsvoorbereiding en besluitvorming, en vervolgens de communicatie over- en de opvolging van de genomen besluiten.

Je geeft leiding aan het Bestuurssecretariaat en aan de secretariaten van de Adviesorganen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad. Je vervult tevens de rol van ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.

Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn:

  • Zorggroep Liante heeft eerder dit jaar een strategische koers geformuleerd. Die koers wordt de komende jaren geïmplementeerd. Dat vraagt veel van de organisatie en zal zorgvuldig en met beleid moeten worden uitgevoerd en gemonitord in het MT;
  • De ‘basis op orde’, is voor alle onderdelen: zorg, zorgthuis, facilitair, administratie en HR een eerste opdracht. Er lopen verschillende verbeterprogramma’s waaronder Waardigheid en Trots op alle locaties.
  • Belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is de huisvestingsstrategie, de formulering daarvan staat voor de komende periode prominent op de agenda;
  • Het stroomlijnen van de verschillende secretariaatsfuncties (centraal en lokaal) binnen de Zorggroep;
  • De Zorggroep levert haar dienstverlening steeds vaker in samenwerking met andere aanbieders: regionale verkenningen, bestuurlijke afspraken en op te stellen samenwerking overeenkomsten maken deel uit van de agenda.

Wie wij zoeken

Als Secretaris RvB vervul je een spilfunctie in de Zorggroep: een hoge mate van integriteit en verbindend vermogen zijn essentieel om deze rol goed te kunnen vervullen. De onderlinge verhoudingen zijn goed, maar een zorggroep is een complex krachtenveld waarin politieke sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn. Je bent analytisch sterk, overziet en doorziet de samenhang der dingen en bent een verbinder. Je toont daarbij initiatief en daadkracht in je handelen.

Je bent lid van het MT en voor hen een goede gesprekspartner en soms ook vertrouwenspersoon. Daarmee zorg je voor verbinding tussen de Raad van Bestuur, management, ondersteuning en medezeggenschap en breng je de verschillende beleidsterreinen samen. Je bent sterk in proces denken en de PDCA cyclus: je vertaalt abstracte doelen in een stappenplan inclusief besluitvorming en medezeggenschap.

Je bent trefzeker in je taalgebruik. De beleidsnotities, rapportages en adviezen zijn helder en treffend, waarna iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

Incasserings- en relativeringsvermogen, rust, overzicht en structuur zijn aspecten die we verwachten bij kandidaten. Een dienstverlenende instelling gericht op ontzorgen, bestuurlijk gevoelig en met een uitstekende antenne om signalen in de Zorggroep op te pakken (boven- en onderstroom).

Als Secretaris RvB ben je zowel sparringpartner als kritische geweten van het Bestuur. We zoeken een professional met een stevige, integere persoonlijkheid, die zich dienstbaar opstelt aan het belang van de Zorggroep. Dit is bij uitstek een functie waarin je boven je eigen belang moet kunnen uitstijgen, zowel in (conceptueel) denken als in doen. Je bent in staat om als dat nodig is en vanuit je adviserende rol een evenwichtige afweging te maken tussen de verschillende belangen waarvan in de Zorggroep sprake kan zijn, met een open oog voor de belangen van organisatie, cliënten, professionals en de maatschappij.

Governance, compliance vraagstukken en kennis van risk management is corebusiness. We zoeken een generalist die met vooruitziende blik en vanuit overzicht het MT ondersteunt in besluitvorming rond prioritering en samenhang. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding: een juridische achtergrond is een pré. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Je bent bekend met vigerend (financieel) beleid, en regelgeving in de VVT en spreekt met gezag over je vakgebied.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De Secretaris Raad van Bestuur is een cruciale functie in een platte organisatie volop in beweging. Als directe sparringpartner van de bestuurder en het MT draag je veel verantwoordelijkheid, krijg je veel ruimte en kun je veel bereiken. Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat kent en die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je bouwt mee aan een organisatie die haar medewerkers werkgeluk wil bieden vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners.

De functie van Secretaris Raad van Bestuur wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO VVT max. € 5.584,67 bruto per maand. Daar komt vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (beiden 8,3%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Kyra Cools zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag z.s.m. je motivatie en een actueel CV, maar in ieder geval voor 31 december a.s. via het reactieformulier hieronder op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, ZOOM of WhatsApp).

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Zorggroep Liante draagt de kosten van de aanvraag.